Dini Bilgiler
Trend

Besmele Hamdele ve Salvele Nedir?

Hiçbir iş yoktur ki, Besmele ile başlanmasında o iş tamama ersin. Zira besmelesiz her iş yarım, her iş nakıstır

Besmele Hamdele ve Salvele Nedir?

Besmele Hamdele ve Salvele Nedir? Dinimizin bize öğütlediği en güzel prensiplerinden birisi, her işe besmele ile başlamamızdır. Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesi, “Ben işime, sözüme Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum” demektir. Kuran’da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml Suresi’nin otuzuncu ayetinde de geçmektedir. Gelin şimdi hep beraber Besmele Hamdele ve Salvele Nedir? inceleyelim…

Kur’an-ı Kerim’de besmele yüz on üç defa tekrarlanır. Fatiha’da ise sureden sayılan bir ayet olarak kabul edilir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır.

Bir işe başlarken, bir şey yiyip-içerken, bir faaliyete yönelirken besmele çekmek, hem her şeyin sahibi ve maliki olan Allah’u Teâlâ’dan “izin istemek” nezaketini göstermek hem de O’nu saygıyla anmak, zikretmek demektir. Belki bu sebepten olsa gerek, Resulullah (sav) bir hadisinde şöyle buyurdu:

 “Allah’ın adıyla başlanmayan hiçbir işin sonu iyi gelmez.” (Ahmed b. Hanbel, II, 360)

O, bu sözüyle besmelenin önemine, bereketine vurgu yapmış ve bizleri besmeleyi çokça söylemeye teşvik etmiştir. Hadisten anlaşıldığına göre, anlamlı her işin ve sözün başlangıcında Yüce Allah’ın hatırlanması, o işin manevi değerinin ve bereketinin artmasına, ayrıca hayırlı ve güzel şekilde neticelenmesine vesile olur. Besmelenin okunmadığı işler ise, bereketten mahrum ve güzel sonuçlardan uzak olur. Kısaca besmele her hayrın anahtarıdır.

Müslümanlara çeşitli vesilelerle besmelenin önemini hatırlatan Resulullah sav bizzat kendisi de tüm işlerinde besmele okurdu. Mesela yemek yiyeceği zaman besmele çeker, insanlara da, “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillah‘ (Allah’ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, “Bismillahirrahmanirrahim evveli ve ahiri (Başında da sonunda da rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla) desin.” şeklinde tavsiyede bulunurdu.

Yemeğin öncesinde besmele çekilmesi yemeğin bereketlenmesi ve yiyenlerin doyması açısından önemlidir. Hz. Ayşe’nin anlattığına göre, bir gün Peygamberimiz, ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Derken bir köylü Arap yanlarına geldi ve yemeği iki lokmada yeyip bitirdi. Bunun üzerine Allah Resûlü, “Şayet bu kimse besmele çekmiş olsaydı, bu yemek hepinize yetecekti.” buyurdu. Başka bir defasında, yemek yedikleri halde doymadıklarını söyleyen kimselere peygamberimiz “Yemeği topluca yiyin ve başlarken Allah’ın adını anın ki, bereketli olsun.” Buyurmuştur.

Besmelenin Faziletleri Nelerdir?

Elbette besmelenin bir sürü fazileti var. Fakat biz bildiğimiz kadarıyla ve bugüne kadar ulaşan bilgiler ışığında aşağıda besmelenin faziletlerini sizler için sıraladık

 • Besmele okuyan borcunu öder, rızkı bollaşır.
 • Besmelesiz girilen evde huzur olmaz.
 • Besmeleyle başlayan iş bereketli olur.
 • Besmeleyle eve gireni şeytan takip etmez.
 • Besmeleyle başlanmayan işte hayır ve bereket olmaz.
 • Besmeleyle başlayan iş bereketli olur.
 • Besmele çekilen yerde huzur olur.
 • Besmele çekende sıkıntı olmaz.
 • Gece yatarken okuyan ani ölümden korunur.
 • Görünmez kaza beladan korur.
 • Besmele okuyanın çocuğu huzur içinde uyur.
 • Besmele Bereket verir.
 • Besmele okuyan zalimin şerrinden korunur.

Besmele sırdaş, besmele yoldaş besmele helalin anahtarıdır. Her şeyi unuttuğumuz gibi besmele ile işe başlamayı, besmele ile yemeyi ve besmele ile çalışmayı da unuttuk. Bu yüzden her işimiz nakıs, her yolumuz pürüzlü, her sözümüz hile ve hurda oldu. İşte bu yüzdendir ki “işim rast gitsin” diyen, bir işin tamamı erdirmek isteyen mutlaka ve mutlaka yapacağı işe besmele çekerek başlamalıdır.

Yine unutmamak gerekir ki; haram olan işlere ve Allah’ın sevmediği bir işe veya bir günaha besmele çekerek başlamak küfürdür. İnsanı dinden çıkarır. yani insan şarap içerken besmele çekerek içemez. Domuz eti yerken besmele çekemez. Zina ederken veya faiz yerken besmele çekemez. Bu tür haram olan işlerde bilerek ve isteyerek besmele çeken kafir olur. dinden çıkar.

Bismillah Nedir?

Bismillah ifadesi, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve Müslümanların hayatlarının birçok noktasında kullanılan ifadelerden biridir. Arapça olan “Bismillah” ifadesi, Türkçeye “Allah’ın adıyla” şeklinde çevrilir. Bu ifade, birçok Müslüman için önemlidir. Bismillah’ın faziletleri ise aşağıdaki faydaları sağlar:

Allah’ın Rahmetini Celbetmek: Bismillah ifadesiyle bir işe başlamak, o işin Allah’ın rahmetiyle ve bereketiyle başlatıldığı anlamına gelir. Müslümanlar, bu ifadeyle her işlerinde Allah’ın rahmetini ve yardımını talep ederler. Bu şekilde hareket etmek, işlerimize bereket katmanın yanı sıra Allah’ın merhametini de üzerimize çekmek anlamına gelir.

Şeytana Karşı Korunmak: Bismillah ifadesi, işlere başlarken şeytandan ve kötü düşüncelerden korunmak için de kullanılır. İslam inancına göre, şeytanın insanları kötülüğe teşvik etmek için fırsat kolladığına inanılır. Bismillah ifadesi, şeytana karşı bir kalkan görevi görerek, işlerimize şeytanın vesveselerinin nüfuz etmesini engeller.

İyiliğe Yönlenmek: Bismillah ifadesi, bir işe başlarken niyetimizi doğru yönlendirmek için önemlidir. İslam’a göre, niyetlerimiz amellerimizin temelini oluşturur. Bismillah diyerek bir işe başlamak, o işi Allah’ın rızasını kazanmak için yapma niyetini pekiştirir. Bu da insanı doğru ve iyiye yönlendirir.

İbadetleri Değerlendirmek: Bismillah ifadesi, İslam’da ibadetlerin değerlendirilmesi için kullanılan bir başlangıç ifadesidir. Namaz, oruç gibi ibadetlerde ve Kur’an okuma gibi dini pratiklerde Bismillah ifadesiyle başlanır. Bu ifade, ibadetlerin Allah’ın adıyla yapıldığını hatırlatarak, ibadetlerin manevi değerini artırır.

Her Durumda Allah’ı Anmak: Bismillah ifadesi, sadece belirli işlere başlarken değil, günlük yaşamın her anında da kullanılabilir. Bir şey yaparken veya bir yerden içeri girerken Bismillah diyerek Allah’ı anmak, Müslümanların dikkatini Allah’a odaklamasını ve O’nun varlığını sürekli hatırlamasını sağlar. Bu, kişinin Allah’a olan bağlılığını güçlendirir ve her anı O’nunla bağlantı içinde geçirmesini sağlar.

Şükretmeyi Teşvik Etmek: Bismillah ifadesi, her işe başlarken Allah’a şükretmek anlamına gelir. İslam inancına göre, her ne yaparsak yapalım, bu nimetleri bize veren Allah’tır. Bismillah diyerek işe başlamak, Allah’a olan minnettarlığımızı ifade etmek ve O’na şükretmek anlamına gelir. Bu da bizi daha şükreden ve müteşekkir bir tutum sergilemeye teşvik eder.

Bilinçli ve Sorumluluk Sahibi Olmak: Bismillah ifadesiyle bir işe başlamak, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir şekilde hareket etmek anlamına gelir. İşlerimize Allah’ın adıyla başlamak, her eylemimizin O’na karşı sorumluluğumuzu hatırlatır. Bu da hata yapma ihtimalini azaltır ve daha dikkatli, özenli ve ahlaki bir şekilde hareket etmemizi sağlar.

Huzur ve Rahatlık Sağlamak: Bismillah ifadesi, zihni ve kalbi huzurlu bir duruma getirir. İşlere başlarken veya günlük yaşamda Bismillah diyerek Allah’ın adını anmak, insanı içsel bir dinginliğe kavuşturur. Bu, stresi azaltır, huzur ve sükûnet sağlar.

Besmelenin kısaltılmışı olan “Bismillah” ifadesi, İslam inancının temel bir parçasıdır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ifade, Allah’ın rahmetini çekmek, şeytana karşı korunmak, iyiliğe yönlendirmek, ibadetleri değerlendirmek, Allah’ı her an hatırlamak, şükretmeyi teşvik etmek, sorumluluk sahibi olmak ve huzur sağlamak gibi faziletler barındırır.

Bismillah ifadesini hayatımızın her alanında kullanarak, Allah’ın rızasını kazanmak ve hayatımızı daha anlamlı kılmak için adımlar atalım. Zira besmelesiz yapılan her iş nakıstır.

Besmele Hamdele ve Salvele Nedir?

Hamdele Nedir?

Hamdele “Elhamdulillah” kelimesinin kısaltılmasıdır. Allaha hamd etmek anlamına gelir. Nitekim yemekler besmele ile başlamak gerektiği gibi Hamd ederek de sofradan kalkmak gerekir. Bir defasında Rasul-i Ekrem Efendimiz, sahabilerden birinin Allah’a hamd ve Rasulü’ne salavat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdir ederek şöyle buyurdu:

“Ey namaz kılan zât! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur.”(Tirmizi, Deavât, 64/3476)

Yine Ömer bin Hattâb -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:

“Yaptığın dua yerle gök arasında durur. Peygamber Efendimize salavat getirmedikçe hiçbir duan Allah katına yükselmez.” (Tirmizi, Vitir, 21/486)

Öte yandan “Elhamdülillah”, Türkçe’ye “Hamd, sadece Allah’a mahsustur” şeklinde çevrilebilir ve “Övgü Allah’a mahsustur” anlamına gelir. İslam inancına göre, Allah’a hamd etmek, O’nu övmek ve şükretmek Müslümanların görevidir. Bu ifade, Müslümanların Allah’a minnettarlığını, O’nun sonsuz kudretini ve nimetlerini takdirini ifade eder.

“Hamdele” terimi ise bu “Elhamdülillah” ifadesine yapılan bir atıftır ve onu daha geniş bir şekilde anlatır. Kur’an’ın başlangıcında yer alan “Elhamdülillah” ifadesi, her Müslüman’ın dile getirmesi gereken bir övgüdür. Bu ifade, Müslümanları Allah’ın büyüklüğünü, şefkatini ve lütfunu düşünmeye teşvik eder.

“Hamdele” ifadesi, övgü ve şükür anlamını taşıdığı için, Müslümanlar ibadetlerine başlarken veya Allah’ın nimetlerini anarken kullanırlar. Örneğin, bir dua veya ilahi söylerken, bir işe başlarken veya günlük hayatta bir nimet karşısında şükretmek için “Hamdele” ifadesi kullanılabilir.

Hamdelenin Faziletleri Nelerdir?

Elhamdülillah faziletli bir sözcük olup, tesbih çekerken de zikrederken de kıymetli bir sözcüktür. Kısaca Hamdele dediğimiz bu kelimenin faziletleri hadisler ışığında şöyle sıralanabilir:

“Allah kuluna bir nimet ihsan ettiğinde, kulun; “Elhamdülillah!” diyerek hamd etmesi, o nimetten daha değerlidir.” (İbn-i Mace, Edeb, 55)

Cennetin bedeli “La ilahe illallah”, nimetin bedeli “Elhamdülillah”tır. (Deylemi)

Yukarıda zikrettiğimiz hadisler dikkate alındığında, biz Müslümanların Rabbimizin verdiği nimetlere her zaman şükretmemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bize sayısız nimetler veren Rabbimize şükrümüzü eda etmek kul olarak da vazifemizdir.

Ayrıca bela ve musibet karşısında da hamd etmek gerekir. Bela ve musibete uğrayan insan şükretmez. “Allah’ım şükürler olsun” demez. Çünkü şükür nimeti artırır. Fakat bela ve musibetler karşılığında insan “Hamdolsun” diyebilir. Hastalık halinde de hamdetmek doğru olanıdır. aşağıda ise gündelik hayatta hamdelenin faydaları maddeler halinde zikredilmiştir:

Allah’ın Rızasını Kazanmak: Hamd etmek ve Allah’ı övmek, Müslümanların Allah’ın rızasını kazanmalarına yardımcı olur. İslam’a göre, Allah’a minnettarlık duygularını ifade etmek, O’na şükretmek ve O’nu övmek imanın bir gereğidir. Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın ve manevi bir bağlılık kurmanın önemli bir yolu olarak kabul edilir.

Şükran ve Minnettarlık Duygularını Geliştirmek: Hamd etmek, Müslümanların şükran ve minnettarlık duygularını geliştirmesine yardımcı olur. Allah’ın nimetlerini düşünmek, O’na şükretmek ve övgüde bulunmak, insanların hayatlarındaki güzellikleri ve lütufları takdir etmelerini sağlar. Bu, kişinin içsel bir huzur ve memnuniyet duygusu geliştirmesine katkıda bulunur.

Tevazu ve Alçakgönüllülük: Hamd etmek, insanların tevazu ve alçakgönüllülük ruhunu güçlendirmesine yardımcı olur. Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlamak, insanların kendi sınırlılıklarını ve acziyetlerini fark etmelerini sağlar. Bu da kişinin kibir ve gurur gibi olumsuz özelliklerden kaçınmasına yardımcı olur.

Dua ve İbadetin Değerini Artırmak: Hamd etmek, dua ve ibadetlerin değerini artırır. İslam’da dua ederken veya ibadetlerde bulunurken Allah’ı övmek ve O’na şükretmek önemlidir. Bu, ibadetlerin daha anlamlı ve manevi olarak tatmin edici olmasını sağlar.

İyiliği ve Güzel Davranışları Teşvik Etmek: Hamd etmek, Müslümanları iyi ve güzel davranışlara teşvik eder. Allah’ın nimetlerini takdir etmek, insanları şükretmeye ve bu nimetleri başkalarıyla paylaşmaya yönlendirir.

Ruhi Gelişimi Desteklemek: Hamd etmek, kişinin ruhi gelişimine katkıda bulunur. Allah’ı övmek ve O’na minnettarlık duygularını ifade etmek, kişinin kalbini temizler, iç huzurunu artırır ve manevi bir bağlantı hissi sağlar. Bu da kişinin ruhsal olarak daha sağlıklı ve mutlu olmasına yardımcı olur.

Nimetlerin Farkında Olmayı Sağlamak: Hamd etmek, insanları çevrelerindeki nimetlere ve lütuflara daha duyarlı hale getirir. Allah’ın yarattığı her şeyin ve yaşamın sunduğu imkanların farkına varmak, insanları daha minnettar ve şükür dolu bir yaşam sürmeye teşvik eder.

İçsel Memnuniyeti Artırmak: Hamd etmek, kişinin içsel memnuniyetini artırır. Allah’ı övmek ve O’na şükretmek, insanın hayatındaki güzellikleri fark etmesini sağlar. Bu da kişinin yaşama karşı daha olumlu bir tutum geliştirmesine ve daha mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

İbadetlerin Daha Anlamlı Olmasını Sağlamak: Hamd etmek, ibadetlerin daha anlamlı ve manevi olarak tatmin edici olmasını sağlar. İbadetlerde Allah’ı övmek ve O’na minnettarlık duygularını ifade etmek, kişinin ibadetlerini daha derin bir şekilde deneyimlemesine ve Allah’a olan yakınlığını artırmasına yardımcı olur.

İyi Bir Toplumun Oluşumuna Katkıda Bulunmak: Hamd etmek, kişinin şükran ve minnettarlık duygularını yaşamasını ve bu duyguları toplumda yaymasını teşvik eder. Bu, daha empatik, merhametli ve sevgi dolu bir toplumun oluşumuna katkıda bulunur.

Salvele Nedir?

Resulullah sav getirilen salatu selamın kısaltılmışıdır. Daha özlü bir ifadeyle Hazreti Peygamber (sav)’e salavat okumadır bu aşağıdaki gibidir.

“Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” – salvele

Bir ayeti kerimize rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- çokça salat ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzâb, 56)

O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah’ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O’na tam manasıyla teslim olmalı ve çokça salatu selam göndermeliyiz.

Salavatın Önemi Nedir?

Salavat, İslam dininde peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) selam göndermek ve onu anmak için yapılan dua ve övgüdür. Salavat, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir ve birçok faydası vardır. İşte salavatın önemi hakkında bazı noktalar:

Sevgi ve Saygıyı İfade Etmek: Salavat, Müslümanlar için Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) olan sevgi, saygı ve bağlılığın ifadesidir. Salavat okumak, peygamberimizin değerini anlamak, onu anmak ve sevgiyle ona yaklaşmak anlamına gelir. Bu dua, peygamberimizin ümmetine olan sevgisini ve şefkatini hatırlatır.

Ruhsal Huzur ve Mutluluk: Salavat okumak, kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. Peygamberimizi anmak, kalplerimize derin bir huzur ve tatmin duygusu verir. Salavat, kalplerimize manevi bir enerji vererek ruhsal denge ve huzur sağlar.

Günahlardan Arınma: Salavat okumak, günahların affedilmesini ve bağışlanmayı talep etmek için bir vesiledir. Salavat, kulun Allah’a yönelerek istiğfar etmesini, tövbe etmesini ve günahlarından arınmayı sağlar. Peygamberimizi anarak ve ona selam göndererek, günahlarımızın affedilmesini dileriz.

Peygamberimizin Şefaatini Kazanmak: Salavat okumak, peygamberimizin şefaatine nail olmayı ummak anlamına gelir. Peygamberimiz, ümmetine şefaatçi olarak gönderilen son peygamberdir. Salavat okuyarak, peygamberimizin şefaatine layık olmayı ve onun şefaatiyle Cennet’e girmeyi umarız.

İçsel Gelişim ve Takva: Salavat okumak, kişinin manevi gelişimine katkıda bulunur. Bu dua, Allah’ın sevgili kulu Hz. Muhammed’in örnek yaşamından ilham almayı ve takva yolunda ilerlemeyi hatırlatır. Salavat, Müslümanları dürüstlük, merhamet, sabır, adalet gibi erdemlerle donatarak ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmelerini teşvik eder.

Sonuç olarak, salavat, Müslümanlar için peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) olan sevgiyi ifade etmenin ve onu anmanın önemli bir yoludur. Salavat okumak, iç huzur, manevi gelişim, günahların affedilmesi, ruhsal huzurun sağlanması ve peygamberimizin şefaatini ummanın yanı sıra, aynı zamanda kişinin günahlardan kaçınmasına ve daha erdemli bir hayat sürmesine yardımcı olur. Salavat okumak, kişinin vicdanını temiz tutmasını ve Allah’a olan bağlılığını pekiştirmesini sağlar.

Salavat okumak, günahlarından arınmak ve Allah’ın rahmetini talep etmek için bir vesiledir. Bu dua, kişinin Allah’a yönelerek samimi bir şekilde tövbe etmesini, günahlarından pişmanlık duymasını ve Allah’ın affına sığınmasını sağlar. Salavat, günahların affedilmesi için yapılan bir dua olduğu için, kişinin kalbini temizler ve manevi olarak arınmasına yardımcı olur.

Ayrıca salavat okumak, kişinin Allah’a olan saygısını ve sevgisini artırır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) selam göndermek, ona olan sevgi ve saygının bir ifadesidir. Bu sayede kişi, peygamberimize olan bağlılığını güçlendirir ve onun sünnetine uygun bir hayat yaşama konusunda daha motive olur.

Salavat okumanın bir başka önemli yönü de, kişinin kalbindeki duyguları ve niyetlerini Allah’a yöneltmesidir. Salavat okurken, kişi niyetini Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yapar ve sadece Allah’ın hoşnutluğunu arar. Bu, kişinin içsel bir dönüşüm yaşamasına ve Allah’ın yolunda daha samimi bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Salvelenin Faziletleri Nelerdir?

Sahih anlayış üzere resululah sav ismi anıldığında salavat getirmek gerekir. Bu konuda bizleri şiddetli uyaran hadisler şöyledir:

“Yanında ben anıldığım halde bana salavat getirmeyenin yüzü yere sürülsün, hakarete uğrasın” (Tirmizi, Deavât, 100; Müsned, II, 254)

En cimri (bahil) olan yanında anıldığım halde bana salat-u selam getirmeyendir” (Tirmizi, Deavât, 100; Müsned I, 201)

Salavat getirmenin faziletinden bahseden hadisler ise aşağıdadır:

“Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, bana en çok salavat getirenlerdir” (Tirmizi, Vitir, 21)

“Şüphesiz ki, benim üzerime salavat getiren kimsenin selamını almak için Allah bana ruhumu iade eder” (Ebu Davud, Menâsik, 96)

Ve son olarak madem ki salavatın faziletinden ve öneminden bahsettik, ömrü boyunca en az bir kez salavat getirmenin farz olduğunu da bildirerek hep beraber aşk ve şevk ile bir salavat daha getirerek Besmele Hamdele ve Salvele Nedir? adlı bu konumuza son verelim

“Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”


Besmele Hamdele ve Salvele Video

YouTube video

Son olarak Resulullah (sav) binlerce kez salat ve selam olsun diyerek yazımıza son verirken, Besmele Hamdele ve Salvele Nedir? adlı bu konumuzla alakalı başka videolar izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak besmele hamdele salvele ile alakalı videolar izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

2 Yorum

 1. her hayrın başı, her kapının anahtarıdır besmele. Müslüman için besmelesiz hiçbir işe başlanmaz. Besmelesiz her iş yarımdır. öyle ki besmelesiz başlanmış bir kitap okunmaz, besmelesiz yemek yenmez. Besmele demek “Allah’ın ismiyle” demektir. Allah’ın ismiyle kesilmeyen hayvanın eti yenmez.

  Besmele sırdaş, besmele yoldaş besmele helalin anahtarıdır. Her şeyi unuttuğumuz gibi besmele ile işe başlamayı, besmele ile yemeyi ve besmele ile çalışmayı da unuttuk. Bu yüzden her işimiz nakıs, her yolumuz pürüzlü, her sözümüz hile ve hurda oldu. İşte bu yüzdendir ki “işim rast gitsin” diyen, bir işin tamamı erdirmek isteyen mutlaka ve mutlaka yapacağı işe besmele çekerek başlamalıdır.

  Fakat haram olan bir işe, Allah’ın sevmediği bir işe veya bir günaha besmele çekerek başlamak küfürdür. İnsanı dinden çıkarır. yani insan şarap içerken besmele çekerek içemez. Domuz eti yerken besmele çekemez. Zina ederken veya faiz yerken besmele çekemez. Bu tür haram olan işlerde besmele çeken kafir olur. dinden çıkar.

  Ve size selam olsun Sevgili Keyifli Bilgi

 2. Besmelenin önemi ve gücü adına aşağıdaki kıssadan hisse o kadar çok hoşuma gitti ki, sizinle paylaşmak istedim.

  Bir kadının, güzel bir alışkanlığı vardı. Bir işe başlarken veya bir yere bir şey koyup, alırken muhakkak Besmele çekerdi. Zengin kocası, hanımının bu güzel alışkanlığını beğenmezdi.

  Bir gün kendi kendine; “Şuna bir oyun yapayım da, Besmelenin her zaman faydasının olmadığını anlasın!” dedi. Bu niyetle hanımına bir kese verip:

  – Aman bunu iyi sakla! Diyerek tenbih etti.

  Kadın kocasından aldığı keseyi saklamaya giderken, kocası gözetledi. Keseyi sandığa sakladığını gördü. Kadın, yine eskisi gibi, sandığı açarken ve kapatırken Besmele okudu. Birkaç saat sonra adam gizlice keseyi aldı. Onu götürüp bir su kuyusunun içine attı.

  Akşam eve gelince hanımına dedi ki:

  – Bana para lazım oldu; hele şu altınları getir bakalım!

  Kadın olanlardan habersiz elini Besmele ile sandığa uzatıp keseyi aldı. Yalnız keseden şıpır, şıpır su damlıyordu. Kadın keseyi bu halde görünce şaşırıp dedi ki:

  – Efendi, çok tuhaf, bu neden ıslanmış acaba?

  Kocası derhal titremeye başlayıp, yaptığına hemen tövbe etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu