Dini Bilgiler

Çevre Bilincinin Önemi Hakkında Hadisler

İftihar olarak "Kıyamet kopsa elindeki fidanı dik" diyen Peygamberin (sav) ümmeti olma şerefi bize yeter

Çevre Bilincinin Önemi Hakkında Hadisler

Çevre Bilincinin Önemi Hakkında Hadisler; İslam dini yirmi üç senede ikmal edilip tamamlandığında, Resulullah sav onlarca hadisini incelediğimizde, dini İslam’ın beşikten mezara, tuvaletten yatak odasına, yalnızlıktan beşeri münasebetlere varanda dek hiçbir alanı boş bırakmadığını Müslümanın adım attığı her yerde nasıl davranması gerektiğini öğütleyen onlarca hadisin bulunduğunu görmekteyiz.

İslam inkişaftır. İslam Kendini bulmaktır. Müsteşriklerin bile ahlakına hayran olduğu, Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmeli düsturunca, Resulullah sav davranışlarının yüceliği neticesinde, bir saygı ifadesi olarak, şapka çıkarıp reverans ettikleri bir gerçektir. Biz Müslümanların vazifesi ise ahlaken en yüce olan peygamberimizin adımlarını takip etmektir. Bu adımları takip etmenin yolu ise, onun sünnetine ittibadan geçer.

“Din güzel ahlaktır” diye buyuran Resulullah sav, çevremize karşıda saygılı olmamızı, güzel davranışlar sergilememizi emreder. Yiyip içtiğini sokağa atan, yolda gördüğü ve insanların takılıp düşeceği bir taşı umursamadan geçen, hayvanları dövüştürüp onların acısından zevklenen veya para kazanan, kendi yiyemeyeceği için meyve ağacı da ekmeyen bir insan tipini reddediyor.

Her yerde insani davranışı öğütleyen peygamber efendimiz, çevremize karşı saygılı ve hayvanların hukukuna riayet eden bir Müslüman olmamızı emrediyor. Hakikat din yalnız namaz ve oruçtan ibaret değildir. Din insanın, hayvanın ve çevrenin bile hakkına riayet etmek, zulmetmemek, haksızlığa göz yummamak, dürüst ve doğru sözlü olmaktır.

Şimdi sizi çevre hakkındaki hadisler ile başbaşa bırakırken, sözlerimize bir temenni ile son verelim. Ne mutlu dini İslam’ı bir bütün olarak öğrenip, onu bütünüyle yaşamına sunanlara…

Çevre Bilincinin Önemi Hakkında Hadisler

Çevre Hakkında Hadisler

01 – Cabir’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Uyuyacağınız zaman kandilleri söndürün. Kapıları kapatın. Su kaplarının ağızlarını bağlayın. Yiyecek ve içeceklerin üzerini örtün.” { Buhari, Eşribe, 22 }

02 – İmran bin Hıttan’ın naklettiğine göre, Hz. Aişe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber (sav) kendi evinde, içinde haç resimleri nakşedilmiş bulunan hiçbir şeyi bırakmaz, mutlaka bozardı.” { Buhari, Libas, 90 }

03 – Muaz bin Cebel’den nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Lanete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan; su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakının.” { Ebu Davud, Taharet, 14 }

04 – Ebu Humeyd anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) ile birlikte Tebük Gazvesi’nden dönüyorduk. Medine’ye vardığımızda Allah Resulü şöyle buyurdu: “İşte bu Taybe’dir (iyilik ve güzellik şehridir). Bu da Uhud’dur, öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu severiz.” { Buhari, Megazi, 82 }

05 – Cabir bin Abdullah’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen beş şey bana verilmiştir: Ben, (düşmanımın içine) bir aylık mesafede korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekânda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat (etme hakkı) verildi.” { Buhari, Salat, 56; Müslim, Mesacid, 3 }

06 – Abdullah bin Amr anlatıyor: Bir gün Sa’d (bin Ebu Vakkas) abdest alırken Resulullah (sav) onun yanına uğramıştı. “Bu ne israf?” buyurdu. Sa’d, “Abdestte de mi israf olur?” diye sorunca, Resulullah (sav), “Evet, akan bir nehirde bile olsan (israf olur).” diye cevap verdi. { İbn Mace, Taharet, 48 }

07 – Enes bin Malik’ten nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin!” { İbn Hanbel, III, 184 }

08 – İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir canlıyı hedef edinmeyin!” { Müslim, Sayd ve zebaih, 58 }

09 – İbn Abbas şöyle demiştir: “Resulullah (sav) hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı.” { Tirmizi Cihad, 30; Ebu Davud, Cihad, 51 }

10 – Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kurak zamanlarda yola çıkarsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yoldan kenara çekilin. Çünkü yol, hayvanların geçeceği ve haşaratın geceleyeceği yerdir.” { Müslim, İmare, 178 }

11 – Sehl bin el-Hanzaliyye’den nakledildiğine göre, Resulullah (sav) açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deveye rastladı ve “Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun. Onlara binmeye elverişli hallerinde binin ve onları yenmeye elverişli olduklarında yiyin.” buyurdu. { Ebu Davud, Cihad, 44 }

12 – Enes bin Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur.” { Buhari, Edeb, 27 }

13 – Abdullah bin Amr’dan nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kişi yoktur ki bir serçe kadar küçük ya da ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!” { Nesai, Sayd ve zebaih, 34 }

Hadislerle Çevre Ahlakı

YouTube video

Çevre Bilincinin Önemi Hakkında Hadisler adlı konumuza son verirken çevreyle ilgili hadisler hakkında başka videolar izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu