Dini Bilgiler

Kıyametin Kopacağı Zamanı Gösteren 57 Alamet

Küçük alametlerinin vuku bulduğu; geriye ise sadece büyük alametlerin kaldığı, kıyameti anlatan hadisler

Kıyametin Kopacağı Zamanı Gösteren 57 Alamet

Kıyametin Kopacağı Zamanı Gösteren 57 Alamet; kıyamet kopacak; lakin o kıyamet kopmadan yeryüzünde yaşayan tek bir Müslüman bile kalmayacaktır. Kıyametin kopuşundan üç gün önce esen bir yel ile Müslüman olan herkes son nefesini verecek, sonrasında güneş üç gün üst üste batıdan doğacak ve doğudan batacak. Bu olaydan sonra tövbe kapıları sonsuza dek kapanır.

Artık hiçbir tövbe kabul olmayacaktır. Yeryüzünde bulunan ve iman etmeyen ne kadar can varsa, kıyamet onlar için kopacak ve yeryüzünde yaşam bitecektir. Resulullah sav kıyamet kopmadan önce vuku bulacak hadiseleri bize bildirmiş, onların birçoğu ise gerçekleşmiştir.

İslam âlimlerinin büyük bir bölümü, neredeyse kıyametin küçük alametlerinin tamamının gerçekleştiğini söylemektedir. Geriye sadece Hazreti Mehdinin çıkması, Hazreti İsa’nın gökten inmesi, Deccal ve Yecüc Mecüc gibi büyük alametler kalmıştır. Özellikle Resulullah sav şu yakın zamanda vuku bulan bir olayı bize hadislerde bildirmesi ise tüyler ürperticidir.

Arap yarımadası ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz.” Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau’z-Zevaid, 7/331

Şu yaşadığımız tarih itibariyle Arabistan’dan gelen videolar ve televizyondan çıkan haberler, aşırı derecede yağan yağmurlar nedeniyle Arap yarımadasının, hatta Mekke ve Medine arası yolun yeşillendiği, küçük göletlerin bile oluştuğu gösterilmektedir.

Bunun dışında şuan Arabistan yarımadasında zirai tarımın yapılabilmesi için zaten önemli çalışmalar yapılmaktadır ki, 1400 sene önce bunu bilmek bir mucizeden başka bir şey değildir. Öte yandan kıyametten önce ortaya çıkması beklenen Hazreti Mehdi hakkında zaten bir sayfa hazırlamıştık Hazreti Mehdinin Alametleri ile alakalı bu sayfaya göz atabilirsiniz. Şimdi ise Kıyamet alametleri nelerdir? Maddeler halinde sıralayalım:

Kıyametin Kopacağı Zamanı Gösteren 57 Alamet

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Hadislerde kıyamet alâmetleri eşrâtü’s-sâa tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hazreti Peygamber sav kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş; ancak kopmasından hemen önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alâmetleri sayılacağını haber vermiştir. Bu alametler aşağıdaki gibidir:

 • 01 – Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak,
 • 02 – Kur’an’ın önemi insanlar tarafından unutulacak,
 • 03 – Namaz kılınmayacak,
 • 04 – Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak,
 • 05 – Emanete riayet edilmeyecek,
 • 06 – Yeryüzünde La ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,
 • 07 – Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelmesi,
 • 08 – Faiz helâl sayılacak,
 • 09 – Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak,
 • 10 – Ani ölümler çoğalacak,
 • 11 – Yöneticiler insanlara zulmedecek,
 • 12 – Cahiller türeyecek,
 • 13 – Dürüst olmayan zahit ve sofiler çoğalacak,
 • 14 – Ebeveyne isyan edilip, hanımların emrine girecek,
 • 15 – Toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak,
 • 16 – Depremlerin sıklaşması,
 • 17 – Güneşin batıdan doğması,
 • 18 – Dabbetül-arzın zuhur etmesi,
 • 19 – Ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek,
 • 20 – Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak,
 • 21 – Açıklık yayılacak,
 • 22 – Köle kadının efendisini doğurması,
 • 23 – Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması,
 • 24 – Zekât verilecek kimse bulunamayacak,
 • 25 – Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması,
 • 26 – Elli kadına bir erkek düşecek, kadınlar çoğalacak
 • 27 – Servet alabildiğine çoğalacak
 • 28 – Hayâsızlık çoğalacak,
 • 29 – Fırat nehrinde altından bir dağ çıkacak,
 • 30 – Cihat ve irşat faaliyetleri terkedilecek,
 • 31 – Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,
 • 32 – İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi,
 • 33 – Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması,
 • 34 – İstanbul yeniden tekbirlerle fethedilecek,
 • 35 – Zinanın aleni hale gelmesi,
 • 36 – Aynı dava için iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması,
 • 37 – Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,
 • 38 – Kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak,
 • 39 – Liderliğe elverişli kimseler azalacak,
 • 40 – Müslümanların yassı yüzlü insan gruplarıyla savaşması,
 • 41 – İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,
 • 42 – Otuza yakın yalancı Mehdinin türemesi,
 • 43 – Yecüc ve Mecüc Seddinin açılması,
 • 44 – Çok büyük bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,
 • 45 – Büyük kara parçalarının batması,
 • 46 – Akrabalık bağları kesilecek,
 • 47 – Arabistan yarımadası yeşillenecek,
 • 48 – Yalancılar tasdik edilecek,
 • 49 – Doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,
 • 50 – Kitapların sayısı artacak,
 • 51 – Hazreti Mehdi zuhur edecek,
 • 52 – Hazreti İsa beyaz minareye inecek,
 • 53 – Yahudilerle çok büyük bir savaş olacak,
 • 54 – Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,
 • 55 – Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak,
 • 56 – Madenler yok olacak,
 • 57 – Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,

Yukarıdaki kıyamet alametlerini anlatan maddeler incelendiğinde, Resulullah sav biz haber verdiği kıyamet alametlerinin birçoğunun günümüze gerçekleştiğini görürüz. Geriye sadece büyük alametlerin kaldığını görmek için bir âlim olmak bile gerekmiyor. Müslüman için zaman ganimettir. Ahir zaman ümmeti olarak, unutulan bir sünneti ifa etmek bile, bize şehitlik sevabı kazandırır.

Kaldı ki Müslümanlar olarak kıyametin kopmasını beklememeli, kendi kıyametimizin ne zaman kopacağı bile bir meçhulken, günahlara tövbe etmeli, hatalardan dönmeli, Kuran ve sünnete uygun bir yaşam ile ebedi yolculuğa hazırlık yapmalıyız. Allah’ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.

Kıyamet Alametlerinden Deccal Kimdir?

YouTube video

Kıyametin Kopacağı Zamanı Gösteren 57 Alamet adlı konumuza son verirken, kıyametin alametleri ile alakalı videolar izlemek için burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu