Hayvanlar Alemi

Van Gölünün Gözdesi İnci Kefali Özellikleri

İnci kefali, bilimsel adıyla Alburnus tarichi, Van Gölü'nde yaşayan tek balık türüdür. Bu gölün ekstrem...

Van Gölünün Gözdesi İnci Kefali Özellikleri

Van Gölünün Gözdesi İnci Kefali Özellikleri; Türkiye’nin doğusunda yer alan Van Gölü’ne özgü bir balık türüdür. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan bu balık, adaptasyon yeteneği ve benzersiz yaşam döngüsü ile dikkat çeker. Bu yazıda, inci kefalinin özellikleri, yaşam döngüsü ve bölge halkı için taşıdığı öneme kısaca değineceğiz.

İnci kefali, bilimsel adıyla Alburnus tarichi, Van Gölü’nde yaşayan tek balık türüdür. Bu gölün ekstrem koşullarında hayatta kalmayı başaran inci kefali, göl ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Ortalama 20-25 cm boyunda olan bu balık, ince ve uzun yapısıyla dikkat çeker. Sürü halinde hareket eden inci kefali, gölün zengin planktonlarıyla beslenir.

İnci kefalinin en dikkat çekici özelliği, her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleştirdiği üreme göçüdür. Bu dönemde, gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı su kaynaklarına, özellikle akarsulara doğru büyük bir göç gerçekleştirirler. Bu göç sırasında akıntıya karşı zıplayarak ilerlemeleri, izleyenler için görsel bir şölen sunar. Bu zorlu yolculuk, balıkların yumurtalarını tatlı suya bırakmaları ve yeni nesillerin hayata başlaması için hayati öneme sahiptir.

İnci kefalinin üreme dönemi, Van Gölü çevresindeki yerel halk için de büyük bir önem taşır. Bu göç dönemi, bölge için turistik bir etkinlik haline gelmiş olup, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Ayrıca, inci kefali avcılığı da bölge ekonomisine önemli katkı sağlar. Ancak, üreme döneminde balıkların avlanması yasaktır ve bu dönemde balıkların korunması için çeşitli önlemler alınmaktadır.

Bölge halkı, inci kefalinin üreme dönemine büyük saygı gösterir ve bu dönemde balıkların korunması için çeşitli tedbirler alır. Yöre halkının inci kefaline olan bu özeni, balık popülasyonunun sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, inci kefali avcılığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin önemli bir parçasıdır. Özellikle son yıllarda, inci kefali ticareti ve işlenmesi ile ilgili çeşitli projeler geliştirilmiş ve balığın ekonomik değeri artırılmıştır.

İnci kefali, sadece ekosistem için değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik yapısı için de büyük bir öneme sahiptir. Van Gölü’nün bu değerli balığı, hem doğal yaşam döngüsü hem de bölge halkı için taşıdığı anlam ile dikkat çeker. Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının desteklenmesi, inci kefalinin gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir.

İnci Kefali Nasıl Beslenir?

İnci kefali, Van Gölü’nün kendine özgü tuzlu ve sodalı sularında yaşayan bir balık türüdür ve beslenme alışkanlıkları da bu özel ortama adapte olmuştur. Beslenme şekli, hem göl ekosistemine hem de inci kefalinin biyolojik özelliklerine dayanır. İşte inci kefalinin beslenme alışkanlıkları hakkında bilmeniz gerekenler:

Planktonlar ve Su Böcekleri

İnci kefali, öncelikli olarak planktonlarla beslenir. Van Gölü’nün suyu, çeşitli plankton türleri açısından zengindir ve bu planktonlar inci kefalinin ana besin kaynağını oluşturur. Hem fitoplankton (bitkisel plankton) hem de zooplankton (hayvansal plankton) inci kefalinin diyetinde yer alır. Fitoplanktonlar arasında yeşil algler ve diyatomlar bulunurken, zooplanktonlar arasında su pireleri ve rotiferler gibi küçük organizmalar yer alır.

Dipte Yaşayan Organizmalar

İnci kefali, göl tabanında yaşayan küçük organizmalarla da beslenir. Gölün dip çamurunda bulunan böcek larvaları, küçük kabuklular ve diğer bentik (dibe bağlı) organizmalar inci kefalinin diyetinde önemli bir yer tutar. Bu organizmalar, balığın besin çeşitliliğini artırır ve göl ekosisteminin sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

Mevsimsel Değişiklikler

İnci kefalinin beslenme alışkanlıkları mevsimlere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle üreme dönemine hazırlık sürecinde balıklar daha fazla besin tüketirler. Üreme göçü sırasında enerjilerini koruyabilmek için beslenme stratejilerini değiştirebilirler. Üreme dönemi dışında, gölde daha geniş bir alanda beslenme imkânı bulurlar ve bu dönemde besin kaynakları çeşitlenir.

Adaptasyon ve Çevresel Etkiler

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında hayatta kalmak, inci kefalinin beslenme alışkanlıklarında önemli bir adaptasyon gerektirir. Bu balıklar, yüksek tuz ve soda konsantrasyonlarına rağmen besinlerini etkin bir şekilde kullanabilirler. Çevresel koşulların değişmesi, su kalitesindeki olası değişiklikler veya gölde meydana gelen ekosistem değişiklikleri, inci kefalinin beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyebilir.

Ekolojik Denge

İnci kefalinin beslenme alışkanlıkları, Van Gölü ekosisteminin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Planktonlarla beslenmeleri, plankton popülasyonlarını kontrol altında tutarak su kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, bentik organizmalarla beslenmeleri göl tabanındaki organik madde döngüsüne katkıda bulunur.

İnci Kefali Nasıl Ürer?

İnci kefalinin üreme süreci, bu balığın biyolojik döngüsünde kritik bir öneme sahiptir ve her yıl tekrarlanan doğal bir fenomen olarak dikkat çeker. Üreme süreci, göç, yumurtlama ve yavruların hayatta kalma mücadelesi gibi çeşitli aşamalardan oluşur. İşte inci kefalinin üreme süreci hakkında detaylı bilgi:

·         Göç Dönemi

İnci kefalinin üreme süreci, her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleşir. Bu dönemde, balıklar Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularından ayrılarak tatlı su kaynaklarına, özellikle akarsulara doğru büyük bir göç başlatırlar. Üreme göçü olarak adlandırılan bu süreç, balıkların üreme içgüdüsü ile tetiklenir. Göç sırasında balıklar, akıntıya karşı yüzerek ve bazen zıplayarak ilerlerler.

·         Yumurtlama Alanları

İnci kefali, yumurtlamak için göl çevresindeki tatlı su akarsularını tercih eder. Akarsuların sığ ve taşlı kısımları, yumurtlama için ideal ortamlar sunar. Bu bölgeler, oksijen açısından zengin ve yırtıcılardan daha iyi korunan alanlardır. Dişi inci kefali, bu tür ortamlarda yumurtalarını bırakır.

·         Yumurtlama Süreci

Yumurtlama sürecinde dişi inci kefali, birkaç bin yumurta bırakabilir. Yumurtalar, taşlar ve diğer su altı yapıları arasına serpilir ve suyun akıntısıyla etrafa yayılır. Erkek inci kefali, dişi tarafından bırakılan yumurtaları döller. Yumurtalar döllendikten sonra, birkaç hafta içinde larvalar (yavrular) çıkmaya başlar.

·         Yavruların Gelişimi

Yumurtadan çıkan larvalar, başlangıçta çok küçük ve savunmasızdır. İlk günlerinde planktonlarla beslenirler ve hızla büyümeye başlarlar. Yavrular, tatlı su akarsularında belirli bir süre kaldıktan sonra, büyüdükçe Van Gölü’nün daha geniş ve derin sularına geri dönerler. Bu süreç, yavruların gölün besin kaynaklarından faydalanarak hızla gelişmelerini sağlar.

·         Koruma ve Sürdürülebilirlik

İnci kefalinin üreme döneminde, yerel otoriteler ve balıkçılar tarafından çeşitli koruma önlemleri alınır. Üreme dönemi boyunca balık avcılığı yasaklanır ve balıkların yumurtlama alanlarına zarar verilmemesi için denetimler sıkılaştırılır. Bu koruma önlemleri, inci kefali popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

·         Ekosistem ve Kültürel Önemi

İnci kefalinin üreme süreci, Van Gölü ekosisteminin devamlılığı için kritik bir rol oynar. Balıkların üreme göçü, göl çevresinde yaşayan insanlar için de kültürel ve ekonomik bir öneme sahiptir. Göç döneminde düzenlenen festivaller ve etkinlikler, turizm açısından bölgeye katkı sağlar.

İnci Kefali Ne Kadar Büyüyebilir?

İnci kefali, Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan benzersiz bir balık türüdür. Bu balığın büyüme kapasitesi, yaşam süresi boyunca maruz kaldığı çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişir. Genel olarak, inci kefali 20-25 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Bu boyutlar, balığın olgunluğa eriştiği ve üreme yeteneğine sahip olduğu dönemi kapsar. Ancak, bazı bireyler ideal koşullarda daha büyük boyutlara ulaşabilir ve nadiren 35 cm uzunluğa kadar büyüyen inci kefallerine rastlanabilir.

İnci kefalinin ağırlığı, uzunluğuna paralel olarak değişir. Ortalama olarak, yetişkin bir inci kefali 100-150 gram ağırlığındadır. Daha büyük bireyler 200 gramı aşan ağırlıklara ulaşabilir. Balığın büyüme hızı, özellikle yaşamının ilk yıllarında oldukça hızlıdır. Yavru balıklar, ilk yıl içinde yaklaşık 10-15 cm uzunluğa ulaşabilirler. Bu hızlı büyüme, yavruların hayatta kalma şansını artırmak için önemlidir. İlk yılın ardından büyüme hızı biraz yavaşlar, ancak balık yaşamı boyunca büyümeye devam eder.

İnci kefalinin büyüme kapasitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Beslenme, bu faktörlerin başında gelir. Van Gölü’nün zengin plankton popülasyonları, inci kefalinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. Ayrıca, su kalitesi ve çevresel koşullar da balığın büyüme hızını etkiler. Gölde meydana gelen ekosistem değişiklikleri, suyun kimyasal bileşimi ve sıcaklık değişimleri, inci kefalinin büyüme sürecini doğrudan etkileyebilir.

Bu balık türünün büyüme süreci, göl ekosisteminin sağlıklı ve dengeli kalması açısından da büyük önem taşır. İnci kefalinin büyümesi, göldeki besin zincirinin bir parçası olarak, diğer canlıların da yaşamını sürdürebilmesine katkı sağlar. Bu nedenle, inci kefalinin yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının desteklenmesi, balığın sağlıklı büyüme ve gelişme sürecini desteklemek için kritik öneme sahiptir. Balıkçılık ve çevre koruma politikalarının etkin bir şekilde uygulanması, inci kefali popülasyonunun devamlılığı için gereklidir.

Van Gölü’nün eşsiz ekosistemine uyum sağlamış olan inci kefali, bölgenin hem biyolojik çeşitliliği hem de ekonomik faaliyetleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu balığın sağlıklı büyümesi ve üreme döngüsünün desteklenmesi, hem doğa koruma hem de bölge halkının ekonomik refahı için önemlidir. İnci kefalinin korunması, gelecek nesillerin de bu eşsiz türü tanıyıp görebilmesini sağlamak adına atılması gereken önemli bir adımdır.

İnci Kefali Nasıl Avlanır?

İnci kefali, Van Gölü’nde ekonomik ve kültürel olarak büyük öneme sahip bir balık türüdür. Avlanma yöntemleri, yerel halkın bilgi birikimi ve balığın biyolojik özelliklerine uygun olarak geliştirilmiştir. İnci kefalinin avlanma sürecini anlamak için kullanılan yöntemler, avlanma dönemleri ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

İnci kefali avcılığı, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğunlaşır. Üreme dönemi olan Mayıs ve Temmuz ayları arasında inci kefali avı yasaktır. Bu dönemde balıkların göç edip yumurtlaması sağlanarak popülasyonun sürdürülebilirliği korunur. Üreme dönemi dışında, inci kefali avcılığı serbesttir ve belirli kurallar çerçevesinde yapılır.

Van Gölünün Gözdesi İnci Kefali Özellikleri

Yerel balıkçılar, inci kefali avcılığı için geleneksel yöntemler kullanır. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri ağ ile avlanmadır. İnci kefali sürüler halinde yaşayan bir balık olduğu için ağ kullanımı oldukça etkilidir. Balıkçılar, uygun büyüklükte ağlar kullanarak balıkları yakalarlar. Ağlar, balıkların boyutuna ve avlanacak bölgenin derinliğine göre seçilir. Küçük gözlü ağlar, inci kefalinin kolayca yakalanmasını sağlar.

Bir diğer yaygın yöntem ise oltadır. Oltayla avlanma, özellikle amatör balıkçılar tarafından tercih edilir. İnci kefali, plankton ve su böcekleri ile beslendiği için uygun yem kullanılarak oltayla kolayca yakalanabilir. Yem olarak küçük solucanlar, kurtlar veya balık parçaları kullanılır. İnci kefali, aktif bir şekilde beslenen bir balık olduğu için oltaya hızla yaklaşır ve yakalanır.

Avlanma sırasında balıkçılar, inci kefalinin doğal yaşam alanlarına zarar vermemeye özen gösterirler. Balıkların üreme alanlarına yakın bölgelerde avlanmaktan kaçınılır ve balıkların doğal döngüsünü korumak için belirli kurallar takip edilir. Ayrıca, avlanan balıkların boyutlarına dikkat edilir. Yasal olarak belirlenen minimum boyutun altındaki balıkların yakalanması yasaktır. Bu kurala uyularak, genç ve üreme potansiyeline sahip balıkların popülasyonun devamlılığına katkıda bulunmaları sağlanır.

İnci kefali avcılığı, yerel ekonomi için de büyük bir öneme sahiptir. Balıkçılar, avladıkları balıkları taze olarak satmanın yanı sıra kurutma ve tuzlama gibi yöntemlerle de saklarlar. Kurutulmuş inci kefali, bölgeye özgü bir lezzet olarak talep görür ve ticari değeri yüksektir. Bu, balıkçılar için ek bir gelir kaynağı oluşturur.

İnci Kefali Özellikleri Nelerdir?

 • İnci kefali, Van Gölü’ne özgüdür.
 • Bilimsel adı Alburnus tarichi’dir.
 • Van Gölü’nün sodalı sularında yaşar.
 • Tuzlu suya adapte olmuştur.
 • Ortalama 20-25 cm boyundadır.
 • Bazı bireyler 35 cm’ye ulaşır.
 • Ağırlığı 100-150 gramdır.
 • İyi beslenenler 200 gramı aşar.
 • Planktonlarla beslenir.
 • Bentik organizmaları tüketir.
 • Sürü halinde yaşar.
 • Hızlı büyüme gösterir.
 • Mayıs ve Temmuz’da ürer.
 • Üreme için göç eder.
 • Tatlı su kaynaklarına göçer.
 • Yumurtalarını taşlı alanlara bırakır.
 • Dişi, birkaç bin yumurta bırakır.
 • Erkekler yumurtaları döller.
 • Yumurtalar birkaç haftada açılır.
 • Yavrular planktonla beslenir.
 • Yavrular hızla büyür.
 • Tatlı sudan göle dönerler.
 • Üreme döneminde avlanma yasaktır.
 • Ağlarla avlanır.
 • Oltayla da yakalanabilir.
 • Geleneksel yöntemlerle avlanır.
 • Kurutularak da tüketilir.
 • Bölge ekonomisine katkı sağlar.
 • Üreme dönemi turistik etkinliktir.
 • Yavru balıklar savunmasızdır.
 • Hızlı yüzme yeteneği vardır.
 • Yüksek tuz toleransı gösterir.
 • Su kalitesi büyümeyi etkiler.
 • Göç esnasında zıplayarak ilerler.
 • Ekosistem dengesi için kritiktir.
 • Yerel halk için değerlidir.
 • Kültürel miras kabul edilir.
 • Doğal döngüsü korunmalıdır.
 • Ekolojik dengenin parçasıdır.
 • Su sıcaklığı büyümeyi etkiler.
 • Genetik çeşitlilik gösterir.
 • Van Gölü’nün tek balığıdır.
 • Koruma projeleri uygulanmaktadır.
 • Popülasyon sürdürülebilirliği önemlidir.

İnci Kefali Hangi Derinliklerde Yaşar?

İnci kefali, Van Gölü’nün çeşitli derinliklerinde yaşayabilen bir balık türüdür. Bu balık türü, genellikle gölün yüzeyine yakın su tabakalarında ve orta derinliklerde bulunur. Özellikle plankton açısından zengin olan bu su tabakalarında beslenirler. Van Gölü’nün derin bölgelerinden ziyade daha sığ ve orta derinliklerde yaşamayı tercih ederler. Bu yaşam alanları, inci kefalinin hem besin kaynaklarına kolayca ulaşabilmesini sağlar hem de üreme döneminde tatlı su akarsularına göç etmelerini kolaylaştırır.

Genel olarak, inci kefalinin 5 ila 30 metre derinliklerde yaşadığı söylenebilir. Ancak, bu balıklar besin ve üreme gibi ihtiyaçlarına göre daha sığ veya daha derin sulara geçiş yapabilirler. Yaşam alanları, Van Gölü’nün su sıcaklığı, oksijen seviyesi ve plankton yoğunluğu gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İnci Kefali Neden Ünlüdür?

İnci kefali, birçok nedenden dolayı ünlüdür ve bu nedenler hem biyolojik hem de kültürel unsurları içerir. Van Gölü’ne özgüdür. İnci kefali, sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik bir türdür, bu da onu eşsiz kılar.

Üreme göçü. Her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında tatlı su kaynaklarına yaptığı üreme göçü, izleyenler için etkileyici bir doğa olayıdır. Balıkların akıntıya karşı zıplayarak ilerlemesi görsel bir şölen sunar.

Ekonomik önemi. Van Gölü çevresindeki yerel ekonomi için önemli bir gelir kaynağıdır. Balıkçılar ve yerel halk için geçim kaynağıdır. İnci kefali balığı, bölge halkının kültürel mirasının bir parçasıdır. Üreme dönemi, çeşitli yerel festivallere ve etkinliklere ilham verir.

Lezzeti. Kurutulmuş inci kefali, bölgeye özgü bir lezzet olarak bilinir ve bu da onu gastronomi açısından önemli kılar. Ekolojik rolü. Van Gölü ekosisteminin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Planktonlarla beslenerek su kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

Sürdürülebilir balıkçılık. Üreme dönemi boyunca avlanma yasağı ve koruma önlemleri, inci kefali popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlar ve bu da çevresel bilinç açısından dikkat çeker. Bilimsel araştırmalar. İnci kefali, göl ekosisteminin incelenmesinde önemli bir türdür. Bilim insanları, bu balığı inceleyerek gölün ekolojik dinamiklerini anlamaya çalışırlar.

Yüksek adaptasyon yeteneği. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında hayatta kalma becerisi, inci kefalinin yüksek adaptasyon yeteneğini gösterir. Turistik çekicilik. Üreme göçü dönemi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker, bu da bölgenin turizm potansiyelini artırır.

İnci Kefali Balığının Faydaları Nelerdir?

 • Yüksek kaliteli protein kaynağıdır.
 • Omega-3 yağ asitleri içerir, kalp sağlığını destekler.
 • Düşük yağ içeriği ile kilo kontrolüne yardımcı olur.
 • İyi bir demir kaynağıdır, kan sağlığını destekler.
 • Çinko içeriği, bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Kalsiyum ve fosfor, kemik sağlığını destekler.
 • B vitaminleri, enerji metabolizmasına katkı sağlar.
 • Göz sağlığını koruyan A vitamini içerir.
 • Omega-3’ler beyin fonksiyonlarına olumlu etki yapar.
 • Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
 • Düzenli tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
 • Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.
 • Depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir.
 • Yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etkisi vardır.
 • İyi bir hücre yenileyici ve koruyucudur.
 • Sindirim sağlığını destekler.
 • Metabolizmayı hızlandırabilir.
 • Kas ve dokuların onarımını teşvik eder.
 • Hafızayı güçlendirici özelliklere sahip olabilir.
 • Genel vücut sağlığını ve enerji seviyelerini artırır.

İnci Kefali Ve Su Kirliliği Arasındaki İlişki Nedir?

İnci kefali ve su kirliliği arasındaki ilişki, Van Gölü’nün ekolojik dengesi ve inci kefali popülasyonu için kritik bir faktördür. Van Gölü, inci kefali gibi endemik türler için doğal bir yaşam alanı sunar ve bu balıklar, göldeki su kalitesinin sağlıklı seviyelerde tutulmasına bağlı olarak hayatta kalabilirler. Ancak, son yıllarda göl çevresindeki sanayileşme, tarımsal faaliyetler ve insan faaliyetleri nedeniyle su kirliliği problemi artmıştır.

Su kirliliği, göldeki kimyasal ve biyolojik dengeleri bozabilir. Özellikle ağır metaller, organik kirleticiler ve tarımsal atıklar, inci kefali gibi balıkların sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bu kirleticiler, balıkların beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir ve besin zincirindeki diğer organizmaları da olumsuz yönde etkileyebilir.

Üreme döneminde inci kefali balığı, tatlı su kaynaklarına göç eder ve burada yumurtalarını bırakır. Ancak, su kirliliği bu üreme alanlarında da sorunlara neden olabilir. Yumurtaların döllenmesi ve yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli olan temiz su koşulları, kirlilik nedeniyle bozulabilir. Bu durum, inci kefali popülasyonunun doğal çoğalma sürecini olumsuz etkileyebilir.

Göl ekosistemindeki herhangi bir bozulma, inci kefali gibi endemik türlerin yanı sıra diğer su yaşamı üzerinde de uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, Van Gölü’ndeki su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için sürdürülebilir çevre politikalarının hayata geçirilmesi büyük önem taşır. Su kirliliğiyle mücadele edilmesi, inci kefali gibi nadir ve değerli türlerin yaşam alanlarının korunmasını sağlayarak, göl ekosisteminin sağlıklı kalmasına katkıda bulunacaktır.

İnci Kefali Nasıl Temizlenir?

YouTube video

Van Gölünün Gözdesi İnci Kefali Özellikleri adlı konumuza son verirken, inci kefali balığı ile alakalı farkı videolar izlemek için burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu