Dini Bilgiler

Yasin Suresinin Kalbi Olan Ayetin Sırları

‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın, sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.

Yasin Suresinin Kalbi Olan Ayetin Sırları

Yasin Suresinin Kalbi Olan Ayetin Sırları; Allah’ın kelamı olan ve hayat nizamı İslam’ın hükümlerinin içinde olduğu Kuran-ı Kerim, hala çözülmemiş bir sürü sır ve mucizesi ile apaçık bir kitaptır. Zamanı geldikçe ortaya çıkan mucizelerinin bolca olması, bizi ondaki mucizeleri ve sırları keşfetme gafletine düşürüp, Allah’ın ayetlerine ihtimam göstermekten, onları okuyup, kalbe indirmekten uzaklaştırmamalıdır.

Çevremize baktığımızda, Kuran-ı Kerimdeki sırları araştırma iddiasında olanların, Kuran’ın ruhunu kaybettiğini, ondaki lezzeti alamadığını ve Kuran-ı Kerime neredeyse sadece bir sırlar kitabı gözüyle baktıklarına şahit olmaktayız.

Kimilerinin daha da ileri giderek, Kuran’da bulduğu sırların ispatı için, yine Kuran-ı Kerimden ayetleri inkâr ettiğini, ona sonradan bir şeyler eklendiğini, söyleyecek kadar göz kararttıklarını görmekteyiz.

Hâlbuki Evet, Allah’ın kelamı Kuran-ı Kerim bir takım sırlar barındırsa da, hala ilme yön veren mucizeleri sırasıyla ortaya çıksa da, Kuran-ı Kerim bir sırlar kitabı değildir. Ondaki açık mesajlar, insana gösterdiği yol, emrettiği buyruklar akıllı bir insan için Kuranda bulunan mucizelerden daha önemlidir.

Kuran Okumanın Önemi Nedir?

Modern bir çağda yaşıyoruz. Bir kuran mucizesi olan kuran okuma zevkinin, kimi kalplere yerleşmediği ve Kuran’ın okunuşundan bir tat alınmadığı, sanki o sıradan bir kitapmış gibi dinlenildiğini ve okunduğunu biliyoruz. Hâlbuki bir mümin kuran okunduğunda ürperir, gözleri dolar veya ağlamaklı olur. En önemlisi de Kuran’ı okuyan ondan müthiş bir lezzet alır.

Fakat kalpleri mühürlenmiş olan, kurana sıradan bir kitapmış gibi yaklaşan, müsteşrik mantığı ve yaklaşımına sahip kişiler ondaki bu tadı ve lezzeti alamaz. Nitekim günümüzde; kuran okumanın, hele de ayetlerin manası anlaşılmıyorsa, boş bir okuma olduğu iddiasında bulunan, zamanımızın bir dolu ilahiyatçısı veya hocası mevcuttur.

Fakat Hazreti Ömer gibi bir İslam kahramanının, Resulullah sav öldürme planını devreye sokarak harekete geçtiğinde, bunu yapmasına mani olan şeyin, kız kardeşinin okuduğu Taha suresi ile Müslüman olup, İslam saflarına katıldığı herkesçe bilinir.

Öte yandan internet üzerinde, ilk defa Kuran-ı Kerim diyenler başlığıyla arattığınızda, hayatı boyunca ilk defa kuran dinleyen gayrimüslimlerin Kuran-ı Kerimden duydukları ayetler karşısında, gözlerinin dolduğunu, ayetlerden çok etkilendiklerini hatta bunu yaparken kimilerinin canlı yayın açtıklarını da görebilirsiniz.

Şu kadarcık günümüzün canlı emsallerinden bile, önyargısız ve müsteşrik kafası olmadan Kuran-ı Kerim dinlenildiğinde, onda insanı ürperten derin bir tefekkür, bazen bir huzur bulunduğu gerçektir.

İlk Defa Kuran Dinleyen Gayrimüslimler

YouTube video

Öte yandan Allah insanoğlunun iki kanatlı kuş gibi, madde ve ruh ile yaratmıştır. Madde dediğimiz fiziki bedenin ihtiyaçlarını gıdalar karşılarken, ruhun gıdası ise ibadet, Allaha kul olma ve Kuran-ı Kerimdir. Ruh doyurulmadığında, insan boşluğa düşer, tatminsiz olur, dünyanın bütün zevkleri elinin altında olsa, yine anlamsız bir tatminsizlik yaşar, üstelik bu tatminsizliğin sebebini de bilemez.

Özellikle Avrupa ülkelerinde, zengin, varlıklı, tanınmış ve şöhret sahibi insanların, intihar teşebbüsleri bu yüzdendir Doyuramadıkları ruh, çektikleri açlık, bulamadıkları huzur, onları bütün servet ve şöhretlerini ellerinin tersiyle iterek ölüme sürükler. Kuran açlığı giderir. Ruhu doyurur. Huzur telkin eder. Kuran-ı Kerim okumanın lezzetini bir kez alan, bir daha ondan vazgeçmez. Üstelik bu okuma, ille de anlamını bilmeye tabi değildir.

Elbette kuran-ı Kerim okunduğunda anlamını bilmek güzeldir. O ayetlerin ne anlattığını, hangi vaka yüzünden o ayetlerin indiğini bilmek, hatta nerede indiğini bilmek ne kadar güzeldir. Fakat anlamı bilinmediği için, tefsiri okunmadığı için, Kuran’ı Kerimden uzak durmak, onu okumamak en büyük gaflettir.

Kuran Okumanın Adabı Nelerdir?

Kuran’ı kerim okumak, Allah ile konuşmaktır. Bu yüzden güzel yerde, kurana tazim göstererek, abdestli, diz çökerek, hürmetle ve Euzu Besmele çekerek Kuran okunmalıdır. Kuran, kâinat kitabının bir tercümesidir. Cenab-ı Hakk’ın hem tekvini hem de teşrii ayetlerini okuyan bir tercümanıdır. Görünmeyen ve görünen âlemin açıklayıcısıdır.

Allah’ın isim, sıfat ve fiillerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş ve gelecek olayları haber verendir. İnsanlığın terbiyecisidir. İnsanlığı mutluluğa götüren hakiki mürşiddir. Özetle, bütün insanlığın her türlü manevî ve fikrî ihtiyaçlarına kaynak olacak kitapları ihtiva eden kutlu bir kitaptır. Kuran okurken aşağıdaki şartlara dikkat edilmelidir:

 • Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.
 • Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
 • Kıbleye yönelmek ve diz üstü oturmak.
 • Okunan Kuran’ı huşû ile dinleyip anlamını düşünmek.
 • Kur’an okumaya başlarken euzu besmele çekmek.
 • Mutlaka okurken abdestli olmak
 • Kuran dinlerken, cünüplü olmamak
 • Tevbe süresi hariç her sürenin başında besmele çekmek.

Öte yandan Allah’ın kelamını sokaklarda yürürken, bir yere giderken, yolculuk yaparken, koşu veya spor yaparken dinleyebilir veya ezber yapabilirsiniz. Bunun için abdestli olmanız yeterlidir. Koşu yaparken birileri müzik dinlerken, sizde sporunuzu yaptığınız esnada sürekli aynı kuran ayetlerini dinleyerek ezber yapabilirsiniz.

Yasin Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Yasin suresi indiği günden bugüne neredeyse Müslümanlar tarafından en çok okunan uzun surelerden biridir. Aslında hem de en çok ezberlenenler arasındadır. Çünkü Yasin suresi Kuran’ı kerimin kalbidir. Aşağıda Yasin Suresini okumanın faziletleri hakkındaki hadisleri paylaşalım:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa Allah Teâlâ, onun bu Yasin okumasına karşılık, Kur’an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” – Tirmizi

“Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, o kimseye, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir.” Darimî, Fedailu’l-Kuran, 21.

“Yasin Kur’an’ın kalbidir. Onu, Allah’ın rızasını ve ahireti kazanmak için okuyan kişi mutlaka affedilir. Onu, ölülerinize okuyun.” Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ

“Kim Allah’ın rızasını kazanmak için bir gece Yasin’i okursa, o bağışlanır.” (Mutemir’in babası Süleyman et-Teymî) şöyle dedi: “Bana ulaştığına göre, o (yani Yasin) tüm Kur’an’a denktir.”Müsned, IV, 212

Öte yandan Yasin’i Şerif, hastaya okunur, ölüye okunur, ihtiyaç sahibine okunur, aç olana okunur, arzu ettiği bir şeye kavuşmak için okunur. Hâsılı kelam Yasin suresi, hangi niyetle okunursa, o niyetin gerçekleşmesi için okunan bir suredir.

Yasin Suresi’ni düzenli bir şekilde okuyan ve bu hal üzere iken ölen kimse şehit olarak ölmüş kabul edilir. Kişinin, anne babasının yahut bir kimsenin kabrinde Yasin Suresi’ni okuması ona Allah’ın mağfiret etmesine vesile olur.

Rivayet edilir ki; kim ki her gece Yasin Suresi’ni okur, o kimse şehit olarak vefat eder. Yasin Suresi’ni hasta bir mümin okumaya devam ederse Allah’ın izniyle şifa bulur. Yasin Suresi’nin ölü bir kimseye okunması, ölünün azabını hafifletir.

Yasin Suresinin Kalbi Olan Ayetin Sırları

Yasin Suresinin Kalbi Hangi Ayettir?

Kuran’ın kalbi Yasin suresi, Yasin suresinin kalbide 58. Ayet olan “Selamün Kavlem mir rabbirrahim” ayetidir. (Buradaki ayet teleffuzu tecvitlidir) “Rahîm olan Rabden kavlen bir selâm da vardır.” Manasına gelen bu ayet, Yasin okunduğu zaman üç defa tekrar edilmesi güzeldir. İslam âlimleri Yasin suresinin kalbi olan 58. ayetin faziletini ve sırlarını aşağıdaki gibi nakletmiştir:

 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetini devamlı okuyanın sevabını akıl idrakten aciz kalır.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Allah dostları arasına katılmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetini devamlı okuyana Allah’u Teâlâ selam verir.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayeti insanın her kötülükten korunmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayeti yenen yemeğe okunursa, yemek cennet yemeği olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması teslimi imanla ölmeye sebep olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kâmil olma hasletine kavuşur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükâfatını idrakten, akıl aciz kalır.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edep olmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.
 • ‘‘Selamün Kavlem mir Rabbirrahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet ehli olmasına vesile olur.

Unutmamak gerekir ki, nafile ibadetlerin en güzeli, az da olsa devamlı olanıdır. Bu yüzden hangi ibadeti yaparsanız yapın, o ibadeti bir ders mahiyetinde her gün yemek yer gibi aynı saatte hiç atlamadan yapmaya özen gösterin. Eğer Yasin suresini hala ezberlemediyseniz, her gün bir gece bir gündüz olmak şartıyla Yasin okumaya başlayarak, Yasin suresini ezberleyebilirseniz. Nitekim ezberlediğinizde, Yasin suresini okumak çok daha kolay olacaktır.

Gündü iki defa bir sabah bir akşam okumak zor geldiyse, günde bir defa ama her gün okumaya özen göstererek Yasin’i ezberlemeye başlamış olursunuz. Her gün hangi niyetle okursunuz bilmem, ama niyetleriniz arasında şehit olmayı eklerseniz, mutlaka şehit olursunuz. Fiemanillah

Mealli Yasin Suresi ve Okunuşu

YouTube video

Yasin Suresinin Kalbi Olan Ayetin Sırları adlı konumuza son verirken, Yasin suresinin fazileti hakkında videolar izlemek isterseniz burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu