SağlıkDini Bilgiler

Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi?

Hem Sünnet Olan, Hemde Alternatif Tıp Olarak Uygulanan Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi?

Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi? Geçmişten günümüze, sebebi bilinsin bilinmesin her türlü hastalığın tedavisinde hacamat kullanılmıştır. Eski tıp ilminde kuru hacamat için insan vücudunda on dört farklı bölge tespit edilmiş iken kanlı hacamat için ise otuz ile kırk üç arası damar tespit edilmiştir. Klasik tıp kitaplarında hangi bölge ya da damardan kan almanın ne gibi hastalıklara iyi geldiği anlatıldığı gibi hacamatın hangi mevsim ve aylarda hatta günlerde yapılması gerektiğine dair açıklamalarda da bulunulmuştur.

Hacamat nedir? Hacamat nasıl uygulanır? Gibi bilgilerin yanında hacamat hakkında müstakil kitaplar da yazılmıştır. Hacamat, alternatif bir tedavi yöntemi olup kan vermekten ziyade kirli kanın vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Uzman kişilerce yapılması halinde herhangi bir riski bulunmayan hacamat, birçok hastalığın tedavisinde uygulanır.

Hacamatın tarihçesinde bu tedavinin neredeyse 5000 yıllık olduğu söylenir. Fakat biz o kadar geri gitmek yerine, Resulullah sav hacamat hakkındaki tavsiyelerine uymanın bize kâfi miktarda yeteceğini düşünüyoruz. Bu yüzden bu konu içinde hacamat hakkında resulullah sav hadislerine de yer vereceğiz.

Hacamat Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak hacamat “emmek” anlamı taşımaktadır. Kelime kökeni doğrultusunda kullanılan hacamat, kandaki toksinleri emen ve bu yolla vücuttan atan, kan dolaşımını hızlandıran, kılcal damarlardaki kirli kan için gerçekleştirilen ve kan damarlarındaki tıkanmaları açmak için kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hacamat uygulaması, vücudun belli başlı bölgelerine kupalar yerleştirilerek, bazı uygulamalarda küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genellikle sırt, omuz ve kafa bölgesine uygulanan, deride bir kesi oluşturularak gerçekleştirilen negatif basınç uygulaması düzeneğiyle kanın emilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun dışında hacamat kendi içinde Kuru hacamat ve kanlı hacamat olarak iki bölüm halinde uygulanmaktadır. Ülkemizde hacamat denilince daha çok kanlı hacamat akla gelmektedir. Kuru hacamatta, vakumlanan kupa yardımı ile kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olunurken; kanlı hacamatta vücutta biriken kirli kanın ve toksik maddelerin atılmasına yardımcı olunmaktadır.

Kanlı Hacamat Nedir?

Kanlı hacamat; Kuru hacamatın hemen akabinde, vakumlanan bölgenin kesici bir alet ile çizikler çizildikten hemen sonra yeniden vakumlanması sonucu vücuttaki kirli kanın ve toksik maddelerin dışarı atılması işlemidir. Bu işlemin ehil kişilerce yapılması elzemdir. O nedenle tıp uzmanları veya bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından hijyenik koşullarda yapılmalıdır.

Kuru Hacamat Nedir?

Kuru hacamat, ülkemizde “kupa çekmek”, “şişe çekmek” gibi isimlerle adlandırılmakta olup soğuk algınlığı tedavilerinde bir alternatif tıp uygulaması olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda hemen her evde bu kupalardan bulunurdu. Üşütmeye bağlı ağrılarda özellikle sırt bölgesine uygulanırdı.

Hacamat Nasıl Yapılır?

Modern ve sıhhi Hacamat kupaları 30 saniye ila 2 dakika arası hacamat uygulanacak bölgeye vakumlanır. Bu vakumlama ile vakumlanan bölgedeki pis kanı toplar. Hacamat kupalarının yeteri kadar beklemesi sonucunda orası iyice uyuşur sonra kupalar çıkarılır ince ince neşter veya bistrü ile kesikler atılır, (0.5cm uzunluğunda, 1-2 mm arası derinlikte)

sonra kupalar tekrar çizik atılan yerlere takılır böylece vücuda zarar veren fazla ve pis kanlar o kupa içinde toplanır. Hacamatta Hijyen ve temizlik çok önemlidir. Atılan bu çizikler 1 günde iyileşir, atardamar veya kılcal damarlara asla zarar vermez.

Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi?

Hacamatın Dinimizde Yeri Nedir?

“Hastalanmadan yapılan hacamat en kıymetli hacamattır “diyen Hazreti Peygamber sav koruyucu hekimliğin önemini yıllar önce bizlere tavsiye etmiştir. Hacamat tedavisi bize peygamberimizden sav kalmış bir mirastır.

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında hacamatın, hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı uygulandığını, bizzat kendisinin de hacamat yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz.

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâm’a başından kan aldırmak suretiyle hacamat yaptırmış, haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: “Hacamat (kan aldırma) sizin için en iyi tedavi yollarından biridir.” (Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakât 62, 63)

İbn Abbas, Resulullah’ın Miraç gecesinde, meleklerden oluşan bir cemaate her uğrayışında kendisine meleklerin, “Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!” dediklerini nakleder.

Tabi ki ameller niyetlere göre değer kazanır. Sünnete uymak niyetiyle ve bize emanet olan vücudumuzun sağlığına kavuşması için yaptırdığımız hacamat aynı zamanda bir ibadet değeri taşır. Çünkü ibadetlerimizi ve diğer görevlerimizi ancak sağlıklı bir bedenle tam olarak yerine getirebiliriz.

Peygamberimiz sav yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği işlerin şüphesiz bir anlamı ve hikmeti vardır. Onun hayatı bizim için örnektir Nitekim hacamatla alakalı resulullah sav birçok hadisi bulunmaktadır. Bu yüzden biz sahih kaynaklardan elde ettiğimiz hadisi şerifleri aşağıda yeni bir başlık altında paylaşalım

Hacamatla Alakalı Hadisi Şerifler Nelerdir?

Eğer kullandıklarınızda bir hayır varsa veya hayır olacaksa bu kan aldırmakta bal şerbetinde ve ateşle dağlanmakta olur. Fakat ben dağlanma ile tedaviyi yasaklıyorum. “Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. (yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)” (Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3)
Hacamatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir (Müslim; 1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861)
Her kim ayın on yedi on dokuz ve yirmi birinci günlerinde kan aldırırsa kan hücumundan dolayı meydana gelen birçok hastalıklardan şifa bulur.’ buyurmuşlardır. E. Davud Tıp H. 3861; Tirmizi Tıp
“Resulullah aleyhissalatu vesselam başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve: “Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir baska ilacla tedavi olmasa da zarar görmez!” buyururdu.” Ebu Davud, Tibb 4, (3859); Ibnu Mace, Tibb 21, (3484)
“Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmak aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır. Hâfız olanın da hıfzetmek kabiliyetini kuvvetlendirir. Artık kim hacamat olmak isterse Allah’ın ismini anarak perşembe günü hacamat olsun ” (İbn Mâce, Kitâbu’t-Tıb, 22)
Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın: “Aç karnına hacamat olma idealdir, (onda şifa ve bereket vardır) akli artırır. Hafızayı güçlendirir. Hafız olmak isteyenlerin hıfzetme kabiliyetini artırır. Hacamat olmak isteyen Allah’ın adıyla perşembe günü hacamat olsun. Cuma, cumartesi, pazar günlerinde hacamat olmaktan kaçının. Pazartesi ve Salı günü de hacamat olunuz. Çarşamba günü hacamat olmaktan kaçının: Çünkü o, Eyüp aleyhisselam’in belaya düştüğü gündür. Cüzzam ve alaca hastalığı da sadece çarşamba günü veya çarşamba gecesi zuhur eder” dediğini işittim.” İbni Ömer

Hacamatın Faydaları Nelerdir?

Peygamber efendimizin birçok yerde durumun gerektirdiği oranda başından kan aldırdığı, ihtiyaç duyduğu kadarda vücudunun diğer yerlerinden kan aldırdığı sabit olmuştur. Çene altından kan aldırmak diş, boğaz ağrılarına zamanında kullanıldığı takdirde fayda sağlar, başı ve el ayalarını fazla kandan arındırır.

Ayağın üst kısmından kan aldırmak, topuğa yakın olan ana damarı keserek kana akıtmanın yerine geçer, uyluk ve bacaklardaki yaralara, kadınlarda görünen kaşıntı ve adet kesilmesine yarar sağlar. Göğüs altından kan aldırmak uyluktaki çıbanlara, uyuza, sivilcelere, basurlara, fil hastalığına ve sırttaki kaşıntılara faydalıdır.

Amerikalı bir profesör hastalıkların %90’ının kanın temizlenilmesi ile tedavi edilebileceğini iddia etmiştir. Kanın temizlenmesi ile bu denli hastalıklara karşı başarılı sonuç alınması konunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarda önemi tahmin edilenin çok üzerindedir. Çağımızın hastalığı haline gelmiş ve son yıllarda çok fazla miktarda görülmeye başlanılmış depresyon tedavisinde kanın temizlenilmesi ile muhteşem derecede olumlu etki alınabilmektedir.

Öte yandan Hacamatın en büyük avantajı diğer tedavi yöntemlerine nazaran, ağrısız, acısız, istirahata gerek duymaksızın herhangi bir iş gücü kaybına sebep olmadan uygulanabilmesidir. Şimdi aşağıda maddeler halinde hacamatın faydalarını zikredelim:

 • Boyun, omuz, ense gibi bölgelerdeki ağrılarda
 • Tansiyonun dengelenmesinde
 • Damar ve dolaşım sistemi sorunlarında
 • Kalp hastalıklarında
 • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
 • Gıda ürünlerinin iyi emilmesine katkı sağlar
 • Depresyonun etkilerini ortadan kaldırır
 • Uyku bozuklularında
 • Cildin nefes almasına yardımcı olur
 • Kulak rahatsızlığı ve vertigo hastalığına iyi gelir
 • Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir

Hacamat yüksek tansiyon hastalıklarına karşı düşürücü bir etkiye sahiptir. Düşürücü etkiden ziyade genellikle hacamat yapıldıktan sonra kişide tansiyon seviyesi dengeye gelir. Hacamat yöntemi en fazla cilt ve deri kusurlarına etki ettiği için yüzdeki kırışıkları giderir.

Cilt yüzeyinde bir yara ve iltihaplı hastalık varsa bu hastalıkların giderilmesine de yardımcı olur. Bununla beraber kişilerin kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki ağrıları önlemektedir.

Genellikle kronik şekilde baş ağrısı, göğüs ağrısı ya da eklem ağrısı çeken kişilere hacamat uygulaması yapılır. Hacamat uygulaması sayesinde kandaki toksinler atılır ve en önemlisi temiz kan dolaşımı hızlanır ve kronik şekilde ağrılar zamanla azalmaya başlar.

Hacamatın Zararları Nelerdir?

Hacamat yöntemi alternatif tıp alanında oldukça yararlı yöntemlerden birisidir. Pek çok doktor da hacamatın sağlık açısından yararlarını belirtmektedir. Fakat hacamatın özellikle doğru şekilde yapılmadığında bazı zararları da bulunur. Bu zararlar şu şekildedir;

 • Hacamat işlemi özellikle tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında cilt yüzeyinde lekelere neden olabilir. Bu sebeple hacamat bilen kişiler tarafından uygulanması gerekir.
 • Hacamat işlemi eğer steril ve anti bakteriyel bir ortamda yapılmazsa hacamat için vücutta açılan kesik alanlarında enfeksiyon riski görülebilir.
 • Hacamat yapıldıktan sonra vücutta az da olsa kızarma ve morarma gibi durumlar görülür. Bu durumlar genellikle iki ya da üç gün içerisinde geçmektedir.
Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi?

Hacamat öncesi Cinsel İlişki Yasak mı?

24 saat öncesinden cima yapılmaması iyidir. Cima stresi azaltır ama aynı zamanda da kan dolaşımını yavaşlatır. Kan dolaşımı zayıf olursa hacamattan istenilen fayda alınamaz. Bu nedenle hacamattan önce cima yapılmaması tedavinin amacına ulaşması için daha uygun olacaktır.

Hacamat Kaç Gün Sonra Etkisini Gösterir?

Özellikle vücudun farklı noktalarındaki kirli kanında dışarı atılmasına fırsat sağlayarak damarların sağlıklı kalmasına ve hiper tansiyonun düşmesine imkan veren bu işlem, uzman ve profesyonel ellerde gerçekleştirildiği zaman hemen hemen bir hafta içerisinde istenilen sonuç alınabilmektedir

Hacamat Kaç Seans Olmalı?

Hacamat hastalık tedavisi uygulaması süresince bir ay içerisinde ayda bir defayı geçmemek koşulu ile yedi seans yaptırılmasında bir mahsur yoktur. Arka arkaya ara verilmeden yapılan yedi, bazen de on seans, hacamattan sonra kişinin alacağı maksimum fayda sağlanmış olur.

Hacamat Hastalık Yoksa Kaç Kez Yapılmalı?

Hacamat çeşitli hastalıklardan muzdarip insanlar tarafından tedavi maksadıyla yapılmaktadır. Fakat eğer herhangi bir rahatsızlık yoksa sırf sağlığı korumak, detoks ya da sünnet maksadıyla yaptırılacaksa yılda en az iki kez hacamat yapılması uygundur.

Hacamat Hakkında Önemli Detaylar

YouTube video

Hacamat Nedir Hacamat Mucizesi Gerçek mi? adlı konumuza son verirken hacamatla alakalı videolar izlemek istiyorsanız, veya hacamat yaptırmak istiyorsunuz fakat kafanız karışık, o halde hacamatla alakalı doktor ve hocaların tavsiyelerinin bulunduğu videoları burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.