ÇocuklarGenel

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik Sorunları

Ergenlik, sadece bedensel değişikliklerle sınırlı değildir; duygusal ve sosyal değişiklikleri de içerir. Bu dön...

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik Sorunları

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik Sorunları; ergenlik, hayatımızın en dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Hem kızlar hem de erkekler için bu süreç, bedensel ve duygusal değişikliklerin hızla gerçekleştiği bir yaşam evresidir. Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçişin başlangıcıdır ve birçok kişi için heyecan verici ve karmaşık bir süreçtir.

Cinsiyet farkı gözetmeksizin, ergenlik genellikle fiziksel değişikliklerle başlar. Kızlarda göğüslerin büyümesi ve adet döneminin başlaması gibi belirgin işaretler görülürken, erkeklerde vücut tüylerinin artışı ve sesin derinleşmesi gibi değişiklikler öne çıkar. Bu fiziksel değişiklikler, gençlerde bazen endişe yaratabilir, ancak birçok kişi bu süreci kabullenme ve kendilerini keşfetme şansı bulur.

Ergenlik, sadece bedensel değişikliklerle sınırlı değildir; duygusal ve sosyal değişiklikleri de içerir. Bu dönemde, arkadaşlık ilişkileri önemli bir rol oynar ve gençler kimliklerini tanımlamak için bir arayış içinde olurlar. Aynı zamanda ergenler, ebeveynleriyle olan ilişkilerini yeniden değerlendirirler ve kendi bağımsızlıklarını kazanmaya çalışırlar.

Ergenlik, her birey için farklıdır ve kişiden kişiye değişen bir süreçtir. Bu gelişimsel aşama, gençlerin kendi kimliklerini ve yerlerini buldukları bir dönem olarak önemlidir. Bu blog yazısında, kızlarda ve erkeklerde ergenlik sürecinin farklı yönlerini ve bu dönemi nasıl daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirebileceğimizi inceleyeceğiz.

Ergenlik Ne Zaman Başlar?

Ergenlik, bireyden bireye değişebilse de genellikle ergenlik dönemi ortalama olarak 10 ile 14 yaşları arasında başlar. Ergenlik, cinsiyet, genetik faktörler ve çevresel etmenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kızlar genellikle erkeklerden biraz daha erken ergenliğe girerler.

Ergenlik, bedensel, duygusal ve sosyal değişikliklerle karakterizedir. Bedensel olarak, ergenlik genellikle vücutta hormonların artışı ve cinsiyet özelliklerinin gelişimi ile belirginleşir. Kızlarda adet döneminin başlaması ve göğüs gelişimi, erkeklerde ise vücut tüylerinin artışı ve sesin derinleşmesi gibi fiziksel değişiklikler sıklıkla görülür.

Duygusal olarak, ergenler kimliklerini arayış içine girerler ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler. Sosyal olarak, arkadaşlık ilişkileri ve aile bağları bu dönemde önemli bir rol oynar. Ergenlik, gençlerin bağımsızlık kazanma ve sorumluluklarını artırma fırsatı buldukları bir dönemdir.

Ancak unutulmamalıdır ki her bireyin ergenlik dönemi farklıdır ve kişisel gelişim hızları çeşitlilik gösterebilir. Ayrıca, ergenlik dönemi boyunca gençler, aileleri ve çevrelerindeki destek sistemleri tarafından yönlendirilerek sağlıklı bir geçiş süreci yaşayabilirler.

Ergenlik Belirtileri Nelerdir?

Ergenlik, bedensel, duygusal ve sosyal değişikliklerle karakterize edilen karmaşık bir dönemdir. Ergenlik belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak aşağıda ergenlik döneminin yaygın belirtilerinden bazıları yer almaktadır:

1.      Fiziksel Değişiklikler:

 • Kızlarda meme büyümesi ve adet döneminin başlaması oluşur.
 • Erkeklerde vücut tüylerinin artışı, sesin derinleşmesi ve genital organların büyümesi.
 • Boy uzaması: Gençlerin boyu hızla uzar ve büyüme atakları yaşarlar.

2.      Hormonal Değişiklikler:

 • Hormon seviyelerindeki değişiklikler, ciltte yağlılık artışı, sivilce ve vücut kokusunda artış gibi etkilere yol açabilir.

3.      Duygusal Değişiklikler:

 • Duygusal dalgalanmalar: Gençler sık sık mutsuzluk, öfke, endişe veya mutluluk gibi farklı duygusal durumlar yaşayabilirler.
 • Kimlik arayışı: Kimliklerini anlama ve tanımlama sürecine girerler.

4.      Sosyal Değişiklikler:

 • Arkadaşlık ilişkilerinin önemi artar, arkadaş grupları değişebilir.
 • Aile ile ilişkiler: Gençler bağımsızlık arayışı içinde olabilirler ve aileleri ile zaman zaman çatışabilirler.

5.      Cinsellikle İlgili Bilinçlenme:

 • Cinsellik ve ilişki konularında merak artabilir. Cinsel eğitim ve bilinçlenme önemlidir.

6.      Sorumlulukların Artması:

 • Okul, iş, aile ve kişisel sorumlulukların artması.

7.      Uyku ve Beslenme Değişiklikleri:

 • Ergenlerin uyku düzenleri ve yeme alışkanlıkları değişebilir.

Bu belirtiler, ergenlik döneminin doğal bir parçasıdır. Her birey farklı bir hızda büyür ve bu değişikliklerin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmek için açık iletişim, destek ve rehberlik önemlidir. Ebeveynler, ergenlerin ihtiyaçlarına duyarlı olmalı ve onları bu dönemde desteklemelidir.

Ergenlerin Uyku İhtiyaçları Nasıl Değişir?

Ergenlerin uyku ihtiyaçları dönemlerine göre değişiklik gösterir. Genellikle 8-10 saat uyku gereksinimi vardır, ancak bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ergenlerin biyolojik saati, yetişkinlerden farklıdır ve genellikle gece daha geç yatma ve sabah daha geç uyanma eğilimindedirler.

Bu, okul saatleri ve sosyal aktivitelerle çelişebilir. Bu dönemdeki bedensel büyüme ve gelişme, derin uyku ihtiyacını artırabilir. Teknoloji kullanımının aşırıya kaçması ve mavi ışık emisyonu da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle, ergenlerin uyku düzenine dikkat etmek ve uyku alışkanlıklarını geliştirmek önemlidir. Uykusuzluk ve uyku bozuklukları, ergenlerin sağlık ve zihinsel esenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Akne Neden Sık Görülür Ve Nasıl Yönetilir?

Akne, cilt sorunları arasında en yaygın olanlarından biridir ve genellikle ergenlik döneminde başlayan bir problemdir. Akne oluşumunun arkasındaki ana nedenler arasında hormonal değişiklikler, genetik yatkınlık, yağlı cilt tipleri ve beslenme alışkanlıkları yer alır.

Cildin fazla yağ üretimi, gözeneklerin tıkanmasına ve akne lezyonlarının oluşmasına yol açabilir. Akne yönetimi için düzenli cilt bakımı, uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanımı, topikal tedaviler, ilaçlar ve diyet değişiklikleri önerilir.

Ayrıca stresten kaçınmak ve dermatologdan uzman tavsiyesi almak, aknenin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Her birey farklıdır, bu nedenle etkili bir tedavi planı belirlemek için kişiye özgü ihtiyaçları değerlendirmek önemlidir. Akne, uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve genellikle zaman içinde iyileşebilir.

Ergenlerin Cinsel Gelişimi Nasıl Başlar?

Ergenlik dönemi, cinsel gelişimin önemli bir parçasıdır ve bireylerin cinsel olgunluğa doğru ilerlemeye başladığı bir zamanı işaret eder. Ergenlerin cinsel gelişimi, fiziksel ve duygusal değişikliklerle karakterize edilir ve genellikle ergenlik döneminin başlangıcında başlar. İşte ergenlerin cinsel gelişiminin nasıl başladığına dair önemli noktalar:

Bedensel Değişiklikler: Ergenlik, bedensel değişikliklerin belirgin hale geldiği bir dönemi işaret eder. Kızlarda meme gelişimi, adet döneminin başlaması ve vücut yağlarının artması gibi değişiklikler görülürken, erkeklerde genital organların büyümesi, vücut tüylerinin artması ve sesin derinleşmesi gibi belirgin fiziksel değişiklikler yaşanır.

Hormonal Değişiklikler: Cinsel gelişim, hormon seviyelerindeki değişikliklerle yakından ilişkilidir. Ergenlerde cinsel hormonlar olan östrojen ve testosteron seviyeleri artar, bu da cinsel özelliklerin gelişmesine neden olur.

Cinsel Farkındalık: Ergenler, cinsellikle ilgili daha fazla farkındalık geliştirirler. Bu dönemde cinsel kimliklerini ve cinsellikle ilgili duygusal ve sosyal deneyimlerini keşfetmeye başlarlar.

Duygusal Değişiklikler: Ergenlik dönemi, duygusal değişikliklerle de karakterizedir. Gençler cinsellikle ilgili duygusal deneyimler yaşayabilirler ve romantik ilişkiler kurabilirler.

Cinsel Eğitim: Ergenler, cinsel eğitim yoluyla cinsel gelişimleri hakkında bilgi edinirler. Okulda veya aileleriyle olan açık iletişim, sağlıklı cinsel gelişimin bir parçasıdır.

Cinsel gelişim, her birey için farklı bir hızda gerçekleşir ve kişisel deneyimler çeşitlilik gösterebilir. Cinsel gelişimi desteklemek ve ergenlerin cinsel sağlıklarını korumak için açık iletişim, doğru bilgi ve cinsel eğitim önemlidir. Aynı zamanda ergenlere, cinsel sağlık konularında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri ve cinsel sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda rehberlik edilmelidir.

Ergenlerde Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Ergenlik dönemi, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan büyük değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir ve bu değişiklikler, ergenlerde depresyon riskini artırabilir. Ergenlerde depresyon belirtileri, yetişkinlerdeki depresyon belirtilerine benzerlik gösterse de, bazen farklılık gösterebilir.

Ergenlerde depresyonun tanınması ve yönetilmesi önemlidir, çünkü bu dönemdeki depresyon, akademik başarısızlık, madde kötüye kullanımı, cinsel risk alma ve hatta kendine zarar verme düşüncelerine yol açabilir.

Duygusal belirtiler arasında sürekli hüzün, ilgisizlik, zevk alamama, hatta öfke nöbetleri yer alabilir. Ergenlerde özsaygı sorunları ve suçluluk hissi de yaygın olabilir. Davranışsal belirtiler arasında sosyal çekilme, arkadaş çevresinde değişiklikler, okul başarısızlığı, uyku sorunları ve iştah değişiklikleri sayılabilir. Bu değişikliklerin fark edilmesi, özellikle ergenlerin zaman zaman kendilerini ifade etmekten kaçındıkları dönemlerde önemlidir.

Ergenlerde depresyon, akran ilişkilerinde sorunlara, aile içi çatışmalara ve cinsel kimlikle ilgili sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, ebeveynler, öğretmenler ve diğer yetişkinler, gençlerin davranışlarını yakından izlemeli, duygusal durumlarını sık sık sormalı ve açık iletişim kurmalıdır.

Profesyonel yardım alınması gerektiğinde, ergenlere destek olmalı ve uygun bir sağlık profesyoneline başvurmalarını teşvik etmelidir. Erken tanı ve tedavi, depresyonun ciddi sonuçlarını önleyebilir ve ergenlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir. Depresyonun ciddi bir sağlık sorunu olduğu unutulmamalı ve ihmal edilmemelidir.

Ergenlerin Aileleriyle İlişkileri Nasıl Değişir?

Ergenlerin aileleriyle ilişkileri, ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte çeşitli değişikliklere uğrar. Bu dönem, gençlerin bağımsızlık arayışının arttığı ve kendi kimliklerini şekillendirmeye başladığı bir zamanı ifade eder.

Gençler, ailelerine karşı daha fazla özerklik isteği taşırken, iletişim zorlukları, duygusal dalgalanmalar ve sosyal etkileşimler bu ilişkileri karmaşıklaştırabilir. Aynı zamanda, ergenler daha fazla zamanlarını akranları ve sosyal çevreleriyle geçirmeye başlarlar, bu da aileleriyle geçirdikleri zamanın azalmasına neden olabilir.

Aileler, bu dönemde sabır, anlayış ve empati göstererek iletişimi sürdürmeli, sınırları belirlemeli ve gençlerin rehberliğini sağlamalıdır. Ergenlerin aileleriyle olan ilişkileri, bu dönemin zorluklarına rağmen, aile bağlarını güçlendirebilir ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerini destekleyebilir.

Ergenlerin Zararlı Alışkanlık Riskleri Nelerdir?

Ergenler, bir dönemde genellikle bazı riskli alışkanlıklara karşı daha duyarlıdırlar. Bu alışkanlıklar arasında sigara içme, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı öne çıkar. Sigara ve alkol kullanımı, bağımlılığa ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya ve video oyunlarında fazla zaman geçirmek, ergenlerin duygusal ve sosyal gelişimlerini etkileyebilir. Ayrıca, kötü beslenme alışkanlıkları, cinsel risk alışkanlıkları ve hatta kendine zarar verme gibi davranışlar da risk altındadır.

Bu nedenle, ebeveynler, öğretmenler ve toplum, ergenlere bu riskler hakkında eğitim vermelidir. Ayrıca, sağlam bir destek sistemi, açık iletişim ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ergenlik Sıkıntıları İle Alakalı 38 Kısa Bilgi

 • Bedensel büyüme hızlanır.
 • Ses değişiklikleri yaşanır.
 • Ciltte akne sorunu oluşabilir.
 • Adet dönemi başlar.
 • Erkeklerde sakal büyür.
 • Göğüsler gelişmeye başlar.
 • Hormonlar dalgalanır.
 • Vücut tüyleri artar.
 • Vücut şekli değişir.
 • Duygusal dalgalanmalar gözlenir.
 • Arkadaş çevresi önem kazanır.
 • Okul baskısı artar.
 • Cinsellikle ilgili sorular sorulur.
 • Akne sorunları yaşanabilir.
 • Sivilce izleri endişesi olabilir.
 • Beden imajı sorunları oluşabilir.
 • Diyet ve kilo endişeleri artar.
 • Alkol ve sigara denemeleri yapılabilir.
 • Madde kötüye kullanım riski artar.
 • İstismar riski artar.
 • Kendine zarar verme riski olur.
 • Depresyon belirtileri görülebilir.
 • Stres ve baskı artar.
 • İlişki deneyimleri arzular.
 • Evden uzaklaşma arzusu artar.
 • Gelecek kaygıları artar.
 • Kimlik arayışı güçlenir.
 • Ebeveynlerle çatışma artar.
 • Sosyal medya etkileşimi artar.
 • Teknoloji bağımlılığı riski artar.
 • İnternet kullanımı artar.
 • Akademik beklentiler yükselir.
 • Spor ve fiziksel aktiviteler artar.
 • Kızlar için tampon kullanımı başlar.
 • Erkeklerde cinsel duygular artar.
 • Gençler arasındaki moda önemi artar.
 • Aile ile iletişim sorunları başlar.
 • İyi arkadaşlıkların önemi daha da artar.

Ergenlerin Özsaygısı Nasıl Geliştirilir?

Ergenlerin özsaygısını güçlendirmek, onların duygusal ve sosyal gelişimleri için kritik bir adımdır. Bu süreci desteklemek için açık iletişim kurmak önemlidir. Gençlerin duygularını ifade etmelerine, düşünce ve endişelerini paylaşmalarına olanak tanıyarak, onların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Ayrıca pozitif geri bildirimde bulunarak, başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir etmek, özsaygılarını artırabilir. Onlara sevgi ve destek sunarak, kendilerini sevildiklerini hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Gençlere sorumluluklar vermek, onların özsaygısını artırabilir; sorumluluklarını başarıyla yerine getirdikçe özsaygıları artar.

Hedef belirlemelerine ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olun. Ayrıca olumsuz inançları tanımalarına ve değiştirmelerine rehberlik edin. Kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini teşvik edin ve beden imajlarına olumlu bir şekilde bakmalarını sağlayın. Bu adımlar, ergenlerin sağlıklı bir özsaygı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ergenlerin Arkadaşlık İlişkileri Nasıl Gelişir?

Ergenlerin arkadaşlık ilişkileri, onların kişisel ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Bu dönem, gençlerin kimliklerini bulmaya başladıkları ve bağımsızlıklarını artırdıkları bir aşamadır. Arkadaşlar, benzer yaş ve ilgi alanlarına sahip kişiler olarak gençlere destek sağlarlar.

Duygusal destek, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve olumlu deneyimlerin paylaşılması gibi faydaları vardır. Ancak aynı zamanda arkadaş gruplarının olumsuz etkileri ve riskli davranışlara eğilim oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Aileler, sağlam bir iletişim temeli oluşturarak gençlerin arkadaşlık ilişkilerini olumlu bir şekilde yönlendirebilirler. Sağlıklı arkadaşlık ilişkilerinin nasıl kurulacağı ve sınırların nasıl çizileceği konularında rehberlik sağlamak da önemlidir.

Ergenlerin Kimlik Bulma Süreci Nedir?

Ergenlerin kimlik bulma süreci, gençlik dönemlerinin önemli bir bileşenidir. Bu süreç, gençlerin kişisel ve sosyal kimliklerini anlamak, kabul etmek ve inşa etmek amacıyla yaşadıkları bir dönemdir. Genellikle bir kimlik krizi veya kimlik karmaşası ile başlar, bu da kim oldukları ve nereye ait oldukları gibi temel soruları sormalarına yol açar.

Kimlik bulma süreci, gençlerin farklı rolleri deneyerek kimliklerini tanımlama çabalarını içerir. Bu roller okul, aile, arkadaş grupları ve diğer sosyal çevrelerde farklılık gösterebilir. Aynı zamanda kimliklerini kültürel ve sosyal etkenlerin etkisi altında şekillendirirler. Kimlik bulma süreci sonunda, gençler kimliklerini daha net bir şekilde tanımlarlar ve kendilerini kabul ederler.

Bu süreç, ergenlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan önemli bir adımdır ve yaşları ilerledikçe devam eden sürekli bir süreçtir. Kimlik bulma sürecinin bir parçası olarak, ailelerin ve yetişkinlerin gençlere destek olması ve rehberlik etmesi önemlidir, çünkü bu dönemde gençler çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler.

Ergenlere Gusul Abdestini Nasıl Anlatırız?

Ergenlere gusül abdestini anlatmak, hassas ve dikkatle yaklaşılması gereken bir konudur. İlk adım, hazırlıklı olmaktır. Doğru ve eksiksiz bilgilere sahip olun ve konuyu açarken rahat, sakin bir ortam seçin. Ergenin duygularına ve inançlarına saygı göstermek çok önemlidir.

Gusül abdesti için, onun ne zaman gerektiğini ve hangi durumlarda alınması gerektiğini anlatırken, örneklerle açıklama yapın. Gusül abdestinin temel adımlarını açıklayarak, niyet, vücut yıkama ve saç yıkama gibi basit adımları sıralayın. Ayrıca, bu abdestin dini bir gereklilik olduğu kadar hijyenik bir uygulama olduğunu vurgulayın.

Ergene, herhangi bir soru sorma özgürlüğü olduğunu ve her zaman destek sağlayabileceğinizi hissettirin. Son olarak, sabırlı olun ve ergenin konuyu anlama sürecini saygı ve anlayışla karşılayın. Bu şekilde, dinî bir uygulama olan gusül abdestini anlatırken ergenin daha iyi anlamasına ve içselleştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Ergenleri Zinadan Nasıl Sakındırabiliriz?

Ergenleri zinadan sakındırmak için ailelerin ve toplumun rolü büyük bir öneme sahiptir. İlk adım, İslam’ın cinsellikle ilgili öğretilerini açık ve dürüst bir şekilde aktarmaktır. Kuran ve hadislerde cinsel ilişkinin evlilik içinde olması gerektiği konusundaki hükümleri vurgulamak, gençlere doğru bir temel sunar.

Aynı zamanda açık iletişim kurmak, gençlerin sorularını yanıtlamak ve onların düşüncelerini dinlemek, onların cinsellikle ilgili bilinçli ve sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olur. Değerlerin ve ahlaki prensiplerin öğretilmesi de gençlerin cinsel konularda daha bilinçli olmalarına katkı sağlar. Sağlıklı ilişki eğitimi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma konularına da vurgu yapmak önemlidir.

Mamafih aile içinde sağlıklı bir model sunmak ve dini topluluklara bağlantı kurma konusunda destek sağlamak, gençlerin zinadan sakındırılmasında etkili olabilir. Bu yaklaşımlar, gençlerin cinsel sorumlulukları ve değerleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Ergen Stresi Yaşayanlara Nasıl Yaklaşmak Gerekir?

Ergen stresiyle başa çıkmak, hassas bir konuyu anlayış ve dikkatle ele almayı gerektirir. İlk adım, gençlerin duygularını dinlemek ve empati yapmaktır. Onların yaşadığı stres kaynaklarını anlamak için açık iletişim kurmak ve destek sağlamak önemlidir.

Eleştirel bir yaklaşım yerine, olumlu bir şekilde rehberlik etmek ve sorunları birlikte çözmek daha etkili olabilir. Gençlere, stresle başa çıkma becerileri öğretmek ve bu becerileri uygulamalarına yardımcı olmak da önemlidir.

Ayrıca, sınırlarını ve ilgi alanlarını gözetmek, onların duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermek ve sabırlı olmak da stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Eğer stres ciddi bir düzeyde ise, profesyonel yardım almak da bir seçenek olabilir. Her genç farklıdır, bu nedenle bireysel ihtiyaçlarına ve duygusal tepkilerine özel bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik Sorunları

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik Sorunları adlı konumuza son verirken ergenlik ile alakalı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.