Dini Bilgiler

Cünüp Olmak ve Gusül Abdesti Almak Hakkında

Müslüman olduğumuz halde, dinin günlük hayatımıza yansıyan vecibelerini; mesela guslün şartlarını bilmemek!

Cünüp Olmak ve Gusül Abdesti Almak Hakkında

Cünüp Olmak ve Gusül Abdesti Almak Hakkında; her ne kadar gerçekte cünüp olmak şeklinde adlandırılsa da, halk arasında “Cenabet olmak” şeklinde de bilinir ve dile getirilir Peki cünüp olmak veya cenabet olmak ne demektir? İslam’a göre cinsel ilişkide bulunduğu halde veya vücudundan meni çıktığı halde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan kişiye cünüp denir.

Bu durum bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesini engelleyen manevi kirlilik durumudur. Cünüplük, büyük kirlilik “Hades-i ekber” sayıldığından dolayı bu hali devam eden kimsenin namaz kılması, tilavet secdesi, Kur’an okuması ve Kâbe’yi tavaf etmesi caiz değildir.

Yani kısaca cünüp olan bir kimse, cünüplükten kurtulmadıkça ibadet edemez. Bu yüzden cünüp kalmanın süresi de en fazla iki namaz arasıdır. Böylece üzerinden bir vakit namaz geçmediği için, ibadet aksatılmış olmaz.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Cenabet olmaktan veya cünüp olmaktan kurtulmanın yolu boy abdesti almaktan, yani gusül abdesti almaktan geçer. Peki, gusül abdestli nasıl alınır? Şartları nelerdir şimdi ona bakalım. Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin yıkanın” buyurulmaktadır. Hazreti Peygamberin (sav) sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya kadınlarda hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir.

Gusül abdesti “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” dedikten sonra; üç kere ağza su alıp boğaza kadar gönderip gargara yapmak, yine üç kez buruna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur.

Cünüp Olan Su Bulamazsa Ne Yapmalı?

Cünüplüğün giderilmesi için gusül abdesti alınması gerekir. Su bulunmadığı ya da suyun kullanılması için engel bir durum mevcut ise teyemmüm abdestinin de cünüplüğü giderdiği belirtilmektedir. Ancak sadece zorunlu durumlarda, yani hiçbir şekilde suya ulaşamadığınız durumlarda teyemmüm alınması gereklidir.

Teyemmüm, bazı durumlarda abdest ve gusül yerine geçen istisnai bir uygulama olup, ancak belli bir mazeretin bulunması hâlinde yapılabilir. Abdest ve gusül için su bulunmaz veya bulunur da kullanma imkânı olmazsa her ikisi yerine geçmek üzere teyemmüm yapılır. Teyemmümün su bulunmadığında yapılabileceği kuran-ı kerimde açıkça belirtilmiştir:

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Maide 5-6

Teyemmümle ilgili hadisler de su bulunamadığında teyemmümün yapılabileceği yönündeki Kur’an hükmünü teyit etmektedir. Nitekim bir kenara çekilip duran, cemaatle namaza iştirak etmeyen birini gören Resûlullah, “Ey falan! Neden cemaate iştirak etmiyorsun?” diye sorduğunda adam, “Ey Allah’ın Resulü, cünüp oldum; su da yok” deyince Peygamber (sav), “Toprağı kullan, o sana yeterlidir” buyurdular (Buhari, Teyemmüm, 9).

Teyemmüm ise şu hâllerde yapılır:

  • Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunamaması,
  • Su bulunduğu hâlde, havanın çok soğuk oluşu,
  • Banyo yapacak yerin bulunmayışı
  • Su bulunduğu hâlde, suya ulaşma imkânının olmaması,
  • Vücudun ve abdest organlarının yarısının yara olması
  • Suyu kullanma imkânının bulunmaması,
  • Sağlık açısından suyun kullanılmasının sakıncalı olması,
  • Yıkandığı takdirde hastalanması veya hastalığın artması,

Uzuvlarının yarısından azında yara olan bir kimse ise, sağlam olan organlarını yıkar, yaralı olanları mesh eder. Konu ile ilgili bir rivayette ifade edildiğine göre, cünüp olan yaralı bir kişiye gusletmesi söylenmiş, o da yıkanmış ve bu sebeple ölmüştür. Haber Resûlullah’a (sav) ulaşınca, “Onu öldürmüşler! Hâlbuki ona, teyemmüm yeterliydi.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 128) buyurmuştur.

Cünüp Olmak ve Gusül Abdesti Almak Hakkında

Teyemmüm Nasıl Yapılır?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkânı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir.

Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine (abdeste veya gusle) niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler.

Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içiyle, dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar.

Cünüp Olma Hakkında Sık Sorulan Sorular

YouTube video

Cünüp Olunca Ne Oluyor?

Cünüp ya da cenabet, bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan manevi kirlilik haline verilen isimdir. Cünüp olan bir kimse namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi temel ibadetler başta olmak üzere birçok ibadeti yerine getiremez. Cünüplük durumunda ilk uygun fırsatta gusül abdestinin alınması gerekir. Çünkü cünüpken üzerinden bir vakit namazın geçmesi cünüp olma halini haram kılar.

Cünüp Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

Eşlerin birbirlerine yakın temasta bulunmasından sonra meni gelse de gelmese de girdiği hal cünüp olmaktadır. Kadından ya da erkekten (cinsi zevkle) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci nedenidir. Meninin uykuda ya da uyanıkken, bilinçli ya da bilinçsiz gelmesi sonucu değiştirmez.

Cünüpken Yemek Yenilebilir mi?

Cünüpken insanların yeme ve içmesinin nasıl olacağını yine Rasulullah (sav) sünnetinden öğrenelim. Rasulullah (sav) cünüpken yemek ve içmek istediğinde ellerini yıkar ve sonra yer içerdi. Uyumak istediğinde ise uyurdu. Yukarıda bahsolunduğu gibi burada cünüp olma süresine önemle dikkat etmek gerekir.

Cünüp olan Kimseyle Oturmak Günah mı?

Cünüp olan kimse diğer insanlarla oturabilir. Ancak dinimizce uygun olan hemen yıkanmasıdır. Ebu Hureyre (r.a.)’nin anlattığına göre, Rasulullah (sav) Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştı. Ebu Hureyre bu sırada cünüp olduğu için, Rasulullah (sav)’in yanından sıvışıp gitti ve yıkandıktan sonra da geldi.

Rasulullah (sav) onun geldiğini görünce sordu: “Ey Ebu Hureyre, neredeydin?” O da cevap verdi: “Ben cünüp idim, pis pis yanınızda oturmak istemedim.” Bunun üzerine Rasulullah (sav) şöyle dedi: “Sübhanallah! Müslüman pis olmaz.”

Cünüp Olana Dokunmak Günah mı?

Huzeyfe bin el- Yemân, bir gün Rasulullah (sav) ile karşılaştı. Peygamberimiz onunla musafaha etmek için ona doğru elini uzattı. Huzeyfe cünüp olduğunu söyledi. Rasulullah (sav) de bunun üzerine şöyle dedi: “Mü’min necis olmaz.”

Cünüp olan kimselerin yukarıda zikrettiğimiz şeyleri belli ölçüler içinde yapmasında bir sakınca yoktur. Yani cünüp olanın yemesi, içmesi, uyuması, toplum içinde bulunması mubahtır. Ancak mü’minin hem maddî hem de manevî olarak her zaman temiz olması gerekir.

Üzerindeki yükleri, ağırlıkları kaldırıp atması lazımdır. Bunun için ilk fırsatta, geciktirmeden gusül abdestini almak en iyisidir. Su bulunamadığı takdirde teyemmüm alarak bu yükten kurtulmak mümkündür.

İlişkiye Girince Hemen Gusül Gerekir mi?

İlişkiye girdikten sonra koşturarak banyoya gitmek gerekmez. Vaktin namazını kaçırmadığınız süre içinde cünüp olarak bekleyebilirsiniz. Cünüplük hali namazınızı kaçırmaya sebep olduğu zaman haram olur. Bu süreye kadar vaktiniz var demektir.

Cünüp İken Ayet Okunur mu?

Cünüp iken ibadet edilmez. Namaz kılınmaz kuran okunmaz bu hususta Resulullah sav tirmizi de şöyle buyurmuştur: “Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.”

Zevk Suyu ile Cünüp Olunur mu?

Zevk suyu penisten akan ve meniden önce gelen şeffaf kaygan gusül abdesti gerektirmeyen bir sıvıdır. Fakat meni yani sperm gusül abdestini gerektirir. Penisten meni geldiğinde gusül abdesti alınır, fakat zevk suyu yani mezi geldiğinde gusül abdesti alınmaz.

Gusül Abdesti Almadan Beden Temizliği Yapılmalı mı?

İlk önce temizliğimi yapayım (vücudumdaki kılları gidereyim) şeklinde olmamalıdır. Cünüpken vücuttan tırnak kesmek saç sakal tıraşı olmak veya etek tıraşı, koltuk altı gibi temizliklerde bulunmak uygun değildir. Önce boy abdesti alıp, sonra bu tür sıkıntıları gidermek gerekir.

Cünüpken Ev Temizlenir mi?

Cünüp olan kadın ve erkeğe yahut ta hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları haram olan dini vazifeler vardır. Bunları yapmak dinen kesinlikle haram kılınmıştır. Fakat gusletmesi farz olan birisi temizlik de yapar, bulaşık da yıkayabilir, yemek de yiyebilir. Dünyevi işlerinin tamamını yapabilir.

Gusül Abdesti Hakkında Şaşırtan Cevaplar

YouTube video

Cünüp Olmak ve Gusül Abdesti Almak Hakkında adlı konumuza son verirken, gusül abdesti almak ile alakalı başka videolar izlemek isterseniz, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.