Dini Bilgiler

Akraba ve Komşu Hakkında Hadisi Şerifler

Hayatını dinine göre tanzim etmeyen Müslümanın yaşayacakları, yaşadıklarından daha ağır olacaktır

Akraba ve Komşu Hakkında Hadisi Şerifler

Akraba ve Komşu Hakkında Hadisi Şerifler; Resulullah sav bir hadisinde buyuruyor ki; ahir zamanın bir alameti de akrabalık bağlarının kopmasıdır. Ne yazık ki akrabalık bağının bile koptuğu şu asırda, komşuluk hakkından söz etmemiz ise mümkün bile değildir. Birçoğumuzun ağzında diline pelesenk olan “Akrabamı akrep mi bilemiyorum!” sözünü karşı taraf için söylerken, karşı tarafa ne hissettirdiğimizi hiç düşünmüyoruz.

Öte yandan gerçekten akrabaları tarafından zarar ve ziyana uğrayan, ailevi düzenini kaybeden, sırf akrabaların dedikoduları ve ileri geri konuşmaları yüzünden yuvaları dağılan ailelerde yok değil! Ve yine sırf “Yuvam dağılmasın” düşüncesiyle akrabalarıyla ilişkiyi koparan insanlarda yok değil!

Ne yazık ki, belli bir kültürü yakalayamamış, dinini hakkıyla öğrenememiş ve kitap okumaktan kopuk akrabalık ilişkilerinde sonu hep hüsranla biten vahim ve feci durumlarla karşılaşmamak mümkün değil, öyle ki akrabanın akrabaya yaptığı düşmanlığın bir eşini başka bir yerde bulmakta mümkün görünmüyor.

Bu durum komşuluk ilişkilerinde de geçerli, gürültü yapıyorsun diyerek öldürülen komşu ve yine komşusunu eşiyle aldatan komşu -ki burada şunu söylemeden geçemeyeceğim; zinanın en kötüsü komşu ile olan zinadır ki, İslam hukukunda o sıradan bir zina suçu olarak sayılmıyor. Daha habis ve kötü bir suç kabul ediliyor- kapısının önünden geçince suratına kapı çarpıldı diye işlenen cinayetler…

Tabi ki yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün, acı ama gerçek, toplum olarak hızla dejenere oluyoruz, hızla bir yok oluşa sürükleniyoruz. İslam’dan ve inançlarımızdan kopuk bir hayatın bedelini çok ağır ödüyoruz. Kaldı ki burada ferdi bir çaba gerekmektedir.

Kişi ferdi olarak düşünüp ve cehaletten kurtularak dinini öğrenmeye gayret etmedikçe, yaşantısını da dinine göre düzenlemedikçe yaşayacaklarının, yaşadıklarından çok daha acı olacağı gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir.

Yaş kemale erdikçe insan daha olgun daha oturaklı ve daha hoşgörülü olur. Akraba ve komşular için daha olgun ve daha hoşgörülü olmayı tavsiye ederken; insanlardan, komşudan ve en önemlisi de akrabadan güler yüzü eksik etmemenizi tavsiye eder ve yine sizi sözlerin efendisine, sözlerin en güzellerine buyur ederim. Allah hepimizi hadis okuyan, doğru anlayan ve onunla amel eden Müslümanlardan eylesin.

Akraba ve Komşu Hakkında Hadisi Şerifler

Akraba ve Komşu Hakkı Hadisleri

01 – Enes bin Malik diyor ki: Resulullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim: “Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ediyorsa, akraba ilişkilerini sürdürsün!” { Buhari, Edeb, 12; Müslim, Birr, 20 }

02 – Ebu Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre Allah Resulü(sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi, ya hayır söylesin ya da sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi, misafirine ikramda bulunsun.” { Buhari, Rikak, 23 }

03 – Ebu Zer (ra) şöyle demiştir: “Dostum Hazreti Peygamber (sav) bana şunu tavsiye etti: ‘Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, sonra komşularının haline bakıp, uygun bir şekilde ondan kendilerine ikram et.’” { Müslim, Birr, 143 }

04 – Abdullah bin Amr’dan nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah’a ve ahirete inanır bir halde iken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa o da insanlara öyle davransın.” { İbn Hanbel, II, 192; Müslim, İmare, 46 }

05 – Hazreti Aişe (ra) anlatıyor: “‘Ya Resulallah, benim iki komşum var; hangisine hediye vereyim?’ diye sordum. ‘Kapısı sana en yakın olana!’ buyurdu.” { Buhari, Şuf’a, 3 }

06 – Hazreti Aişe’den (ra) nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber (sav) ona şöyle buyurmuştur: “Rıfktan (yumuşak davranmaktan) nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim (akrabalık ilişkilerini sürdürmek), güzel ahlak ve iyi komşuluk, bulunduğu yeri yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.” { İbn Hanbel, VI, 159 }

07 – İbni Abbas şöyle demiştir: “En yakın akrabalarını uyar.” (Şuara, 26/214) ayeti inince, Resulullah (sav) çıkıp Safa tepesine tırmandı ve orada toplanan akrabalarına şöyle seslendi: “Ne dersiniz, size şu dağın arkasında (sizinle savaşmak üzere) atlılar bekliyor diye haber versem bana inanır mısınız?” Bunun üzerine onlar, “Biz senden hiç yalan işitmedik.” demişlerdi.” { Buhari, Tefsir, (Leheb) 1 }

08 – Cübeyr bin Mut’im’in anlattığına göre, Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Akrabalarla ilişkiyi kesen, cennete giremez.” { Buhari, Edeb, 11; Müslim, Birr, 19 }

09 – Hazreti Aişe’den rivayet edildiğine göre, (İlk vahiy geldiğinde Hazreti Peygamber korku içinde evine dönmüştü ve) Hazreti Hatice, Allah Resulü’nü şöyle teselli etmişti: “Allah’a yemin ederim ki Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, işini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin, yoksula kazanç kapısı sağlarsın, misafiri ağırlarsın, hak yolunda karşılaşılan sıkıntıları aşmaları için insanlara yardım edersin.” { Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1 }

10 – Ebu Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Komşusunun, şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez.” { Müslim, İman, 73 }

11 – Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Bir adam dedi ki, “Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Onlarla irtibat kuruyorum, fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlarsa bana kaba davranıyorlar. ”Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Eğer dediğin gibi yapıyorsan, onlar senin iyi davranışların karşısında eziliyorlar. Böyle iyi davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah seninle olacaktır.” { Müslim, Birr, 22 }

12 – İbni Ömer ve Hazreti Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” { Buhari, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140 }

13 – Abdurrahman bin Avf diyor ki: Resulullah’ı (sav) şöyle derken işittim: “Allah şöyle buyurdu: Ben Rahman’ım, akrabalık bağlarının adı da rahimdir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de keserim.” { Ebu Davud, Zekât, 45; İbn Hanbel, I, 195 }

14 – Abdullah bin Amr’dan nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah katında arkadaşın en iyisi, arkadaşına karşı ha- yırlı davranandır. Allah katında komşunun en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.” { Tirmizi, Birr, 28; Darimi, Siyer, 3 }

15 – Hazreti Ebu Bekir’in kızı Esma (ra) anlatıyor: Müşrik olan (İslam ile şereflenmeyen) annem, Resulullah zamanında yanıma gelmişti. Resulullah’a danıştım, dedim ki, “Annem, ümit bağlamış bir şekilde bana geldi. Onunla ilişkimi sürdürebilir miyim?” Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Evet, annenle evlatlık ilişkini sürdür.” { Buhari, Hibe, 29; Müslim, Zekât, 50 }

16 – Ebu Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber (sav) şöyle demiştir: “Bir Müslüman öldüğünde, en yakın komşularından üç hane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederlerse, Yüce Allah, ‘Bildiklerine göre şahitlikte bulunan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım.’ buyurur.” { İbn Hanbel, II, 409 }

Akraba ve Komşuluk İlişkilerinin Önemi Nedir?

YouTube video

Akraba ve Komşu Hakkında Hadisi Şerifler adlı konumuza son verirken, akrabalık ve komşuluk hakkında başka videolar izlemek istiyorsanız, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.