Hayvanlar Alemi

Denizyıldızı Nedir Özellikleri Nelerdir?

Denizyıldızları dünya çapında birçok farklı deniz ortamında bulunabilir. Okyanusların sığ kıyı bölgeler...

Denizyıldızı Nedir Özellikleri Nelerdir?

Denizyıldızı Nedir Özellikleri Nelerdir? Okyanusların derinliklerinde gizemli ve büyüleyici bir yaşam süren deniz canlılarıdır. Bu yazıda, denizyıldızlarının temel özelliklerine, yaşam alanlarına, biyolojik yapısına ve ekosistemdeki rolüne genel bir bakış sunacağız.

Denizyıldızları, Echinodermata şubesine ait omurgasız deniz canlılarıdır. Genellikle beş kollu olarak bilinseler de, bazı türler daha fazla kola sahip olabilir. Denizyıldızları, birbirinden farklı renk ve desenleriyle dikkat çeker ve bu özellikleri onları okyanus tabanında kolayca kamufle olmalarını sağlar. Çoğu denizyıldızı türü, vücutlarını yenileme yeteneğine sahiptir; yani bir kolunu kaybettiklerinde bu kolu yeniden çıkarabilirler.

Denizyıldızları dünya çapında birçok farklı deniz ortamında bulunabilir. Okyanusların sığ kıyı bölgelerinden derin deniz yataklarına kadar geniş bir yelpazede yaşamlarını sürdürebilirler. Genellikle kayalık zeminlerde, mercan resiflerinde ve deniz çayırlarında görülürler. Farklı denizyıldızı türleri, belirli habitatlara adapte olmuşlardır ve bu da onların geniş bir coğrafi dağılım göstermelerini sağlar.

Denizyıldızlarının biyolojik yapısı, onları diğer deniz canlılarından ayıran özelliklere sahiptir. Vücutlarının merkezi kısmında ağız bulunur ve bu ağız genellikle denizyıldızının alt tarafındadır. Beslenme sırasında, bazı türler mideyi ağızdan dışarı çıkararak avlarını sindirebilirler. Denizyıldızlarının kollarında bulunan tüp ayaklar, hem hareket etmelerini hem de avlarını yakalamalarını sağlar. Bu tüp ayaklar, su vasküler sistemi adı verilen bir hidrolik sistem tarafından kontrol edilir.

Denizyıldızları, genellikle etçil olarak beslenirler ve küçük balıklar, yumuşakçalar ve kabuklular gibi çeşitli deniz canlılarını avlarlar. Bazı türler ise detritivor yani ölü organik maddeyle beslenirler. Denizyıldızlarının avlanma yöntemleri oldukça çeşitlidir; bazıları yavaş hareket ederek avlarını yakalarken, bazıları ise hızlı bir şekilde saldırarak avlarını ele geçirir.

Denizyıldızları, ekosistemlerde önemli bir rol oynar. Besin zincirinin kilit bir parçası olarak, avcı ve av arasında bir denge sağlarlar. Özellikle mercan resiflerinde yaşayan denizyıldızları, mercanların sağlıklı kalmasını sağlayarak resif ekosistemlerinin devamlılığına katkıda bulunur. Ayrıca, denizyıldızlarının biyolojik çeşitlilik açısından da önemi büyüktür; farklı türler, deniz ekosistemlerinin zenginliğini ve çeşitliliğini artırır.

Denizyıldızları Ne Yer?

Denizyıldızları, beslenme alışkanlıkları bakımından oldukça çeşitlilik gösteren deniz canlılarıdır. Genellikle etçil olan bu canlılar, küçük balıklar, yumuşakçalar, deniz kabukluları ve mercanlar gibi çeşitli deniz organizmaları ile beslenirler. Denizyıldızlarının en bilinen avlanma yöntemlerinden biri, midelerini ağızlarından dışarı çıkararak avlarının üzerine yerleştirmeleridir. Bu yöntemle, avlarının sert kabuklarını bile parçalayabilir ve sindirebilirler.

Bazı denizyıldızı türleri ise detritivor olarak, yani ölü organik madde ile beslenirler ve bu şekilde deniz tabanındaki ekosistemin temizlenmesine yardımcı olurlar. Özellikle denizkestaneleri gibi sert kabuklu organizmalar, denizyıldızlarının başlıca avları arasında yer alır. Beslenme alışkanlıklarının bu çeşitliliği, denizyıldızlarının farklı ekosistemlerde hayatta kalmalarını ve bu ekosistemlerde dengeyi sağlamalarını mümkün kılar.

Denizyıldızları Nasıl Ürer?

Denizyıldızları, hem cinsel hem de aseksüel üreme yöntemlerini kullanabilen deniz canlılarıdır. Cinsel üreme, çoğu denizyıldızı türü için temel üreme yöntemidir. Bu süreçte, denizyıldızları ayrı eşeylidir; yani erkek ve dişi bireyler bulunur.

Üreme mevsiminde, denizyıldızları spermlerini ve yumurtalarını suya bırakır. Bu dış döllenme yönteminde, sperm ve yumurtalar su kolonunda buluşarak döllenir ve larvalar oluşur. Larvalar, planktonik aşamadan geçerek gelişir ve sonunda dibe yerleşip yetişkin denizyıldızlarına dönüşür.

Aseksüel üreme ise, denizyıldızlarının vücutlarını yenileme yetenekleri sayesinde gerçekleşir. Bu yöntemde, bir denizyıldızı bir kolunu veya vücudunun bir kısmını kaybettiğinde, bu parça zamanla eksik kısımlarını yeniden oluşturabilir. Hatta bazı türler, vücutlarının belirli bir kısmını kaybettiklerinde bu parçalar bağımsız bir birey olarak gelişebilir. Bu yenilenme yeteneği, denizyıldızlarının ekosistemlerde hayatta kalma oranlarını artırır ve popülasyonlarının devamlılığını sağlar.

Bu üreme yöntemleri, denizyıldızlarının çeşitli ve geniş dağılım göstermelerine olanak tanır. Hem cinsel hem de aseksüel üremenin sağladığı esneklik, denizyıldızlarının farklı çevresel koşullara uyum sağlamalarına ve türlerinin sürekliliğini güvence altına almalarına yardımcı olur.

Denizyıldızları Nasıl Hareket Eder?

Denizyıldızları, benzersiz hareket etme mekanizmaları ile tanınır ve bu hareketlerini büyük ölçüde su vasküler sistemleri sayesinde gerçekleştirirler. Su vasküler sistemi, denizyıldızlarının vücutlarının içindeki bir dizi kanaldan oluşur ve bu sistem, denizyıldızlarının kollarında bulunan tüp ayakların hareket etmesini sağlar.

Denizyıldızları, merkezi disklerinden kollarına yayılan radyal kanallar boyunca deniz suyunu pompalar. Bu su, tüp ayakların içindeki ampulleri şişirir ve tüp ayakların uzanmasına neden olur. Tüp ayaklar, minik emici diskler ile sonlanır ve bu diskler denizyıldızının yüzeylere tutunmasını sağlar. Tüp ayakların içindeki su basıncının ayarlanmasıyla, denizyıldızı bu ayakları ileri geri hareket ettirerek yavaş ama kararlı bir şekilde ilerler.

Bu tüp ayaklar, sadece hareket için değil, aynı zamanda besin yakalama ve çevreyle etkileşim kurma işlevleri için de kullanılır. Denizyıldızları, yüzeylerde tırmanabilir, avlarını kavrayabilir ve kendilerini sabitleyebilirler. Bu çok yönlü ayaklar, denizyıldızlarının kayalık yüzeyler, mercan resifleri ve deniz tabanı gibi çeşitli habitatlarda etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

Denizyıldızlarının hareket yetenekleri, onların çevresel değişikliklere uyum sağlamalarına ve avlanma stratejilerini çeşitlendirmelerine olanak tanır. Yavaş ve istikrarlı hareketleri, denizyıldızlarının avlarını yakalamalarına, tehlikelerden kaçmalarına ve uygun yaşam alanlarına göç etmelerine yardımcı olur. Bu eşsiz hareket etme sistemi, denizyıldızlarının ekosistemlerdeki başarılarının önemli bir parçasıdır.

Denizyıldızlarının Kaç Türü Vardır?

Denizyıldızlarının yaklaşık 2.000 ila 2.500 türü olduğu bilinmektedir. Bu türler, farklı habitatlarda ve çeşitli ekolojik koşullarda yaşamaktadır. Denizyıldızları, okyanusların neredeyse her yerinde bulunabilir ve genellikle sığ kıyı bölgelerinden derin deniz yataklarına kadar geniş bir yelpazede dağılım gösterirler.

Denizyıldızlarının tür çeşitliliği, onların farklı adaptasyon yetenekleri ve ekosistemlerdeki rolleri ile ilgilidir. Farklı türler, beslenme alışkanlıkları, vücut yapıları ve yaşam döngüleri açısından çeşitlilik gösterir. Bazı denizyıldızı türleri, sert kabuklu avları parçalayabilen güçlü kollar ve çeneler geliştirirken, bazıları ise daha yumuşak zeminlerde yaşamaya adapte olmuştur.

Bu tür çeşitliliği, denizyıldızlarının ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği desteklemesine ve deniz yaşamının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmasına olanak tanır. Denizyıldızlarının bu geniş tür çeşitliliği, bilim insanları için de büyük bir ilgi konusudur ve deniz biyolojisi araştırmalarında önemli bir rol oynar.

Denizyıldızları Ne Kadar Yaşar?

Denizyıldızlarının yaşam süreleri, türlerine ve yaşadıkları çevresel koşullara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Genel olarak, denizyıldızlarının ömrü 5 ila 35 yıl arasında değişir. Ancak bazı türler, özellikle uygun şartlar altında ve doğal düşmanlarının az olduğu bölgelerde daha uzun süre yaşayabilir.

Denizyıldızlarının yaşam süresini etkileyen birçok faktör vardır. Beslenme kaynaklarının bol olması, uygun su sıcaklığı ve temiz bir çevre gibi olumlu koşullar, denizyıldızlarının daha uzun süre yaşamasına katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, denizyıldızlarının yenilenme yetenekleri de yaşam sürelerini uzatabilir. Bir denizyıldızı bir kolunu kaybettiğinde, bu kolu yeniden oluşturabilir, bu da onların hayatta kalma şansını artırır.

Öte yandan, predatörler, hastalıklar, kirlilik ve habitat kaybı gibi olumsuz faktörler, denizyıldızlarının yaşam süresini kısaltabilir. Özellikle deniz yıldızı hastalıkları, bazı bölgelerde büyük popülasyon düşüşlerine yol açmıştır.

Denizyıldızları Karada Yaşayabilir mi?

Denizyıldızları, tamamen deniz ortamına bağımlı olan canlılardır ve karada yaşamaları mümkün değildir. Bu durumun birkaç temel nedeni vardır. Öncelikle, denizyıldızları solunum için su vasküler sistemlerini kullanırlar. Bu sistem, deniz suyunu kullanarak oksijen alımını ve karbondioksit atımını sağlar.

Karada, su vasküler sistemi işlevini yerine getiremez ve bu da denizyıldızının oksijensiz kalmasına neden olur. Ayrıca, denizyıldızlarının vücutları nemli kalmak zorundadır. Vücut yüzeylerindeki deri, nemli bir ortamda suyu emer ve su kaybını önler. Karada, denizyıldızları hızla su kaybeder ve kuruyarak hayati fonksiyonlarını sürdüremez hale gelirler. Hareket yetenekleri de karada sınırlıdır çünkü denizyıldızları hareket etmek için tüp ayaklarını kullanır.

Tüp ayaklar, su basıncı ile çalışır ve karada bu mekanizma etkili bir şekilde çalışamaz. Bu nedenle, karada hareket edemezler ve yiyecek bulma veya tehlikelerden kaçma yeteneklerini kaybederler. Beslenme açısından da denizyıldızları, deniz tabanında bulunan küçük deniz canlıları ve organik maddelerle beslenirler.

Karada, bu tür yiyecek kaynaklarına ulaşamazlar ve besin bulamama nedeniyle hayatta kalamazlar. Tüm bu nedenlerle, denizyıldızlarının karada yaşaması mümkün değildir ve hayatta kalabilmek için deniz ortamına bağımlıdırlar.

Denizyıldızı Nedir Özellikleri Nelerdir?

Denizyıldızı Yenir mi?

Denizyıldızları, dünya genelinde pek yaygın olmayan, ancak bazı kültürlerde tüketilen deniz canlılarıdır. Özellikle Asya ülkelerinde, denizyıldızları zaman zaman egzotik bir lezzet olarak kabul edilir ve sokak tezgâhlarında kızartılarak sunulur. Ancak, denizyıldızlarının yenmesi konusunda birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekir.

Öncelikle, denizyıldızlarının vücutları sert ve dikenli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, yenilebilir kısımlarına ulaşmak zor olabilir. Denizyıldızlarının iç kısımları, yumuşak dokulardan oluşur ve bu kısımlar tüketilebilir. Ancak, bu dokuların tadı ve dokusu, diğer deniz ürünlerinden oldukça farklıdır ve herkesin damak tadına uygun olmayabilir.

Bir diğer önemli nokta ise, denizyıldızlarının bazı türlerinin toksik olabileceğidir. Bazı denizyıldızları, avlarını savunmak veya yırtıcılardan korunmak için toksik bileşikler üretirler. Bu toksinler, insanlar için zararlı olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, denizyıldızı tüketmeden önce güvenli olduğundan emin olunması gerekir.

Denizyıldızlarının yenmesi, besin değeri açısından da sınırlıdır. Yüksek protein ve düşük yağ içeriğine sahip olsalar da, diğer deniz ürünlerine kıyasla daha az besleyici olabilirler. Ayrıca, denizyıldızlarının sindirimi de zor olabilir, bu da sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir.

Dini açıdan ise Ülkemizde yaşayan ve çoğunluğu Hanefi olan insanların tabi olduğu Hanefi mezhebine göre denizyıldızı yemek haramdır. Hanefi mezhebine göre bir deniz ürününün yenebilmesi için o ürünün solungaçları olmalı ve balığa benzemeli, hatta bizatihi balık olmalıdır.

Denizyıldızı Özellikleri Hakkında 41 Bilgi

 • Denizyıldızları deniz yaşamının bir parçasıdır.
 • Omurgasız deniz canlılarıdır.
 • Genellikle beş kola sahiptirler.
 • Farklı renk ve desenlere sahiptirler.
 • Okyanus tabanında yaşarlar.
 • Derin deniz yataklarında bulunabilirler.
 • Kayalık zeminlerde sıkça görülürler.
 • Mercan resiflerinde yaşarlar.
 • Deniz çayırlarında da bulunabilirler.
 • Yavaş hareket ederler.
 • Avlarını yakalamak için tüp ayaklarını kullanırlar.
 • Su vasküler sistemi tarafından kontrol edilirler.
 • Ağızları genellikle alt kısımdadır.
 • Etçil beslenirler.
 • Küçük balıklar avlarlar.
 • Yumuşakçaları yakalayabilirler.
 • Kabukluları parçalayabilirler.
 • Mercanlarla beslenirler.
 • Yenilebilir kısımları vardır.
 • Bazı türleri toksik olabilir.
 • Düşmanlarından korunmak için toksinler üretebilirler.
 • Yenilebilir kısımları yumuşak dokulardır.
 • Tat ve doku diğer deniz ürünlerinden farklıdır.
 • Besin değeri sınırlıdır.
 • Yüksek protein içerirler.
 • Sindirimi zor olabilir.
 • Toksin içerebilirler.
 • Güvenli tüketim için önlemler alınmalıdır.
 • Karada yaşayamazlar.
 • Solunum için suya bağımlıdırlar.
 • Su vasküler sistemi ile solunum yaparlar.
 • Hareket etmek için tüp ayaklarını kullanırlar.
 • Karada tüp ayakları işlevsiz olur.
 • Vücutları nemli kalmalıdır.
 • Su kaybı karada hızla oluşur.
 • Karada yaşayamazlar.
 • Besin kaynakları denizde bulunur.
 • Daha çok deniz tabanında yaşarlar.
 • Deniz ortamına bağımlıdırlar.
 • Karada yaşamaları mümkün değildir.
 • Avlarını sindirmek için midelerini dışarı çıkarabilirler.

Denizyıldızı Renk Değiştirir mi?

Denizyıldızları renk değiştirme yeteneklerine sahip değillerdir. Birçok denizyıldızı türü, dış görünüşlerini değiştirebilecekleri veya renklerini ayarlayabilecekleri bir adaptasyon mekanizmasına sahip değildir. Renk değişiklikleri genellikle denizyıldızlarının kontrolü altında değildir ve bu canlılar genellikle dış ortamlarına uyum sağlamak için renk değiştirme yeteneğine sahip değildirler.

Ancak, bazı denizyıldızı türleri belirli durumlarda renklerinde bazı değişiklikler gösterebilirler. Örneğin, bazı türler stres altında veya saldırı altında olduğunda renklerini solabilir veya pigmentasyonlarında hafif değişiklikler olabilir. Ancak bu değişiklikler genellikle denizyıldızının kontrolü altında değildir ve genellikle geçici olabilir.

Bu noktada belirtmek önemlidir ki, denizyıldızları, kameleondan farklı olarak çevrelerine uyum sağlama konusunda özel bir yeteneğe sahip değillerdir. Renk değişiklikleri, genellikle genetik veya fizyolojik faktörlerden kaynaklanır ve canlının kontrolü dışındadır. Dolayısıyla, denizyıldızları renk değiştirme konusunda sınırlıdır ve bu özellik daha çok omurgalı hayvanlarda bulunan bir adaptasyon mekanizmasıdır.

Denizyıldızları Nasıl Nefes Alır?

Denizyıldızları, solunum için su vasküler sistemlerini kullanırlar. Bu sistem, deniz suyunu kullanarak oksijen alımını ve karbondioksit atımını sağlar. Su vasküler sistem, denizyıldızlarının vücutlarının içinde bir dizi kanal şeklinde bulunur ve deniz suyu bu kanallarda dolaşır.

Denizyıldızlarının solunum süreci, su vasküler sisteminin işleyişiyle ilgilidir. Vücutlarının yüzey alanı boyunca dağılmış olan ince tüp ayaklar aracılığıyla, deniz suyu içeri girer ve bu su, vücutlarının içindeki su vasküler sistemine ulaşır. Burada, vücutları boyunca oksijen alımı gerçekleşir.

Oksijen alımının yanı sıra, denizyıldızları su vasküler sistemi aracılığıyla karbondioksit de dışarı atarlar. Bu gazlar, denizyıldızlarının metabolik faaliyetleri sırasında oluşan atık maddelerdir. Su vasküler sistem, bu atık maddeleri vücuttan uzaklaştırarak denizyıldızlarının sağlıklı bir şekilde solunum yapmalarını sağlar.

Denizyıldızları Neden Sahillere Vurur?

Denizyıldızlarının sahillere vurması, çeşitli doğal faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilen bir fenomendir. Bu durumun birkaç olası nedeni vardır. Birincisi, deniz akıntıları denizyıldızlarını sahile doğru taşıyabilir. Güçlü akıntılar, denizyıldızlarını derin sulardan kıyı bölgelerine doğru sürükleyebilir ve böylece sahile vurmalarına neden olabilir.

Ayrıca, bazı denizyıldızları yaralanmış veya zayıflamış olabilir ve bu durumda hareketsiz kalabilirler, gelgitler tarafından sahile sürüklenerek kıyıya vurabilirler. Genç denizyıldızları da yetişkinlerden farklı olarak serbest yüzerler ve rüzgâr veya gelgitlerin etkisiyle sahile sürüklenerek kıyıya vurabilirler. Bununla birlikte, şiddetli hava koşulları da denizyıldızlarının sahile vurmasına neden olabilir; örneğin, yoğun dalgalanma ve sürüklenmeler yaşandığında, denizyıldızları sahile sürüklenebilir.

Öte yandan denizyıldızları bazen avlarını aramak veya yeni yaşam alanlarına göç etmek için hareket ederken sahile yaklaşabilirler. Denizyıldızlarının sahile vurmasının sonuçları genellikle olumsuz olabilir, ancak bazı durumlarda insanlar tarafından toplanarak yeniden denize bırakılarak hayatta kalmaları için müdahale edilebilirler. Bu, denizyıldızlarının doğal yaşam döngülerini korumak ve popülasyonlarını desteklemek için yapılan bir önlemdir.

Denizyıldızlarının Kaç Kolu Vardır?

Denizyıldızlarının genellikle beş kolu vardır. Ancak, bazı türlerde kolların sayısı farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı denizyıldızları altı veya yedi kola sahip olabilirken, diğerleri daha az kola sahip olabilir. Ancak, genel olarak, denizyıldızlarının karakteristik özelliklerinden biri beş kola sahip olmalarıdır.

Bu kollar, genellikle vücutlarının merkezi diskinden yayılır ve simetrik bir şekilde düzenlenmiştir. Her kol, denizyıldızının hareketi, beslenme ve avlanma için önemli bir role sahiptir. Kollar, tüp ayaklarını içeren bir yapıya sahiptir ve denizyıldızlarının avlarını yakalamak, hareket etmek ve çevreleriyle etkileşim kurmak için kullanılır.

Denizyıldızları Tatlı Sularda Yaşar mı?

Genel olarak, denizyıldızları tuzlu sularda yaşar ve tatlı sularda bulunmazlar. Denizyıldızları, özellikle denizlerin kıyı bölgelerinde ve okyanus tabanlarında yaygın olarak bulunurlar. Tuzlu su, denizyıldızlarının hayati fonksiyonlarını sürdürmeleri için gereklidir ve tuzlu su yaşam alanlarına uyum sağlamışlardır.

Denizyıldızları, deniz suyunun içindeki su vasküler sistemlerini kullanarak solunum yaparlar ve besinlerini avlayarak veya çevresel partikülleri filtreleyerek elde ederler. Bu yaşam tarzı, tuzlu su yaşam alanlarında uyarlanmıştır ve tatlı sularda hayatta kalmaları için gerekli olan besin kaynakları ve yaşam koşulları genellikle bulunmaz.

Ancak, bazı istisnai durumlarda, denizyıldızları tuzlu su yaşam alanlarından tatlı sulara geçiş yapabilir. Örneğin, bazı türler tatlı suyu geçici olarak tolere edebilir ve tatlı suya giren nehir ağızlarında bulunabilirler. Ancak, bu durumlar genellikle istisnai ve geçici olup, denizyıldızlarının asıl yaşam alanı ve uyum sağladıkları ortam tuzlu suların olduğu denizlerdir.

Denizyıldızlarının Kolları Neden Kırılır?

Denizyıldızlarının kolları, çeşitli doğal olaylar ve etmenler sonucunda kırılabilir. Bu kırılmaların birinci nedeni yırtıcılar olabilir; avlanırken veya savunma mekanizması olarak kullanılan kollar, yırtıcılar tarafından yakalanarak veya hasar görerek kırılabilir. Ayrıca, fiziksel stresler de kolların kırılmasına yol açabilir; özellikle dalgalanma, gelgitler veya sert dalgaların etkisi altında olan denizyıldızları kollarını kırabilirler.

Bu tür stresler, özellikle sığ sularda ve kıyı bölgelerinde sık görülebilir. Kolların kırılmasının diğer bir nedeni ise kazalardır; denizyıldızları, kayalar arasında veya deniz tabanındaki sert yüzeylerde dolaşırken kazalara maruz kalabilir ve kollarını kırabilirler. Ayrıca, rekabet, mücadele ve kendini savunma durumlarında da kollar kırılabilir; besin kaynakları veya yaşam alanları için rekabet ederken veya cinsel çiftleşme sırasında yaşanan kavgalar, denizyıldızlarının kollarının kırılmasına neden olur.

Kolların kırılması, denizyıldızlarının hayatta kalma şansını etkiler, ancak birçok tür, kollarını yeniden büyütebilme yeteneğine sahiptir. Bu şekilde, kırılan kollar yeniden büyüyerek denizyıldızlarının yaşamını sürdürmesine olanak tanır.

Denizyıldızları Hakkında Pratik Bilgiler

YouTube video

Denizyıldızı Nedir Özellikleri Nelerdir? adlı konumuza son verirken, denizyıldızı ile alakalı farklı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu