Dini Bilgiler

Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı?

Din açısından, akıl açısından ve sağlık açısından sakıncalı olan vücuda dövme yaptırmanın zararları nelerdir?

Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı?

Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı? Özellikle son beş senedir dövme yaptırmak o kadar popüler bir iş gibi gösterildi ki, yakışanda yakışmayan da yaşı tutanda tutmayan da vücudunun bir yerlerine dövme kazımayı adeta bir maharet sandı. Hâlbuki dövme insanlar arasında bir hiyerarşiye sebep olmaz. Diğer insanlar üzerinde bir üstünlük sebebi olmaz.

Dövme yeni icat edilmiş bir iş değildir. Eski çağlardan beri, rengi kaybolmayan boyalarla deri kazılarak çeşitli dövmeler yapılmıştır. Öyle ki Resulullah sav zamanında bile dövmenin olması, bize dövmenin İslam dinindeki yerini ve hükmünü göstermeye sebep olmuştur.

Dövmenin tam anlamıyla tarihçesine bakacak olursak, dövme yapma geleneği bir hayli eskidir. MÖ 2000’lerde Antik Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı ortaya çıkan mumyalardan anlaşılmıştır. Mısırlıların dışında Britonların, Galyalıların ve Trakların da dövmeleri vardı. Antik Yunanlar ve Romalılar, “barbarlara özgü bir uğraş” saydıkları dövmeyi suçlular ile kölelere yaparlardı.

Böylece dövme ile suçlular ve köleler halk içinde kolayca tanınır kaçmaları ve itaatsizlik etmeleri halinde kolayca yakalanıp cezası tatbik edilirdi. Amerika’da ise sığır çobanları, kızgın demirle sığırları damgalayarak kendi işaretlerinin sığırların deri üzerinde kalıcı olmasını sağlar, böylece kaybolan veya başka sürüye giden sığırlarını kolayca bulurdu.

Bugün dövme yapanların veya yaptıranların hiçbir amacı yoktur. Yapılan dövmeler hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Dövme yaptıranların ne kaybolma endişesi vardır, ne de yolu kaybetme endişesi, üstelik dövme yapanların kölelerle alakalı bir fantezileri veya sempatileri olmadığı da gayet açıktır.

İnsanlar Neden Dövme Yaptırıyor?

Dövme yapanların neden yaptığının mantık olarak bir izahı vardır. Bunu meslek edinmiştir. Para kazanıyordur ve bu yüzden dövme yapıyordur. Peki, dövme yaptıranlar neden dövme yaptırır? Nasıl bir psikoloji insanın kendi derisini bir yazı tahtasıymış gibi kullanmasına sebep olur?

Muhtemelen böyle bir sorunun cevabını en iyi şekilde psikologlar verir, çünkü bu sorunun cevabı irdelendiğinde dövme yaptırmanın nedenleri arasında bir takım psikolojik bozuklukların olduğu mutlaktır.

Öte yandan insan yaratılmışların en şereflisi, yaratılmışların en değerlisidir. İnsan birilerinin kaşeli sığırı veya birilerinin damgalı eşeği değildir. İnsan söylemesi gereken fikri, duygu ve düşüncesini, ideolojisini, tuttuğu takımı, inandığı davayı ve her türlü meselesini lisanı ile söyler.

Dövme Yaptırmanın Zararları Nelerdir?

Dövme giderek yaygınlaşan, hatta neredeyse ülkemizde çığ gibi büyüyen; ancak sağlık açısından birtakım çekinceleri de beraberinde getiren bir uygulamadır. Deri hastalıkları uzmanları dövme yaptırmadan önce dövme yaptırmanın sakıncalarının mutlaka bilinmesi gerektiğini vurguluyor. İşte aşağıda dövme yaptırmanın sakıncalarını sorular halinde sizin için sıraladık:

Dövme Yaptırma Alerjiye Sebep Olur mu?

Dövme yaptırmak alerjilere de neden olabilir. Gerçekten de, dövme yaptırmadan önce hiç bir alerjisi olmayan kişilerin ikinci ya da üçüncü kez dövme yaptırdıklarında alerjik tepkiler verebilecekleri görülüyor.

Deri hastalıkları uzmanları, yıllar önce kırmızı dövme yaptıran bir kadının on yıl sonra ikinci kez dövme yaptırdığında hem eski dövmenin hem de yenisinin kırmızı kesimlerinde kaşıntılar meydana geldiğine ve bunların daha da kızardıklarına dikkat çekiyor.

Öte yandan Deri hastalıkları uzmanları, dövmeye bağlı alerjilerin kolay kolay geçmediğini, deriye uygulanan topikal steroidlerin ya da steroid içeren iğnelerin kimi zaman soruna çözüm getirilmesine yardımcı olduklarını, ancak çok daha ciddi durumlarda zarar gören derinin cerrahi işlemlerle alınması gerektiğini belirtiyor.

Dövmeler Güneş Işınlarının Zararını Artırır mı?

Derinin güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunması her zaman önemlidir. Ancak dövmeler aşırı miktarda güneşte kalmanın yaratabileceği olumsuz etkileri daha da arttırabiliyor. Dövme yaptıran kimi insanlar güneşe çıktıklarında dövmelerinde kabartılar ve kaşıntılar meydana gelebiliyor.

2014 yılında Danimarka’da yapılan bir araştırma kapsamında uzmanlar güneş banyosu yapan dövmeli kişilerle söyleştiklerinde bunların %42’sinin birtakım olumsuz etkiler yaşadıklarına tanık oldular. Bu kişilerin yarıdan çoğunun şişme, kaşıntı ve kızarıklık gibi güneşte kalmaya bağlı birtakım sıkıntılardan yakındıkları görüldü.

Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı?

Dövmede sarı mürekkebin güneş ışınlarının etkisiyle deride kaşıntı, kızarıklık ve kabartılara yol açabileceği biliniyor. Deri hastalıkları uzmanları bu durumun sarı mürekkebin içindeki kadmiyumdan kaynaklandığına, ancak başka renklerde mürekkeplerin de birtakım sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Söz gelimi, Danimarka’da yapılan araştırmada deriyle ilgili olumsuzlukların en çok siyah, kırmızı ve mavi mürekkepli dövmeler yaptıranlarda yaşandığı görülüyor.

Dövme Yüzünden Mri Yanıkları Oluşur mu?

Dövmesi olanlar manyetik titreşimli görüntüleme (MRI) uygulamasından geçmek zorunda kaldıklarında birtakım sorunlarla karşılaşabilirler. Örneğin, 2011 tarihli bir olgu sunumunda siyah dövmesi MRI taraması sırasında “yanan” bir futbolcudan söz ediliyor.

Cildiye uzmanları söz konusu olgu sunumunun dövmeler ve MRI taramalarıyla ilgili bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Sunumda yanıkların dövme mürekkebinin içindeki demirde oluşan elektrik akımlarından kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Yetkililer, siyah mürekkebin demir oksit içerdiğini belirterek, bu yüzden dövmelerinde siyah mürekkebin ağırlıklı olduğu kişilerin MRI çektirdiklerinde birtakım güçlüklerle karşılaşma olasılıklarının da çok yüksek olduğunun altını çiziyor. Ne var ki, kırmızı mürekkepler de demir içerebiliyorlar.

Dövmeler Hastalık Belirtilerini Gizler mi?

Derinin dövmelerle kaplanması birtakım sağlık sorunlarının gözden kaçmasına ve erken bir dönemde tanı konup iyileştirilmesine engel olabilir. Dövmeler nedeniyle melanomlar, bazal hücreli karsinomlar ve yassı (skuamoz) hücreli karsinomlar gibi birtakım dri kanserleriyle ilgili belirtilerin gözden kaçırıldığı yönünde raporlar var.

2013 tarihli bir raporda, melanomu ancak dövmesi lazerle silindikten sonra ortaya çıkan bir adamın durumundan söz ediliyor ve kanserli bölgenin daha önce siyah mürekkeple örtülü olduğu için görülemediği belirtiliyor.

Dövmeler deri hastalıkları uzmanlarının kanserli olabilecek ben ve lekeleri belirlemek amacıyla uyguladıkları “cilt taramalarını” güçleştirebiliyor. Cildiye mütehassısları bu tür hastalıklarda erken tanı konmasının son derece önemli olduğuna parmak basıyor.

Dövme Yaptırırken Mikrop Kapmak Mümkün mü?

Sağlık koşullarının elverişsiz olduğu bir ortamda uygulanan dövmenin kişinin mikrop kapmasına yol açabileceği hiç de şaşırtıcı bir gerçek olmasa gerek. Nitekim cildiye uzmanları, dövmeyi yapan kişiden tutun da yararlanılan mürekkebe dek uzanan, çok çeşitli kaynaklardan mikrop kapılabileceğini belirtiyor.

2012 yılında New York’un kuzey kesiminde küçük çaplı bir deri enfeksiyonları salgını yaşandığını ve bu salgının mikobakteri adlı bakterileri içeren bir parti gri mürekkepten kaynaklandığını dile getiren cildiye uzmanları, enfeksiyonlara yol açan Mycobacterium chelonae türü bakterilerin deride aylarca süren kaşıntılı ve sancılı döküntülere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Dövmelerden kaynaklanan enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun bakterilerle ilintili olmalarına karşın, dövmenin mantarlara ve viral enfeksiyonlara da yol açabileceğini, kimi insanlarda siğillerin bile oluşabileceğini belirtiyor.

Öyle ki, dövme yapılan yerde kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelir, ya da akıntılara tanık olunursa derhal bir uzmana başvurmak gerekiyor. Kaldı ki geçmişte, dövme iğneleri ile HIV virüsünün bulaştığı ve dövmenin kronik böbrek yetmezliği gibi bir takım hastalıklara neden olduğu gayet bilinen bir gerçektir.

Dövme Yaptırmak Haram mı?

Yukarıda ki başlıkta Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı? Şeklinde bir soru sormuştuk, bu sorunun cevabını verecek olursak, evet hadislere dayanarak dövme yapanında yaptıranında tıpkı faiz alan ve faiz veren gibi lanete uğrayacağı hadislerle net bir şekilde ortaya konmuştur. Hazreti Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

“İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!” [Buhari, Libas 86, Tıbb 36; Müslim

Bu hadisten yola çıkan mezhep âlimleri dövme yapmanın ve dövme yaptırmanın haram olduğuna dair fetva vermiştir. Üstelik dört hak mezhebin görüşü bu şekildedir. Hiçbir mezhepte farklı bir görüş yoktur. Ayrıca dövme sadece İslam dininde haram değildir. Tahrif edilmiş Yahudilik ve Hristiyanlıkta da dövme yaptırmak günahtır.

Yahudilikte bu yasak hala devam ederken, Hristiyanlıkta esnetilmiş, hac yapan Hristiyanların boyunlarına ve göğüslerine dövme yapmalarına müsamaha gösterilmiştir. Ancak semavi dinlerin tamamında dövme yaptırmak günahtır dersek, yine de hata etmiş olmayız.

Öte yandan akılla, fikirle, tıpla ve dinle bağdaşmayan, üstelik insan vücudu için bir hayli sakıncaları ve zararları olan bu işi ister erkek olsun, ister bayan, bir Müslümanın onaylaması veya vücuduna dövme yaptırması garipsenecek kadar absürt bir iştir.

Dövme yaptırıp ta sonra pişmanlık duymayan neredeyse, hiç yok denecek kadar azken, bir de bu dövmeyi sildirmenin maliyetinin yüksek olması, dövmenin kolay kolay silinememesi, hele de insanın geleceğine dair yaşantısında olumsuzluklara neden olması; vasat bir insanın dövmeden uzak durması için yeterlidir.

Bu yüzden mümin kardeşlerimize ister bayan olsun ister erkek, dövmeden uzak durmalarını söylerken, dövmesi olanlarında mümkün mertebe ve imkânlar dâhilinde dövmelerini sildirmelerini, en azından dini açıdan bu gayret içinde olmalarını öneririz.

Dövmeli Olmanın Sakıncaları Nelerdir?

YouTube video

Dövme Yapan ve Yaptıran Lanete Uğrar mı? adlı konumuza son verirken, dövme yaptırmanın sakıncaları ile alakalı başka videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.