Dini Bilgiler

Umrenin Fazileti Nedir Umreyi Kimler Yapar?

Umre ibadeti, bir Müslümanın hayatında önemli bir andır. Bu kutsal yolculuk, inançların pekiştirilmesi, gün...

Umrenin Fazileti Nedir Umreyi Kimler Yapar?

Umrenin Fazileti Nedir Umreyi Kimler Yapar? Umre, İslam dininin beş temel ibadetinden biri olarak kabul edilen ve Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahip olan özel bir hac ibadetidir. Her yıl milyonlarca Müslüman, Kâbe’yi ziyaret etmek ve Allah’ın huzurunda dua etmek amacıyla bu kutsal yolculuğa çıkarlar. Umre, Hac ibadeti ile benzerlikler taşır, ancak farklılıkları da vardır. Umre, özellikle Kâbe’nin ziyareti, tavaf ve say gibi rükünleri içerir.

Umre ibadeti, bir Müslümanın hayatında önemli bir andır. Bu kutsal yolculuk, inançların pekiştirilmesi, günahların temizlenmesi ve ruhsal bir yenilenmenin yaşanması için bir fırsattır. Umre, tüm Müslümanlar için farz değildir, ancak kişi fiziksel ve finansal olarak bu yolculuğu gerçekleştirebiliyorsa, bu büyük bir manevi değere sahiptir.

Umrenin yapılış şekli ve rükünleri, İslam’ın emirlerine göre sıkı bir şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle, bu ibadeti yerine getirenler için bu kurallara riayet etmek son derece önemlidir. Umre yolculuğu, hem manevi bir deneyim hem de İslam dünyasının farklı kültürlerini tanıma fırsatını sunar. Bu nedenle, Umreye gidenler, dini bir ibadetin ötesinde, kültürel bir deneyimde yaşar.

Bu blog yazımızda, Umre ibadetinin detaylarına ve önemine daha fazla odaklanarak, bu kutsal yolculuğun ne anlama geldiğini ve nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Umrenin tarihçesi, önemi ve bu ibadetin nasıl gerçekleştirildiği gibi konuları ele alarak, Umrenin manevi derinliğini ve Müslümanlar için taşıdığı değeri daha iyi anlayacağız.

Öte yandan Umrede dikkat edilmesi gereken önemli bir takım hususlar içinde Umrede dikkat edilmesi gerekenler adlı yazımıza ve yine Önce Mekke’ye mi Medine’ye mi gidilmeli? Adlı konumuza göz atmaları yerinde olacaktır. Böylece bu konudan sonra, Umrenin adabı ve edepleri hakkında da önemli bilgiler edinmiş olacağız. Binaenaleyh istemeden de olsa hürmetlere, hürmet edilesi olanlara, gerektiğimi gibi ihtimam göstermiş olacak ve herhangi bir şekilde hürmetsizlik etmemiş olacağız.

Umre Nedir?

Umre, İslam dinindeki önemli ibadetlerden biri olan ve Müslümanlar arasında büyük bir manevi değere sahip olan bir kutsal yolculuktur. Umre, Hac ibadeti ile benzerlikler taşır, ancak aralarında bazı farklılıklar bulunur.

İslam dinine göre, Umre ibadeti ziyaretçisine günahlarının affedilmesi, ruhsal bir temizlik ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunar. Umre ibadeti, Kâbe’nin bulunduğu Mekke şehrine yapılır ve özel rükünler içerir. Temel olarak şu adımları içerir:

 1. İhram: Umre’ye başlamadan önce Müslümanlar, özel bir ibadet kıyafeti olan “ihram”ı giyerler. Bu beyaz iki parçalı kıyafet, zenginlik ve sosyal statü farkını gidermeye yönelik bir semboldür.

 2. Tavaf: Umre ibadetinin en önemli rükünü olan tavaf, Kâbe’nin etrafında yedi kez dönüşü içerir. Kâbe sol tarafa alınarak Hacerülesved hizasından başlanıp aynı noktada tamamlanan her dönüşe “şavt” ve yedi şavta bir tavaf adı verilir.

 3. Say: Safa ve Merve adı verilen iki tepe arasında yedi kez gidip gelmeyi içerir. Bu rükün, Hz. İsmail’in annesi Hacer’in çocuğunu ararken yaptığı koşuyu hatırlatır.

 4. Tahallül: Umre ibadeti tamamlandığında, ihram kıyafeti çıkarılır, saç tıraşı olunur ve kişi tekrar normal giyimine döner.

Umre ibadeti, herhangi bir zamanda yıl boyunca yapılabilir, özellikle de hac mevsimi dışında. Umre yapmak, Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat olarak kabul edilir ve kişinin Allah’a yakınlaşma, günahlarından arınma ve dini inançlarını pekiştirme şansı sunar.

Umre Ve Hac Arasındaki Farklar Nelerdir?

Umre ve Hac, İslam dinindeki iki kutsal ibadet biçimidir ve aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Umre, İslam takvimine bağlı olmaksızın yıl boyunca gerçekleştirilebilir. Temel rükünleri tavaf ve say olarak sadece birkaç adımı içerir. Bu, Müslümanlar için isteğe bağlıdır ve maddi olanaklara uygunsa yapılabilir. Umre için özel bir vize gereklidir, ancak genellikle daha erişilebilirdir.

Öte yandan, Hac, İslam takvimine göre sıkı bir tarihe bağlıdır ve Zilhicce ayının 8-12. günleri arasında gerçekleştirilir. Hac, her zengin Müslüman için bir farz ibadettir ve her Müslümanın ömür boyu bir kez gitmesi gereken bir yolculuktur. Hac, daha fazla rükün içerir ve belirli mekânlarda belirli ibadetlerin yerine getirilmesini gerektirir. İhram giyimi her iki ibadette de benzerdir.

Umre ve Hac, İslam topluluğu için büyük bir manevi değere sahiptir ve Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma, günahlarından arınma ve dini inançlarını pekiştirme fırsatı sunar. Her iki ibadet de Kâbe’nin ziyaretini içerir ve bu kutsal mekânın önemi İslam inancında büyüktür. Umre ve Hac, Müslümanların dini ve manevi hayatlarında önemli anlamlar taşır ve birçok Müslüman için ömür boyu unutulmayacak deneyimler sunar.

Umre Sırasında Hangi Dualar Okunur?

Umre sırasında çeşitli dualar okunur. Bu dualar, Müslümanların Allah’a yönelerek dileklerini, niyetlerini ve dualarını ilettikleri anlardır. İşte Umre sırasında sıkça okunan bazı dualar:

Tavaf Duaları: Kâbe etrafında tavaf ederken, Müslümanlar Allah’a dua ederler. Özellikle tavafın tamamlanması sırasında ve Kâbe’nin önünde durulurken, kişisel dualar yapılır. Kişiler, istedikleri dilekleri ve duaları bu anlarda Allah’a iletebilirler.

Safa ve Merve Duaları: Safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y yaparken, Müslümanlar dualar ederler. Bu dualar, Hz. İsmail’in annesi Hacer’in oğlunu ararken yaptığı koşuyu hatırlatır. Bu süreçte Allah’tan af, rahmet ve istenilen dilekler için dua edilir.

Kâbe’yi Gördüğünüzde Okunan Dua: Kâbe’yi ilk gördüğünüzde veya uzaktan bakarken okunan özel bir dua vardır. “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu, lehu-l mülkü ve lehu-l hamdü, yuhyi ve yümitu ve huve hayyü-l la yümitu biyedihil hayr ve huve ala külli şey’in kadir.” şeklinde okunur.

Umre Duası: Umrenin bitiminde veya kişisel bir manevi an yaşandığında, Allah’a dua edilir. Bu dualarda kişisel dilekler, af dileme, günahlarından arınma ve Allah’tan rahmet isteme gibi temalar işlenir.

Özel Dualar: Umre sırasında Müslümanlar kişisel dualarını yapabilirler. Bu dualar, kişinin kalbinden geldiği gibi Allah’a iletebileceği özel dilekler ve yakarışlar içerebilir.

Umre sırasında dualar, Müslümanların manevi bağlarını güçlendiren ve Allah’a yakınlaşmalarını sağlayan önemli bir ibadet unsuru olarak kabul edilir. Bu dualar, kişinin inançlarını pekiştirmesi ve Allah’ın rahmetini dilemesi için bir fırsat sunar. Umre ibadeti sırasında yapılan duaların samimiyetle ve içtenlikle yapılması önemlidir.

Umrede Giyilen İhramın Önemi Nedir?

Umre ibadeti, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan ve İslam dininin önemli bir ibadetlerinden biri olarak kabul edilen bir kutsal yolculuktur. Umre sırasında giyilen ihram, bu manevi deneyimin merkezinde bulunan ve birçok anlam taşıyan özel bir kıyafettir.

İhram giyimi, öncelikle kişinin manevi bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculuk sırasında dünya kaygılarından uzaklaştığını simgeler. Bu basit beyaz kıyafetler, bir Müslümanın inançlarını daha derinlemesine yaşamasına ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. İhram giyimi, kişinin içsel bir dönüşümünün başlangıcıdır ve kişiyi maddi dünya kaygılarından arındırır.

Ayrıca, ihram giyimi, maddi eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir sembol taşır. Tüm Müslümanlar için aynı basit kurallar geçerlidir, böylece sosyal statü veya zenginlik farkı gözetilmez. Bu, Umre ibadetini tamamlayan Müslümanlar arasında birlik ve eşitlik duygusunu pekiştirir.

İhram giyimi aynı zamanda kişinin dünya kaygılarından kurtuluşunu ve sadece Allah’a yönelişini simgeler. Bu kıyafetler giyildiğinde, kişi yalnızca manevi hedeflere odaklanır ve dünyevi meseleleri bir kenara bırakır. İhram giyilen kişi, Allah’a tam bir sadakat ve teslimiyetle ibadet etmeye kararlı olduğunu gösterir.

İhram Yasakları Nelerdir?

İhram giyildiğinde, Müslümanlar bazı yasaklara uymak zorundadır. İhram yasakları, kişinin manevi bir yolculuğa çıktığı ve Allah’a yönelmek için maddi dünya kaygılarından uzaklaştığı bir dönemi temsil eder. İşte ihram giyildiğinde dikkate alınması gereken temel yasaklar:

Ziraat Yapmak: İhram giyildiğinde, tarım işleriyle uğraşmak, toprak kazmak veya bitki kesmek gibi ziraat faaliyetleri yasaktır. Toprakla ilgili her türlü işten kaçınılmalıdır.

Cinsel İlişki Kurmak: İhram giyildiğinde cinsel ilişkiye girmek kesinlikle yasaktır. Bu dönemde kişiler, iffetlerini korumalı ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

Günah İşlemek: Her zaman olduğu gibi, ihram giyildiğinde de günah işlemek yasaktır. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, kavga etmek ve kötü davranmak gibi günahlar kaçınılmalıdır.

Koku Sürünmek ve Parfüm Kullanmak: İhram giyildiğinde koku sürünmek veya parfüm kullanmak yasaktır. Kişilerin bedenlerine, giysilerine veya vücutlarına koku sürünmelerine izin verilmez.

Kuaför ve Tıraş Salonlarına Gitmek: Saç ve sakal kesmek, tıraş olmak veya kuaför veya berbere gitmek yasaktır. İhram giyen kişiler saç ve sakallarını kesmemelidirler.

Vücut Kıllarını Tıraş Etmek: Vücut kıllarını kesmek veya tıraş etmek yasaktır. Bu yasağa uymak, kişinin vücut kıllarını kesmemesini gerektirir.

İçki ve Haram Maddeler Kullanmak: Herhangi bir içki veya haram madde kullanmak yasaktır. İhram giydiğinizde alkol, uyuşturucu madde veya benzeri maddelerden uzak durmalısınız.

Gıybet ve Kötü Sözler: Başkalarının gıybetini yapmak veya kötü sözler kullanmak, ihram giyildiğinde de yasaktır. Kişilerin iyi niyetli ve saygılı olmaları önemlidir.

Bu yasaklar, ihram giyilen dönemde kişinin manevi bir temizlik ve ibadete odaklanmasına yardımcı olur. İhram yasaklarına uymak, Umre veya Hac ibadetini gerektiği gibi yerine getirmenin bir parçasıdır ve Allah’a olan bağlılığı ve teslimiyeti yansıtır.

Umrenin Faziletleri Nelerdir?

 • Zengin ve fakir arasında eşitlik sağlar.
 • Günahların affına vesiledir
 • Allah’ın rızasını kazandırır.
 • İbadet ve tövbe fırsatı sunar.
 • Cennet için önemli bir adımdır.
 • Ruhani arınma sağlar.
 • Peygamberlerin sünnetine uygundur.
 • Ahlaki gelişimi teşvik eder.
 • Kişinin maneviyatını artırır.
 • Toplumsal dayanışma fırsatı sağlar.
 • Duaların kabul edildiği yerleri sunar.
 • Allah’a yakınlaşma imkânı bahşeder.
 • Nefis terbiyesi için faydalıdır.
 • Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır.
 • İslam kardeşliğini pekiştirir.
 • Sabır ve tahammül geliştirir.
 • Toplumsal barışa katkı sağlar.
 • İslam’ın temel ibadetlerinden biridir.
 • Hacca gitmek için önemli adımdır.
 • İmanı daha derinleştirir.
 • Kötülüklerden koruma sağlar.
 • İlahi lütufları çekme fırsatı sunar.
 • Allah’ın rahmetini çeker.
 • Duaların kabul edilme garantisi sağlar.
 • İslam’ın kutsal yerlerini ziyaret ettirir.
 • Peygamberimizin tavsiye ettiği bir ibadettir
 • Kurban kesme ve sadaka verme fırsatıdır.
 • İslam topluluğuna aidiyeti güçlendirir.
 • Niyet ve ihlası geliştirir.
 • İmanı derinleştirir ve sağlamlaştırır.
 • Tövbe kapılarını açar.
 • İslam’ın yüceliğini anlamak için faydalıdır.
 • İslam’ın temel öğretilerini yaşama şansıdır.
 • Ruhani deneyimlerle dolu bir ibadettir.
 • Allah’ın kullarına verdiği bir lütuftur.
 • Gün içinde dua ve zikir zamanı sağlar.
 • Aile bağlarını güçlendirir.
 • Cennetliklerin özelliklerinden biridir.
 • Toplumda saygınlık kazandırır.
 • Sonraki yaşamda dikkat etmenizi sağlar.

Umrenin Kişi Üzerindeki Etkisi Nedir?

Umre yapmanın kişi üzerindeki etkisi oldukça derin ve manevidir. Bu kutsal ibadet, bir Müslümanın ruhsal gelişimine büyük katkılar sunar. Umre sırasında kişi, Allah’a yakınlaşmanın ve günahlarından arınmanın yollarını arar. İhram giyildiğinde dünya kaygılarından uzaklaşılır ve yalnızca Allah’ın huzurunda olma niyeti taşınır.

Bu deneyim, kişinin manevi bir temizlik ve arınma sürecini yaşamasına vesile olur. Kâbe’yi ziyaret etmek ve Safa ile Merve tepeleri arasında say yapmak, inancı derinleştirir ve Allah’ın rahmetini umutla beklemeyi öğretir. Umre sırasında yapılan dualar, Allah tarafından kabul edilme ihtimali yüksektir ve kişiye içsel huzur ve dinginlik sağlar.

Ayrıca, Umre, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirir, çeşitli milletlerden ve kültürlerden gelen insanlar aynı amacı paylaşır ve bu da toplumsal birlik ve beraberliği simgeler. Tüm bu etkiler, Umrenin kişi üzerindeki derin manevi etkilerini yansıtır.

Umrenin Fazileti Nedir Umreyi Kimler Yapar?

Umrenin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir?

Umre yapmanın toplum üzerindeki etkisi oldukça çeşitlidir. Bu manevi ibadet, toplumun genel maneviyatını yükseltebilir ve insanların daha fazla dini duyarlılık geliştirmesine yardımcı olabilir. Umre, Müslümanların farklı coğrafyalardan bir araya gelmesini sağlar, bu da toplumsal birlik ve dayanışma duygusunu artırır.

Aynı zamanda Umre sonrası, kişiler hayır işlerine ve yardımlarına daha fazla zaman ve kaynak ayırma eğilimindedir, bu da toplumun daha güçlü bir şekilde dayanışma göstermesine olanak tanır. Umre, dini bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eder ve bu, toplumun dini bilincini artırır.

Ekonomik açıdan bakıldığında ise Umre turizmi, ziyaret edilen bölgelere ekonomik katkı sağlar ve iş fırsatları yaratır. Sonuç olarak, Umre toplumun maneviyatını artırır, toplumsal birlik ve dayanışmayı teşvik eder, yardımseverliği artırır ve dini bilincin yayılmasına katkıda bulunur.

Umrenin Fazileti Hakkında 15 Hadis

Umre ile alakalı bazı hadisler aşağıda verilmiştir. Hadisler, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) sözleri ve uygulamalarını içerir ve Umre ibadeti hakkında önemli rehberlik sağlar. Bu hadislerin kaynakları, Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim gibi güvenilir hadis koleksiyonlarıdır.

 1. “Umre, bir Umre’ye diğer Umre’ye olan günahların bağışlanması için keffarettir. Farklı iki Umre arasında (yapılan günahlar) affedilinceye kadar aralarında yapılacak namazlar ve iyilikler geçmiş günahları temizler.” [Sahih-i Buhari]
 2. “Umre yapmanız size günahlarınızın affedilmesi için bir fırsat sunar ve fakirler içinse rızık kaynağı olur.” [Sahih-i Buhari]
 3. “Umre, hac ile hac arasında olan günahları temizler. Kabul edilen bir Umre ve bir diğer Umre, aralarındaki günahları temizler.” [Sahih-i Müslim]
 4. “Umre, hac ile hac arasında yapılan kefaretler gibidir. Kabül edilen bir Umre, geçmiş ve gelecek günahları bağışlar.” [Sahih-i Buhari]
 5. “Umre yapın; çünkü o, fakirlik ve günahlardan temizlenmektir. Umre yaparken, size Allah’ın emirlerine itaat etmeyi unutturmaması için Kur’an okuyun.” [Sahih-i Buhari]
 6. “Umre yapan kişi, Kâbe’yi ziyaret eder ve Allah’ın huzurunda olma şerefine erişir. Bu, Allah’ın lütfudur.” [Sahih-i Müslim]
 7. “Allah, Umre yapanın duasını kabul eder, hacisini yüz kat fazlasını, on katını ise daha fazla artırır.” [Sahih-i Tirmizi]
 8. “Umre yapmak, Allah yolunda yapılan hicretten sonra gelen en hayırlı ameldir.” [Sahih-i Buhari]
 9. “Umre yapmak, Allah’ın huzurunda şehit olmaktan başka hiçbir şeyle ölmemenin kaçınılmaz olduğu bir dönemde ölmekten daha hayırlıdır.” [Sahih-i Buhari]
 10. “Umre, Allah’a daha yakın olmanız ve onun rızasını kazanmanız için bir fırsattır.” [Sahih-i Müslim]
 11. “Umre yaparken samimi olun, çünkü samimiyetsizlik sadece kendinizi aldatmaya yarar.” [Sahih-i Buhari]
 12. “Umre yapmak, Allah’ın affına ve rızasına ulaşmanın bir yoludur. Allah, bu yolculukları kabul edenlerin dualarını kabul eder.” [Sahih-i Buhari]
 13. “Umre yapmak, kötü huylardan ve günahlardan kaçınmanız için bir vesiledir.” [Sahih-i Tirmizi]
 14. “Umre yapmak, Allah’ın rızasını kazanmanın bir yoludur ve Allah yolunda harcanan paranın karşılığını en iyi şekilde verir.” [Sahih-i Tirmizi]
 15. “Umre yaparken cömert olun, yardımseverlikte bulunun ve insanlar arasında barışı teşvik edin.” [Sahih-i Müslim]

Bu hadisler, Umre ibadetinin manevi ve dini önemini vurgulamakta ve Müslümanlara bu kutsal yolculuğu yaparken nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik etmektedir.

Tavafın Fazileti Nedir?

Tavafın fazileti, İslam inançlarında ve kültüründe büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için manevi bir yükselişi simgeler. Tavaf, Kâbe’nin etrafında yedi kez dönülerek gerçekleştirilen bir ibadettir ve Umre veya Hac ibadetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu manevi eylem, Müslümanların Allah’a yakınlaşma, O’na ibadet etme ve kendilerini O’na adama çabalarının somut bir ifadesidir.

Tavafın faziletleri arasında ilk olarak Allah’a yönelmenin ve O’na ibadet etmenin en önde gelen bir aracı olması vardır. Müslümanlar, Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’ın huzurunda olduklarını ve O’na olan bağlılıklarını gösterirler. Bu manevi deneyim, kişinin ruhsal olarak büyümesine ve Allah’a daha yakın olmasına olanak tanır.

Tavafın bir diğer büyük fazileti, günahların temizlenmesine vesile olmasıdır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) bazı hadislerinde tavafın günahları temizlediğini belirtmiştir. Bu nedenle tavaf, bir Müslümanın günahlarından arınma ve Allah’ın bağışlanmasını umma fırsatı sunar.

Tavaf sırasında Müslümanlar dua etme ve istekte bulunma fırsatı yakalarlar. Tavaf, duaların kabul edildiği ve isteklerin yerine getirildiği bir zaman olarak kabul edilir. Bu nedenle Müslümanlar, Kâbe’nin etrafında dönerek Allah’a dileklerini iletebilirler.

Ayrıca tavaf, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği simgeler. Kâbe’nin etrafında dönerek farklı milletlerden gelen Müslümanlar aynı inancı paylaşırlar ve bu da İslam birliğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Umre Kaç Gün Sürer?

Umre, genellikle birkaç gün ila bir hafta kadar süren bir ibadettir. Ancak Umrenin tam olarak kaç gün sürdüğü, kişinin seyahat planına, ibadetin hangi aşamalarını yapmayı seçtiğine ve Mekke’deki kalış süresine bağlı olarak değişebilir. İşte Umrenin genel olarak ne kadar sürebileceği konusunda bilgi:

Temel Umre Süresi: Umre, temel olarak Tavaf (Kâbe’nin etrafında yedi tur dönme) ve Say (Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelme) olmak üzere iki ana ritüelden oluşur. Bu iki rüknü tamamlamak birkaç saat ila bir gün arasında sürebilir.

Ek İbadetler: Bazı Umre yapanlar, nafile ibadetler yapmayı tercih edebilirler. Bu ek ibadetler arasında Mekke’deki farklı camileri ziyaret etmek, dua etmek, Kur’an okumak ve Peygamber Camii’ni ziyaret etmek gibidir. Bu ek ibadetler Umre süresini uzatabilir.

Mekke’deki Kalış Süresi: Umre yapan kişiler, Mekke’de ne kadar süre konaklayacaklarına bağlı olarak Umre süresini belirlerler. Kimi ziyaretçiler sadece Umreyi gerçekleştirip hemen dönerken, diğerleri daha uzun süre kalarak ek ibadetlerde bulunabilirler.

Seyahat Planı: Umre yapmak isteyenlerin seyahat planları da Umre süresini etkiler. Bazıları sadece Umre yapmak için Mekke’ye giderken, diğerleri önce Medine’yi ziyaret edip ardından Umre yaparlar. Bu planlar, Umre süresini değiştirebilir. Mamafih Umrenin tam olarak kaç gün süreceği kişinin tercihlerine, ibadetin nasıl yapılacağına ve seyahat planına bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, Umre birkaç gün ila bir hafta kadar sürer, ancak bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Umre yapmayı düşünenler, seyahat acenteleri veya yerel yetkililerden daha fazla bilgi alarak planlarını yapabilirler. Nitekim umre ibadetini üç ay boyunca yapan umreci kardeşlerimizin olduğu bilinmektedir

Baştan Sona Umre Videosu

YouTube video

Umrenin Fazileti Nedir Umreyi Kimler Yapar? adlı konumuza son verirken, farklı umre videoları izlemek isterseniz, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.