Dini Bilgiler

Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler

Ahirzamanda Çıkacak Olan ve Resulullah sav Soyundan Gelen Hazreti Mehdi Hakkında Sahih Rivayetler

Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler

Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler; belki bilinçli belki de bilinçsiz bir şekilde Hazreti Mehdi hakkında kafalar karıştırılıyor, kimi mihraklar tarafından Hazreti Mehdinin geleceği inkâr ediliyor. Elbette kim ne yaparsa kendine yapar. Çünkü inkâr önce inkâr edeni bağlar. Öte yandan bizim Hazreti Mehdi hakkındaki net duruşumuz ve onun geleceğine inanmamız, onunla alakalı rivayet edilen hadislere dayanmaktadır. Öyle ki bu konuda ki rivayet edilmiş en zayıf hadisi bile, bu zamanın en büyük âliminin en afili sözüne tercih ederiz.

Daha önce Hazreti Mehdinin Alametleri hakkında bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu seferki konumuz ise Hazreti Mehdi hakkında, sahabeden intikal eden rivayetler olacaktır. Yine bu konuyla alakalı bir sonraki yazımız ise tabiin ve tebei tabiinden gelen rivayetlere yer vereceğiz. Bu bilgilerin teyidi için müellifi Ahmed İbni Haceri Mekki (Heytemi) olan Beklenen Mehdinin Alametleri adlı esere bakabilirsiniz.

Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler

Hazreti Mehdi Hadisleri

01- Mehdi’den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir. Bu dönem için, ‘Şam ehline hatta onların zalim olanlarına bile sövmeyiniz, zira mehdinin askerleri, Şam ehlinden olacaktır’ denilmiştir.

Sonra Allah insanları darmadağın edecek olan bir yağmuru semadan boşaltacaktır. İnsanlar o hale gelecekler ki, eğer savaşsalar tilkiler bile onlara galip gelecektir. Ve sonra, Allah, 12 bin askerle Mehdi’yi gönderir. (Bir rivayette 15 bin). Onlar 3 bayrak altında, 7 bayrak taşıyanlarla savaşırlar ve alametleri ‘Ümmet, ümmet’ şeklinde bağırmalarıdır.

Her bir bayrağı taşıyan, mülkün kendisinin olacağı ümidini taşırken Mehdi çıkacak ve Deccal çıkıncaya kadar Müslümanların ülfet ve muhabbetini kazanacaktır. Bu rivayetlerin çoğu, Peygamber Efendimizden de varit olmuştur.

02- Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve bu katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. Hz. Mehdi gelince, insanlar onu aşk ve muhabbetle kucaklayacaklardır.

03- Hz. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı, büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Hilafet, ona evinde otururken gelecek ve devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır.

04- Çıkış alametlerinden birisi de, daha önce zikredildiği gibi, çölde bir ordunun yere batmasıdır.

05- Doğu tarafından çıkacaktır. Geldiğinde, karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır.

06- Ona göre en mesut kimseler, Küfe ehlidir.

07- Moğol nesli, Müslümanlara saldıracak, halife ölecek ve 2 sene biattan sonra azledilecek olan zayıf bir adam başa geçecek, Şam batısındaki bir cami batacak ve Şam’dan 3 kişi ile batıdan gelenler birlikte Mısır’a gidecekler, bu ise, Süfyan’ın alameti olacaktır.

08- Bir münadinin semadan ‘Hak, Muhammed (sav) ehlindedir’ şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi’nin sevgisi insanların kalbine yerleşecek, dillerde onun adı dolaşacak ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir.

09- Siyah bayraklar taşıyan ordular çıkacak ve Süfyan’la savaşacaklar. Temimi soyundan Salih oğlu Şuayb adındaki bir kumandanın öncülüğünde yapılacaktır.

10- Mehdi’nin gelmesinden önce, Süfyan’ın ordusu Kufe’ye gidecek, Horasan ehli de Mehdi’yi aramaya çıkacaktır. Horasan ehli ve aralarında Haşimi gencin bulunduğu ordu siyah bayraklarla birleşecekler ve başlarındaki önder, Şuayb b. Salih olacaktır. Bu ordu, Süfyan’la Estahir kapısının sağında karşılaşacak ve büyük bir savaştan sonra Süfyan’ın askerleri dağılacak ve siyah bayraklar galip gelecektir. İşte o zaman insanlar Mehdi’yi temenni edecek ve onu arayacaklardır.

11- Mehdi gelmeden önce onun ehli beytinden birisi Doğudan çıkacak, hedefi Kudüs olarak 18 ay kılıçla savaşacak, fakat oraya varamadan vefat edecektir.

12- Hz. Mehdi çıkmadan önce, Medine’de simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vaka olacaktır. Bu olayda, bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacak, bilahare Mehdiye biat edilecektir.

13- Medine’nin reisi, Mekke’deki Haşimilerden bir ordu ile yardım isteyecek ve Medine asileri bu ordu ile hezimete uğratılacak. Şam’daki halifenin bunu haber almasından sonra, Süfyan tarafından bir ordu da Mekke’ye gönderilecek. Aydınlık bir gecede çölde ilerleyen bu orduyu gören bir çoban ‘Eyvah, Mekke’ye yazık olacak, vay başlarına gelene!’ şeklinde söylenirken, ordunun bir anda gözden kaybolduğunu görecek ve ‘Sübhanallah’ diyecek, ‘Nasıl da kısa bir zamanda kayboldular?’

Aşağıya inip baktığında ise, yarısı yerin içinde yarısı da yerin dışında kalmış bir yorganı fark edecek, onu çıkarmaya çalışacak, bir türlü çıkaramayınca da, gördüğü ordunun toprağa battığını anlayacak ve hadiseyi müjdelemek için Mekke reisine koşacak. Bunu haber alan Mekke reisi, Allah’a hamdedecek ve ‘İşte, bizim beklediğimiz alamet buydu’ diyecek. Daha sonra da Şam’a geçecekler.

14- Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden birçok âlim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi’yi aramak üzere yollara çıkacak ve âlimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Sonunda hepsi de Mekke’de buluşurlar. Ve birbirlerine ‘Buraya niçin geldiklerini’ sorduklarında, hepsi de ‘Bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyye’yi fethedecek olan Mehdi’yi arıyoruz, çünkü biz onun, babasının anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik’ şeklinde cevap verirler.

Hep birlikte onu aradıktan sonra, Hz. Mehdi’yi Mekke’de bulacaklar, ‘Sen, Mehdi’sin’ dediklerinde O inkâr edecek ve Medine’ye kaçacaktır. Ancak O’na Medine’de yetişecekler, O ise tekrar Mekke’ye gidecek, onu tekrar bulacaklar ve kendisine ‘Senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur’ diyecekler, ancak O yine inkâr ederek Medine’ye kaçacaktır. Sonunda onu Mekke’de Rükun’da tekrar bulacaklar ve ‘Eğer elini bize uzatıp biatımızı kabul etmezsen ve başında Haddam’dan birisinin bulunduğu, amacı da bizim canımızı almak olan Süfyan ordusuna karşı bizi korumazsan, bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynuna olsun’ diyecekler.

Bu konuşmadan sonra Hz. Mehdi, Rükun ve Makam arasına oturup, elini uzatarak biatları kabul edecektir. Daha sonra da Allah, bütün insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır. Sonra O, gündüzleri aslan, geceleri abid olan bir kavimle yürüyecektir.

15- Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce bir Haşimi çıkacak, Kudüs’e ulaşmak için 18 ay savaşacak, ancak daha varamadan Süfyan, Mehdi’nin üzerine bir ordu gönderecek ve bu ordu çölde yere batacaktır. Bu olay Şam’a ulaştığında Şam ehli kendi halifelerini ‘Mehdi çıkmıştır, ona biat et yoksa seni öldürürüz” şeklinde zorlayacaklar ve halife, biat edeceğine dair Mehdi’ye haber gönderecek ve hazinelerini de yanına alarak Beytül Mukkaddes’e gelecektir. Daha sonra Arap, Acem savaşçılar, Rum’lar ve birçok insan savaşmadan Mehdi’ye itaat ederler. Hz. Mehdi, Konstantiniyye ve diğer birçok beldede camileri inşa eder.

16- Hz. Mehdi’nin doğum yeri Medine’dir.

17- Hicret edeceği yer Kudüs’tür.

18- Sakalı bol ve sık olacaktır.

19- Gözü sürmeli olacaktır.

20- Dişleri parlak olacaktır.

21- Yüzünde bir ben bulunacaktır.

22- Omuzunda, Peygamber efendimizdeki nübüvvet mührü bulunacaktır.

23- Peygamber efendimizin bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak, dikilmemiştir, siyah ve dört köşelidir. Peygamberimizin vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hz. Mehdi tarafından açılacaktır.

24- Allah, onu üç bin melekle destekleyecektir. O melekler, Hz. Mehdi’ye muhalefet edenin yüzüne ve arkasına vuracaktır.

25- Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir.

26- Esmer ve orta boylu olacaktır.

27- Haşimi olacaktır, hilafeti Hz. İsa’ya devredecektir.

28- Ondan önce bir fitne olacak, Hz. Ali’nin soyundan bir adam çıkacak ve etrafına geniş bir cemaat toplanacaktır. Bu insan, Allah’ın dinine zerre kadar muhalefet etmeyecektir. Sonunda ölecek veya öldürülecektir. Bilahare de Mehdi zuhur edecektir.

29- İnsanlar birlikte hacca gidecek ve hep beraber Hz. Mehdi’yi arayacaklar. Bu arada kabileler arasında, ayakları kanlar içinde bırakacak kadar büyük savaşlar olur, sonra da bir hayra iltica ederler. Hz. Mehdi’yi yüzü Kâbe’ye dayanmış, ağlar bir halde bulacaklardır. İnsanlar o zaman “Gel sana biat edelim” dediklerinde, O, “Size yazıklar olsun, ne kadar sözünüzden dönüyor, ne çok kan döküyorsunuz” diyecek ve istemediği halde biatları kabul edecektir. “Siz ona yetişirseniz, biat ediniz, çünkü o yerde ve gökte Mehdi’nizdir’ buyurulmuştur.

30- Şam ehlinden, Bedir savaşçıları adedince insan yanına gidecek ve Hz. Mehdi’yi Mekke’den çıkararak Safa’daki bir evde, kendisi istemediği halde ona biat edilecektir. Daha sonra Hz. Mehdi, onlara 2 rekât namaz kıldıracak ve Makam’ın yanında minbere çıkacaktır.

31- Rükun ve Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.

32- Resulullah Efendimizin bayrağıyla çıkacaktır.

33- Mekke’deki hazineleri, malları ve silahları Allah yolunda taksim edecektir. Hz. Ömer kendi zamanındaki ganimet mallarını biriktirirken, Hz. Ali’ye “Bu malları taksim mi edeyim, yoksa gömeyim mi?” diye sormuş ve ondan “Bu hazineyi Mehdi geldiğinde, O taksim edecektir” cevabını almıştır. Bu rivayete karşı çıkan Ahmet ve Ebu Davud’un naklettikleri bir hadiste ise, Resulullah efendimiz “Sizi terk ettikleri gibi siz de Habeşileri terk ediniz, zira Kâbe’nin hazinesini Habeşli Züssevikateyn çıkaracaktır” buyurmuştur. Bu iki rivayet aslında birbirine zıt olmayıp arasında ce’m mümkündür, belki Kâbe’nin iki hazinesi vardır, birini de Mehdi çıkaracaktır.

34- Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır.

35- Bu madde ana metinde bulunmayıp, herhalde atlanmış olması gerekir.

36- Hz. Mehdi, uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.

37- Rum kaleleri ve Rumistan’ı tekbirlerle fethedecektir.

38- Onun zamanında, kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina, içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimize buğz edecek kimse kalmayacaktır.

39- Hz. Mehdi, hiçbir bidati bırakmayacak ve bütün sünnet-i seniyye’yi ihya edecektir. Konstantiniyye, Çin ve Deylem dağlarını fethedecek ve bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır. Sonra Allah’u Teâla dilediğini yapacaktır.

Hazreti Mehdinin Görünümü

https://youtu.be/X3PD3aD2icE

Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler adlı konumuza son verirken, Hz. Mehdi alametleri ile alakalı başka videolar izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.