Dini BilgilerYaşam

İnsan Neden Yaratıldı Yaratılış Amacı Nedir?

İnsan, Allah'ın yaratıcı gücünü ve iradesini tanıyarak, O'na boyun eğmeli ve O'na teslim olmalıdır. Bu teslim...

İnsan Neden Yaratıldı Yaratılış Amacı Nedir?

İnsan Neden Yaratıldı Yaratılış Amacı Nedir? İslam, inananlar için hayatın anlamını ve insanın yaratılış amacını açıkça tanımlayan bir din olarak kabul edilir. İslam’a göre insanın yaratılış amacı, Allah’ın iradesine uygun bir şekilde yaşamak, O’na ibadet etmek ve O’nun rızasını kazanmaktır. İslam, insanın dünya hayatını bir imtihan ve sınav olarak gördüğü için, bu amaca ulaşmanın çeşitli yollarını öğretir.

Kur’an-ı Kerim, insanın yaratılış amacını vurgulayan pek çok ayet içerir. Örneğin, Nisa Suresi’nin 36. ayetinde şöyle denir: “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara, yakın komşunuza, uzak komşunuza, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyi davranın. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve böbürleneni sevmez.”

İnsan, Allah’ın yaratıcı gücünü ve iradesini tanıyarak, O’na boyun eğmeli ve O’na teslim olmalıdır. Bu teslimiyet, ibadetler aracılığıyla ifade edilir ve kişinin iç huzurunu ve toplumsal adaleti destekler. İslam’ın öğretileri, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için Allah’ın yolunu izlemelerini teşvik eder.

Bu makele, İslam’ın insanın yaratılış amacı konusundaki değerleri daha derinlemesine ele alacak ve bu amaca nasıl ulaşabileceğimizi anlatan bilgiler sunacak. İslam’ın insan hayatına getirdiği değerler ve öğretiler, birçok Müslüman için yaşamlarını anlamlandırmada rehberlik eden temel ilkelerdir.

İnsan Neden Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılış amacı, Allah’ın iradesine uygun bir şekilde yaşamak, O’na ibadet etmek ve O’nun rızasını kazanmaktır. İslam, insanın dünya hayatını bir imtihan ve sınav olarak görür ve bu dünya hayatının bir sonuç olduğunu öğretir. İnsanın yaratılış amacı, Allah’ın isteklerine uymak ve O’na itaat etmek suretiyle ahirette cennet gibi ödülleri kazanmaktır.

Kur’an-ı Kerim’de, insanın yaratılış amacına dair birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin, Zariyat Suresi’nin 56. ayetinde şöyle denir: “Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.” Bu ayet, insanın yaratılış amacını açıkça ifade eder.

İnsanın yaratılış amacı aynı zamanda iyi bir ahlaka sahip olmak, yardımseverlik, adalet, sabır gibi erdemleri yaşamak ve kötülüklerden kaçınmaktır. İslam, insanların Allah’a kulluk etmek ve toplumlarında iyi insanlar olmak suretiyle yaratılış amaçlarına ulaşabileceklerini öğretir.

İlk İnsan Hazreti Âdem Nasıl Yaratıldı?

İlk insan Hazreti Âdem (a.s) topraktan yaratılmıştır. Bu yaratılış hali Kuran-ı Kerim’de açıkça anlatılmaktadır. İşte bu yaratılışla ilgili temel bilgiler:

Yaratılış Süreci: Kuran’a göre, Allah Hazreti Âdem’i yaratmadan önce meleklere onun yaratılacağını haber vermiştir. Bu, meleklerin insanın potansiyel günahkârlığını sorguladığı bir anı anlatır. Allah, Âdem’in yaratılmasını dilemiş ve onu topraktan şekillendirerek hayat vermiştir.

Özel Bir Yaratılış: Hazreti Âdem’in yaratılışı diğer canlılardan farklıdır. Allah ona özel bir şekilde ruh üflemiştir, bu da insanın özgür iradesini ve akıl yeteneğini taşımasına neden olmuştur.

Eşinin Yaratılışı: Hazreti Âdem’e eş olarak Havva (a.s) yaratılmıştır. Havva da, Hazreti Âdemin kaburga kemiğinden yaratılmış ve böylece insanlık ilk çifti oluşturmuştur.

Cennet: Hazreti Âdem ve Havva, yaratıldıktan sonra Cennet’e yerleştirilmiştir. Cennet, İslam inanışına göre insanlar için bir sınav ve bir nimettir.

Yasak Meyve: Âdem ve Havva’ya Cennet’teki her şeyi serbestçe tüketmeleri izin verilmiştir, ancak belirli bir ağacın meyvesi yasaktır. Şeytanın kandırması sonucu bu yasağı ihlal ederek dünyaya gönderilmişlerdir.

Dünya Hayatı: İhlal sonucu Âdem ve Havva Cennet’ten dünyaya sürgün edilmiştir. Bu dünya, insanların yaratılış amacını anlamaları ve Allah’a yönelmeleri için bir sınav yeridir.

Bu kıssa, insanın yaratılışını ve insanın dünya hayatındaki sorumluluklarını anlatan önemli bir öğretiye sahiptir. Müslümanlar; Hazreti Âdem ve Havva’nın tevbe etmelerini örnek almalı, Allah’a itaat etmeli ve yaratılış amacını yerine getirmelidirler.

Yaratılış Amacı Dünya Hayatıyla Sınırlı mıdır?

İnsanın yaratılış amacı sadece dünya hayatıyla sınırlı değildir. İslam inancına göre insan, dünya hayatını sadece bir geçiş dönemi olarak görür ve asıl hayatın ahirette olduğuna inanır. Bu nedenle, insanın yaratılış amacı hem dünya hayatında Allah’a ibadet etmek ve O’nun rızasını kazanmak, hem de ahirette cenneti kazanmak ve Allah’ın cömertliği ile ödüllendirilmektir.

Dünya hayatı, İslam’a göre insanın ahiret hayatına hazırlık yapması için bir imtihan ve sınav dönemidir. İnsan, bu dünya hayatında Allah’ın emirlerine uyarak, iyi bir karakter geliştirerek, yardımseverlikte bulunarak, adaleti ve iyiliği yayarak, kötülüklerden kaçınarak ve O’na ibadet ederek yaratılış amacını gerçekleştirmeye çalışır. Bu çaba, ahiretteki ödül olan cenneti kazanma yolunda bir hazırlıktır.

İslam, insanın dünya hayatını sadece dünyevi hedeflere odaklanmak için değil, aynı zamanda ahiret hayatını düşünerek yaşaması gerektiğini öğretir. Bu nedenle, insanın yaratılış amacı sadece dünya hayatıyla sınırlı değildir; aynı zamanda ahiret hayatını etkileyen bir hazırlık sürecini içerir. İslam’a göre, insanın ahiretteki durumu, dünya hayatında gösterdiği davranışlara, inançlara ve ibadetlere bağlıdır.

Yaratılış Amacı Ahiret Hayatını da İçerir mi?

İnsanın yaratılış amacı, sadece dünya hayatıyla sınırlı değildir; aynı zamanda ahiret hayatını da içerir. İslam inancına göre insanın yaratılış amacı, hem dünya hayatında Allah’a ibadet etmek, iyi bir karakter geliştirmek, yardımseverlik yapmak, adaleti yaymak gibi dünya hayatıyla ilgili sorumlulukları yerine getirmek, hem de ahiret hayatında cenneti kazanmak ve Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Dünya hayatı, insanın ahiret hayatına hazırlık yapması için bir imtihan ve sınav dönemidir. İnsan, bu dünya hayatında Allah’ın emirlerine uyarak, iyi bir karakter geliştirerek, yardımseverlikte bulunarak, adaleti ve iyiliği yayarak, kötülüklerden kaçınarak ve O’na ibadet ederek yaratılış amacını gerçekleştirmeye çalışır. Bu çaba, ahiretteki ödül olan cenneti kazanma yolunda bir hazırlıktır.

İnsanın ahiretteki durumu, dünya hayatında gösterdiği davranışlara, inançlara ve ibadetlere bağlıdır. İyi bir yaşam sürmek, Allah’a itaat etmek ve O’nun rızasını kazanmak, insanın ahiretteki mutluluğunu ve cenneti kazanma şansını artırır. Dolayısıyla, İslam’a göre yaratılış amacı, dünya hayatını ve ahiret hayatını içerir ve bu iki hayat arasındaki dengeyi sağlama amacını taşır.

İnsanın Amacı Neleri İçerir?

Müslümanlar için; insanın amacı oldukça geniş bir perspektifi içerir ve bu amaçlar İslam’ın emir ve yasaklarına dayanır:

Allah’a İbadet Etmek: İslam’a göre insanın temel amacı, Allah’a ibadet etmek ve O’na kulluk etmektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek gibi ibadetler, Müslümanların bu amacı gerçekleştirmesine yardımcı olan araçlardır.

Ahlaki Değerleri Yaşamak: İslam, insanlara adalet, merhamet, sabır, dürüstlük, cömertlik gibi ahlaki değerleri yaşamayı öğretir. İyi bir karakter geliştirmek, insanın yaratılış amacının bir parçasıdır.

Topluma Katkı Sağlamak: İslam, insanları toplumlarına faydalı olmalarını teşvik eder. Yardımseverlik, yoksullara yardım, adalet, insan haklarına saygı gibi değerler, topluma pozitif katkı sağlama amacını yansıtır.

Ahirete Hazırlık Yapmak: İslam’a göre dünya hayatı, ahiret hayatına hazırlık dönemidir. İnsanların dünya hayatında Allah’a itaat ederek, iyi bir yaşam sürerek ve ahirette cenneti kazanma amacıyla çaba göstermeleri beklenir.

Kendi Gelişimini Sağlamak: İslam, insanların kendilerini eğitip geliştirmelerini teşvik eder. İlim, bilgi, sanat, ahlaki erdemler gibi alanlarda kişisel gelişim, insanın yaratılış amacını gerçekleştirmenin bir yolu olarak kabul edilir.

Dua ve İbadet: İslam’a göre dua etmek ve ibadet etmek, insanın Allah’a yakınlaşma ve O’na olan bağlılığını güçlendirme yollarından biridir. İbadetler, insanın yaratılış amacını hatırlatır ve O’na yönelişini pekiştirir.

İslam’ı Yaymak: İslam, Müslümanlara dinlerini yaşamalarını ve başkalarına doğru yolu göstermelerini öğretir. İslam’ı yaymak, insanların daha fazla kişiyi doğru yola ulaştırma amacını taşır.

Aile ve Toplum Hayatını İnşa Etmek: İslam, aile ve toplum hayatının düzenli ve adaletli bir şekilde yaşanmasını teşvik eder. Aile içinde sevgi ve saygı, toplumda adalet ve dayanışma, İslam’ın amacını gerçekleştirmenin bir parçasıdır.

Bu unsurlar, dini islama göre insanın yaratılış amacını yansıtan çok yönlü ve kapsamlı hedeflerdir. İslam’a göre insanın yaşamında bu amaçları gerçekleştirmesi, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde etmesine katkı sağlar.

İnsan Neden Yaratıldı Yaratılış Amacı Nedir?

İnsanın Yaratılış Amacı Aile Hayatına Nasıl Yansır?

İslam’a göre yaratılış amacı, aile hayatına büyük bir önem atfeder ve aile, İslam toplumunun temel taşlarından biridir. Eşler arasındaki ilişkinin sevgi, saygı ve sadakat temelinde olması gerektiğini öğretir. Aile içinde adaletin sağlanması, her bir bireye hak ettikleri ilgi ve sevgiyi sunmak, İslam’ın aile hayatına yansıyan değerlerindendir.

Aynı şekilde, çocuk eğitimi büyük bir önem taşır ve aile, çocuklarına İslam’ın öğretilerini aktararak onları iyi birer Müslüman olarak yetiştirmelidir. Aile içi iletişim, sorunların çözümü ve aile içi huzurun sağlanması açısından kritik bir rol oynar.

Aileler, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olmalı ve toplumlarına faydalı bireyler yetiştirmek için çaba sarf etmelidirler. İslam, ahlaki değerlerin yaşanmasını ve aile içi ibadetlerin yerine getirilmesini teşvik eder. Tüm bu unsurlar, İslam’a göre aile hayatının yaratılış amacını gerçekleştirmenin bir parçası olarak kabul edilir.

İnsanın Yaratılış Amacı Kişisel Gelişimle Nasıl İlişkilidir?

İnsanın yaratılış amacı ile kişisel gelişim arasındaki ilişki oldukça derin ve anlamlıdır. Müslümanlar için kişisel gelişim, insanın yaratılış amacını gerçekleştirmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ilişki, birçok açıdan açıklanabilir.

İlk olarak, İslam, bilgiye ve ilme büyük bir önem atfeder. İnsanlar, Allah’ın yaratılışındaki mucizeleri ve evrenin işleyişini anlama konusundaki arzularını kişisel gelişimleriyle birleştirerek yaratılış amacını daha iyi anlayabilirler. Bilgi edinme süreci, insanın Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini daha iyi takdir etmesine yardımcı olur.

Ayrıca kişisel gelişim, ahlaki değerleri yaşama ve geliştirme sürecini içerir. İslam, insanlara dürüstlük, adalet sabır, şefkat ve merhamet gibi ahlaki erdemleri yaşamayı ve geliştirmeyi öğretir. Bu değerler, insanın yaratılış amacını gerçekleştirmesine yardımcı olur. İyi bir karakter geliştirmek, kişisel gelişimin temel taşlarından biridir.

Kişisel gelişim aynı zamanda ibadet ve dua gibi manevi eylemleri içerir. İnsanlar, namaz kılmak, dua etmek, Kuran okumak gibi ibadetlerle Allah’a yönelirler. Bu, insanın yaratılış amacını hatırlatır ve O’na olan bağlılığı pekiştirir.

Ahirete hazırlık da kişisel gelişimin bir parçasıdır. İslam’a göre dünya hayatı, ahiret hayatına hazırlık dönemidir. İyi bir yaşam sürmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için kişisel gelişim çabaları, insanın ahiret hayatını düşünmesine ve bu yolda adımlar atmasına yardımcı olur.

Topluma katkı, İslam’ın bir başka önemli değeridir ve kişisel gelişim bunu içerir. Yardımseverlik, adalet, insan haklarına saygı gibi değerler, kişisel gelişimin bir parçası olarak topluma faydalı bir birey olmayı teşvik eder.

Nitekim kişisel potansiyelin geliştirilmesi, İslam’ın öğretilerine uygun bir şekilde yaşamayı destekler. İnsanlar, yeteneklerini en üst düzeye çıkararak, Allah’ın kendilerine verdiği potansiyeli değerlendirirler.

Bu nedenle, İslam’a göre kişisel gelişim insanın yaratılış amacını daha iyi anlamasına, Allah’a daha yakınlaşmasına ve dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine katkı sağlayan önemli bir süreçtir. İnsanlar, bilgi, ahlaki değerler, maneviyat, toplumsal fayda ve kişisel potansiyel geliştirme yoluyla bu amacı gerçekleştirebilirler.

Yaratılış Amacını Anlamanın Faydası Hakkında 40 Bilgi

 • Hayat Anlamı: hayatın anlamını bulmamıza yardımcı olur.
 • Hedef Belirleme: İnsana bir hedef ve yön sağlar.
 • Moral ve Motivasyon: Zorluklarda motivasyon kaynağıdır.
 • Barış ve Huzur: İç huzur ve mutluluk sağlar.
 • Daha İyi İlişkiler: İnsanlar arasındaki ilişkileri güçlendirir.
 • Daha İyi Sağlık: Stresi azaltır, fiziksel sağlığı destekler.
 • Daha İyi Kararlar: Doğru ve etik kararlar almayı teşvik eder.
 • Zaman Yönetimi: Öncelikleri belirlemeye yardımcı olur.
 • Olumlu Düşünce: Pozitif bir düşünce yapısı geliştirir.
 • Daha İyi Kendini Tanıma: İçsel potansiyeli keşfetmeye yol açar.
 • Topluma Katkı: Topluma daha fazla fayda sağlar.
 • Eğitim ve Gelişim: Öğrenmeyi ve kişisel büyümeyi teşvik eder.
 • Ahiret Hazırlığı: Ahiret inancıyla iç huzur sunar.
 • Daha İyi İletişim: Empati ve anlayış geliştirir.
 • Yardımseverlik: Yardımseverlik ve merhameti teşvik eder.
 • Çevreye Duyarlılık: Doğaya ve çevreye saygıyı artırır.
 • Özsaygı: Kendine saygıyı destekler.
 • Haksızlığa Karşı Durma: Adalet ve doğruluk için cesaret verir.
 • Daha İyi Aile Hayatı: Aile içi ilişkileri güçlendirir.
 • Öz Bilinç: Kendi değerini ve amaçlarını fark etmeyi sağlar.
 • Olumlu Rol Model: İyi bir örnek olmayı teşvik eder.
 • Sadaka ve İyilik: Yardımseverlik ve cömertliği teşvik eder.
 • Daha İyi Liderlik: Liderlik becerilerini geliştirir.
 • Sosyal Sorumluluk: Topluma katkıyı teşvik eder.
 • Başkalarına Yardım: İhtiyaç sahiplerine yardımı artırır.
 • Olumlu Değişim: Kişisel dönüşümü teşvik eder.
 • Hoşgörü: Farklılıklara daha açık olmayı sağlar.
 • Zikir ve Dua: Zihinsel ve duygusal dengeyi artırır.
 • Stres Yönetimi: Daha iyi stres yönetimini destekler.
 • Daha İyi Planlama: Geleceğe yönelik planlar yapmayı kolaylaştırır.
 • Sosyal Bağlar: Daha sağlam sosyal ilişkiler kurmaya yardımcı olur.
 • Özgürlük: İçsel özgürlüğü teşvik eder.
 • Kabul ve Teslimiyet: Hayatın akışına uyum sağlar.
 • Sosyal Adalet: Adalet ve eşitlik için çaba göstermeyi teşvik eder.
 • Başarı: Kişisel ve profesyonel başarıyı artırır.
 • Daha İyi Sağlık Alışkanlıkları: Sağlıklı yaşam biçimini teşvik eder.
 • Hassasiyet: İnsanlığa ve diğer canlılara duyarlılık geliştirir.
 • Sonsuz Mutluluk Arayışı: Sonsuz mutluluğu arama arzusu sunar.
 • Katkı Sağlama: Toplum ve insanlık için katkıda bulunmayı destekler.
 • Daha İyi Problem Çözme: Sorunları daha iyi bir şekilde çözmeyi sağlar.

Yaratılış Amacı İnanç Ve İbadetle Nasıl İlişkilidir?

Yaratılış amacı ile inanç ve ibadet arasındaki ilişki, İslam gibi dini bir inanç sistemi içinde son derece önemlidir. İslam’a göre, insanların yaratılış amacı öncelikle Allah’a inanmak ve O’na kulluk etmektir. Bu inanç, insanların yaratılış amacını tanımlar ve hayatlarına anlam katar.

İbadetler, bu inancın pratik yansımalarıdır; namaz kılmak, oruç tutmak, dua etmek gibi ibadetler, insanların Allah’a yönelişini ve bağlılığını ifade eder. İslam’a göre, insanlar bu ibadetlerle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırken aynı zamanda ahlaki değerleri yaşama fırsatı bulurlar.

İnanç ve ibadetler, ahiret hayatına hazırlık yapmayı, kişisel gelişimi teşvik etmeyi, topluma katkı sağlamayı ve içsel huzurun temelini oluşturmayı amaçlar. Bu nedenle, İslam’da inanç ve ibadet, insanın yaratılış amacını anlamasına, bu amacı gerçekleştirmesine ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olan temel taşlardır.

İnsanın Yaratılış Amacıyla Alakalı Ayetler

İnsanın yaratılış amacıyla ilgili ayetler Kuran-ı Kerim’de bulunmaktadır. Bu ayetlerden bazılarını hemen aşağıdaki ayet meali ve ayet numarasıyla beraber yazalım:

 • “Ben insanları ve cinleri sadece Beni tanılsınlar diye yarattım.” (Zariyat Suresi, 51:56)
 • “Ben cinleri ve insanları, sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Dariyat Suresi, 51:56)
 • “Ben insanları ve cinleri sadece Bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Hud Suresi, 11:56)
 • “Ben onlardan ne bir rızık istiyorum, ne de onlardan bir yedirme.” (Zariyat Suresi, 51:56)

İnsanın Yaratılış Amacı Mutluluğu Nasıl Etkiler?

İnsanın yaratılış amacı ile mutluluk arasında güçlü bir ilişki bulunur. Yaratılış amacını anlamak, insanın hayatına anlam ve hedef katarken, bu da mutluluğun temelini oluşturur. İçsel huzur ve memnuniyet, insanın yaratılış amacını gerçekleştirmeye yönelik çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Ahlaki değerleri yaşama amacı, insanlara mutluluğu getiren iyi bir karakter geliştirmelerine olanak tanır. Topluma katkı sağlama amacı, başkalarına yardım etmenin getirdiği memnuniyeti artırır. Ahiret inancı, dünya hayatındaki zorlukları daha kolay aşmamıza yardımcı olur, çünkü insanlar uzun vadeli bir mutluluğa olan inançlarına güç katar.

Kişisel gelişim, potansiyelimizi değerlendirme ve kendimizi geliştirme yolunda attığımız adımlarla mutluluğu artırabiliriz. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, her insanın yaratılış amacının farklı olabileceği ve mutluluğun sadece bu amacı anlamakla değil, aynı zamanda yaşam tarzı, sağlık, ilişkiler ve toplumsal destek gibi birçok faktörle de ilişkilendirilebileceğidir. Bu nedenle, mutluluğu artırmak için çok yönlü bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

İnsan Yaratılış Amacını Nasıl Yaşamalıdır?

İnsanın, yaratılış amacını yaşaması, çeşitli önemli ilkelere dayanır. Bu ilkelere uyum, hem bireyin hem de toplumun mutluluğunu artırır. İlk olarak, insanın yaratılış amacını gerçekleştirmesi için Allah’a iman etmesi gerekmektedir. İman, insanın hayatına anlam ve yönlendirme katar, bu da içsel huzurun temelini oluşturur. İmanın bir sonucu olarak, ibadetler yerine getirilmelidir. Namaz, oruç, zekât gibi ibadetler, Allah’a yönelişin bir ifadesi olarak kabul edilir.

İslam, ahlaki değerleri yaşamanın da yaratılış amacını yerine getirmenin bir yolu olduğunu öğretir. Dürüstlük, adalet, merhamet, sabır ve sadakat gibi ahlaki değerler, insanın ilişkilerini güçlendirir ve toplumun daha adil bir yer olmasına katkı sağlar. İslam aynı zamanda doğruluk ve adaleti korumayı, haksızlığa karşı durmayı ve insan haklarını gözetmeyi vurgular.

Topluma katkıda bulunmak da yaratılış amacını yaşamanın bir parçasıdır. Yardımseverlik, zayıfların haklarını koruma ve toplumsal sorumluluklar, insanların toplumlarının refahına katkı sağlamalarını temsil eder. İlim ve bilgi edinme süreci, insanların kendilerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

İslam ayrıca sabır ve şükretmeyi öğretir. Hayatın iniş çıkışlarına karşı sabırlı olmak, insanların stresi azaltmasına ve daha olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olurken, nimetlere şükretmek de mutluluğu artırır. Ahiret bilinci, dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatır ve insanların uzun vadeli hedeflere odaklanmalarını teşvik eder.

Allah İnsanı Neden Yarattı?

YouTube video

İnsan Neden Yaratıldı Yaratılış Amacı Nedir? adlı konumuza son verirken, yaratılış amacı ile alakalı farklı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.