Dini Bilgiler

Öfke Kontrolü ve Sabırla Alakalı Hadisler

Bir Anlık Öfkenin Ömür Boyu Çekilecek Bir Bedeli Olduğunu Unutmadan, Sabretmenin Mükafatını Yaşa.!

Öfke Kontrolü ve Sabırla Alakalı Hadisler

Öfke Kontrolü ve Sabırla Alakalı Hadisler; öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kararır. Altı yüz sene cihana hükmetmiş ceddimizden atasözü olarak bize ulaşan öyle güzel sözler var ki, bu sözlerin neredeyse birçoğu dinimizin ayet ve hadislerini destekler ve onaylar niteliktedir. İşte yukarıdaki sözde bunlardan biridir. Çünkü Resulullah sav defaten öfkemizi kontrol etmemiz gerektiğini, öfkelenmememizi, hatta böyle durumlarda, besmeleye çekmeyi veya abdest almayı, eğer yine öfkemiz geçmezse namaz kılmamız gerektiğini öğütlemiştir.

Bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan cinayetlere baktığımızda neredeyse %90 oranında bir öfke patlaması neticesinde gerçekleştiğini pekâlâ hepimiz biliyoruz. Hâlbuki planlanmış ve hesabı yapılmış cinayetler mamafih yok denecek kadar azdır. Buda öfke kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır.

Evet, şayet o insan öfkesini yutsa, yirmi senedir hapis yatıyor olmayacaktı. Öfkesini kontrol etseydi, katil olmayacaktı, belki de en yakınını veya bir akrabasını öldürüp toprağa gömmüş olmayacaktı. İşte bu nedenledir ki öfke halinde Resulullah sav tavsiyelerine kulak vermeli, öfkemizi kontrol altında tutmayı öğrenmeliyiz. Bunun mükafatını Allah’u Alem hem dünyada hem ahirette görürüz.

Öte yandan sabırlı davranmakta öfke kadar önemlidir. Nitekim Allah yüce kuranda “Allah sabredenleri sever” buyurarak, sabırlı kulunu sevdiğini söylemektedir. Demek ki Rabbimizin sevgisini kazanmanın bir yolu da sabırlı olmayı öğrenmektir. Şu imtihan dünyası nedir diye soracak olsanız, onun için sabırdır demek muhtemelen abes olmayacaktır. Çünkü her daim öfkelenmiyor olsak ta, her daim beşeri münasebetlerde bir sabır gerektiğini göz ardı etmemek gerekir.

Çünkü iş hayatında ve aile hayatında gereksiz konuşmaların, yüzü karşı tahriklerin, aşağılayıcı bakışların veya kıskançlık krizlerinin sık sık muhatabı olmuyor değiliz. Bunlarla en güzel şekilde başa çıkmanın yolu sabırdan geçer. Rabbim hepimizi sabırlı kullarından eylesin dedikten sonra Öfke Kontrolü ve Sabır ile ilgili hadislere geçelim

Öfke Kontrolü ve Sabırla Alakalı Hadisler

Öfke Kontrolü ve Sabır Hadisleri

01 – Ebu Mûsâ el-Eşari’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İşittiği eziyet veren sözlere karşı Allah’tan daha fazla sabreden yoktur. Zira kulları O’na çocuk isnat ediyorlar. Ama Allah hâlâ onlara afiyet ve rızık vermeye devam ediyor.” { Buhari, Tevhid, 3; Müslim, Sıfatü’l-münâfıkin, 49 }

02 – Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre: Bir adam: “Ya Resûlallah, bana nasihatte bulun.” dedi. Resûl-i Ekrem (sav): “Öfkelenme!” buyurdu. Adam sözünü birkaç kere tekrarladı. Allah Resûlü her defasında “Öfkelenme!” dedi. { Buhari, Edeb, 76 }

03 – Enes b. Mâlik (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastladı ve “Allah’tan kork ve sabret.” buyurdu. Kadın, “Git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın!” diye cevap verdi. Hz. Peygamber’i tanımıyordu. Kendisine, onun Peygamber (sav) olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hz. Peygamber’in (sav) kapısına gitti. Orada kapıcılarla da karşılaşmadı. “Seni tanımıyordum.” dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, “Sabır ancak musibetin ilk vurduğu andadır.” buyurdu. { Buhari, Cenâiz, 31; Müslim, Cenâiz, 15 }

04 – Sad b. (Ebu Vakkâs) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi, insanoğlunun mutluluğundandır. Allah’tan hayırlı olanı istemeyi bırakması ve Allah’ın kendisi için takdir ettiğine öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır.” { Tirmizi, Kader, 15 }

05 – Suheyb’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Müminin durumu ne ilginçtir! Her hâli kendisi için ha- yırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; onun için bu da hayır olur.” { Müslim, Zühd, 64 }

06 – Ümmü Seleme’nin (r.a) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Birinizin başına bir musibet geldiği zaman, ‘Biz Allah’a aitiz ve yine O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Musibetimin ecrini senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.’ desin.” { Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17-18; Müslim, Cenâiz, 3 }

07 – Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin erkek ve kadının Allah’a günahsız olarak, tertemiz kavuşuncaya kadar, canında, çoluk çocuğunda yahut malında sıkıntı eksik olmaz.” { Tirmizi, Zühd, 57 }

08 – Ebû Mâlik Hâris b. Âsım el-Eşari’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh sözü, mizanı doldurur. Sübhânallâh velhamdülillâh cümleleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır ışıktır. Kur’an, senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve (gün boyu yaptıklarıyla) ya nefsini satarak kazanır yahut kaybeder.” { Müslim, Tahâret, 1 }

09 – Enes b. Mâlik’in (r.a) naklettiğine göre, Hz. Peygamber(sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden hiç kimse başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka temennide bulunacaksa, ‘Allah’ım, yaşamam benim için hayırlı ise beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa benim canımı al!’ desin.” { Buhari, Merdâ, 19 }

10 – Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Bir bedevi (altı kum serili olan) Mescid-i Nebevi’de küçük abdestini bozdu. Bunun üzerine öfkelenen sahabeler kalkıp üzerine yürüdüler. Resûlullah (sav) ise şöyle buyurdu: “Onu bırakın; abdest bozduğu yere bir kova su döküverin. Siz zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için gönderildiniz.” { Buhari; Vudû, 58; Edeb, 80 }

11 – Süleyman b. Surad (r.a) şöyle anlatıyor: Peygamber (sav) ile birlikte oturuyorduk. İki adam kavga ederek birbirine sövüp hakaret etti. Birisinin öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber (sav) şöyle dedi: “Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylese üzerindeki hâl kalkar. Eğer, “Eûzü billâhi mineşşeytânirracim” (Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım) dese üzerindeki hâlden kurtulur.” Bunun üzerine oradakiler adamın yanına giderek, “Peygamber (sav), kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmanı söyledi” dediler. { Buhari, Edeb, 102, Müslim, Birr, 109 }

12 – Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Pehlivan, güreşte insanları yenen değildir. Asıl pehlivan, öfke anında kendisine hâkim olandır.” { Müslim, Birr, 107 }

Şeytan Öfkeyi Sever Video

YouTube video

Öfke Kontrolü ve Sabırla Alakalı Hadisler adlı konumuza son verirken, öfke kontrolü ve sabır ile alakalı başka videolar izlemek istiyorsanız, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu