YaşamGenel

Almanlar 2. Dünya Savaşında Neden Yenildi?

60 milyon insanın ölümüne sebep olan II. Dünya savaşının Almanlar tarafından kaybedilmesinin nedenleri!

Almanlar 2. Dünya Savaşında Neden Yenildi?

Almanlar 2. Dünya Savaşında Neden Yenildi? Almanların 2 dünya savaşı yenilgisine dair saatler süren belgeseller vardır. Her ne kadar bu belgeseller galip devletlerin hazırladığı kısmen yanlı belgeseller olsa da, gerçeğe vurgu yapılan yerleri de bir hayli çoktur. Kaldı ki bu belgeselleri bile izlediğinizde Almanların 2. Dünya savaşında yenilme sebeplerini birbiri ardınca sıralayabilirsiniz.

Fakat bunun için epey bir vakit ayırmanız, neredeyse karşılaştırmalı olarak belgeselleri izleyip bir kanıya varmanız gerekir ki bu en iyi ihtimal en az 16 saat belgesel izlemenizi gerektirir. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız, hemen hemen belgeseller içinde en iyisi olduğunu düşündüğümüz videoları 2. Dünya savaşı belgeselleri adlı konumuza göz atarak inceleyebilirsiniz.

Öte yandan bu kadar videoyu izleyecek vaktiniz yoksa ve bunu bir yük olarak görüyorsanız, bu durumda sizi bu yükten kurtarmak için, Almanların 2. Dünya savaşındaki yenilgilerinin sebeplerini aşağıda maddeler halinde sıraladık:

Almanların Çoklu Cephe Savaşı

Almanlar teknolojik olarak o günün şartlarında birçok devletin çok daha ötesindeydiler. Bu teknolojik bilgi birikimi ve açık ara üstünlük Almanları şımarttı. Hele de Polonya ve Fransa’yı işgal ettiğinde, ciddi ve önemli bir mukavemet görmemesi, Almanları neredeyse dünyayı fethedeceğine inandırdı.

İşte bu yüzden birçok cephede aynı anda savaşmakta bir beis görmediler. Girdikleri her yeri alacaklarını düşünüyorlardı. Uzun soluklu bir savaş sürecini hiçbir zaman hesap etmediler. Hâlbuki savaş uzun sürdükçe kendi zayıflayacak, rakipleri güçlenecekti.

Nitekim öyle de oldu. Birçok cephede savaşan Alman ordusu, ordularına gereken malzemeyi bile yetiştiremedi. Sırf bu yüzden, Moskova’ya dayanan Alman ordusu askerleri, kıyafet ve yiyecek eksikliğinden soğukta donarak öldü.

Almanların Hammadde Sıkıntısı

Alman ordularına petrol dayanmıyordu. Özellikle tankların çok yüksek miktarda mazot ve benzin harcaması, Almanları sürekli ve bol miktarda petrol arayışına itmişti. Her ne kadar sentetik yakıt üretseler de Almanların yakıt ihtiyacı bitmiyordu.

Sırf bu yakıt ihtiyacını ivedilikle çözmek için Rusya’ya giren ve Moskova önlerinde bekleyen ordularını ikiye bölerek zayıflatıp, bir kısmını Azerbaycan Bakü petrol bölgesine sevk ederek, petrol ihtiyacını gidermek istedi. Fakat buna muvaffak olamadı. Bu vahim hata yüzünden, ikiye bölünen iki orduda kolay lokma oldu ve Rusların karşısında hezimete uğradı.

Almanların Rusyaya Saldırma Hatası

Almanların bir kısmı Avrupa’da savaşırken, bir kısmı Afrika’da İngilizlere karşı savaşıyordu. Savaşın bir kısmı da denizde gemi ve denizaltılarla devam ediyordu. Üstelik Almanlar savaştığı ve kazandığı bölgelerde mecburen asker bekletmesi, savaşarak aldığı bölgelerde hâkimiyetini koruması gerekiyordu.

Tüm bu dağınıklığa rağmen Rusya’ya savaş açtılar. Rusya’nın yeraltı zenginlik kaynaklarına sahip olmak istiyorlardı. Hâlbuki Stalin, zaten onlara para karşılığında istediği kadar hammadde sağlıyordu. Sovyetler birliğini birkaç gün içinde fethedeceklerini düşünüyorlardı.

Yıldırım gibi hareket ettikleri kesindi. İlk birkaç gün içinde epey mesafe kat ettiler. Alman tanklarının üzerinde dikildiklerinde, 25 kilometre ötede Moskova’nın yüksek binalarını görebiliyorlardı. Fakat kış gelmişti. Sovyet bozkırlarının dondurucu ayazını, buzunu ve karını hesap edememişlerdi.

Alman askerlerinin üzerindeki kıyafet soğuklar için yeterli değildi. Rus askerlerinin kıyafetleri soğuğa dayanıklı ve korunaklı olduğu halde, Alman askerleri her gün donarak can veriyordu. Üstelik bu askerlere destekte sağlanamıyor, Çok uzun bir mesafede olmaları nedeniyle, gereken levazım sağlanamıyordu.

Almanların soğuktan donan ve çalışmayan tankları, yine soğuktan donan askerleri ve Rus askerlerinin canlarını dişine takarak topraklarını koruma gayreti Almanlara yenilginin en büyüğünü yaşattı. Bu yenilgi Almanların neredeyse, bütün cephelerde yenilmesinin sebebi oldu.

Enigmanın Şifresinin Kırılması

Enigma; Almanlar tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesiydi. Böylelikle bu makine sayesinde en uç birliklere şifreli mesajlar gönderebiliyor, şifreli mesajları radyolarda bile yayınlayabiliyorlardı. Enigma sayesinde şifreli mesajlar çözülerek, gereken mesajlar alınıyordu.

Atlantik savaşında, bir denizaltının isabet alarak vurulması nedeniyse suyun üstüne çıkması yüzünden, İngilizler, Alman askerlerini öldürerek denizaltına girdiler. İlk defa Enigma makinasını bu denizaltından elde eden İngilizler, bu sayede Almanların tüm mesajlarını çözdüler.

Almanlar 2. Dünya Savaşında Neden Yenildi?

Üstelik Enigmanın ele geçirildiğinden Almanların haberi yoktu. Böylelikle Almanların askeri ve gizli her mesajın şifreleri çözülerek tedbirler alınıyor, denizaltıların yerleri tespit edilerek, denizaltılar yok ediliyordu.

Almanların Atlantik savaşındaki hezimetinin en büyük sebeplerinden biri Enigmanın şifresinin kırılması ve bu sayede Atlantik’teki bütün denizaltılarının yok edilmesiydi. Enigmanın şifrelerinin kırılması 2. Dünya savaşının seyrini değiştirdi.

Almanların İdeolojik Yanlışlığı

Irkçı ve faşisttiler. Alman ırkı üstündü. Alman ırkı bütün milletlerden üstündü. Bu yüzden Ari Alman ırkından başka ırkı ordularına almak, onların gücünden yararlanmak akıllarına bile gelmiyordu. Oysa İngilizler, Fransızlar en uzak coğrafyalardan kendileri için savaşacak asker getirip kullanıyorlardı.

Neredeyse bütün sömürge ülkelerinden gemi dolusu asker geliyordu. Savaşın son anlarında cepheye gönderecek Alman kalmadığında, ideolojilerini biraz yumuşatmış, kendilerine dâhil ve onlarla aynı cephede savaşanları da üstün ırktan saymışlardı, fakat bu bile yenilgiye çare olamamış, geç kalınmış bir hareket olmuştu.

Hitleri Frenleyecek Kimsenin Olmaması

Her ne kadar çevresinde onlarda general, mareşal ve yüksek rütbeli subay olsa da bunların hiçbiri, Hitlerin herhangi bir kararına itiraz ederek, onu yanlış bir karardan vazgeçirme cesareti gösterememiştir. Böylece Hitler tek bilen ve tek adam olarak bütün kararların altına imza atmıştır.

Sırf bu yüzden bile bile yanlışlıklar yapılmış, yanlışlıklara göz yumulmuş ve bu durumun bedelini Alman halkının tamamı acı bir şekilde ödemiştir. Öte yandan yine generaller arasındaki çekememezlik, birbirinin ayağını kaydırma gayreti, kimi iyi komutanların idam edilmesine sebep olmuştur.

Alman İşçiliğine Karşı Seri Üretim

Almanların çelik işçiliği dünya birincisiydi. Zaten yaptıkları tanklarla o günün şartlarında boy ölçüşecek başka bir tank yoktu. Fakat Almanlar el işçiliği ile bu tanklardan ayda yüz adet ürettiklerinde, İngilizler, Amerikalar ayda bin adet üretiyordu.

Bu sadece tank için değil, uçaklar, hafif silahlar, tabancalar ve toplar içinde geçerliydi. İyi ve kaliteli bir Alman tankı imha edildiğinde onun yerine yenisi gelmiyor, fakat imha edilen yüzlerce Amerika ve İngiliz tanklarına karşın yerine binlercesi geliyordu.

Amerika’nın, Rusların ve İngilizlerin Sanayi devrimiyle fabrikalardaki bant sisteminin farkına varması ve kullanması çok faydalı olmuş ve büyük üstünlük sağlamıştı. Almanlar ise bant sistemi ile silah üretmek yerine, yine el işçiliğiyle başka başka büyük ve hantal silahlar üretmeye çalışıyordu.

Yanlış kulvardaki bu gayretler Almanlara zaman kaybettiriyor, yok edilen silahları yerine yenisini koyamamasına sebep oluyordu. “Almanlar Fabrikaların bantlarına yenildi” diyenler, yani seri üretime vurgu yapanlar bu yüzden gayet haklıydı…

Almanların Savaş Suçu ve Nefret

Gittikleri her yere kan ve gözyaşını götürdüler. Yahudi olsun olmasın, her topluma azap oldular. İnsanları diri gömdüler, işgal ettikleri ülkelerdeki insanları yok etmeye çalıştılar. Bu durum bir korku imparatorluğuna dönüşen Almanlara karşı nefreti de uyandırdı.

Gittikleri her yerde nefretle karşılandılar. Yerel halk eline geçen her fırsatta Almanları yok etme gayreti içinde oldu. Hainler dışında işgal ettikleri ülkelerde, kendilerine destek bulamadıklarından, hiçbir yerde tutunamadılar. Taraftar toplayamadılar.

Almanların Havadaki Üstünlüğünü Kaybetmesi

Hava üstünlüğü çok önemliydi. Savaşın başında Almanların lutfafe denen hava gücü, gökyüzünde kuş uçmasına fırsat vermiyordu. Fakat savaş uzadıkça iyi uçak yapmalarına rağmen, vurulan uçaklarını yerine koyma noktasında zayıftılar.

Almanlar seri üretime geçememiş, Uçaklarını seri olarak üretememişti. Bir ay boyunca Almanlar 500 uçak üretiyorsa, Amerika 5000 uçak üretiyordu. İşte açık arada bu üretim farkı Almanlara hava üstünlüğünü kaybettirdi. Aslında açık ara bu üretim farkı sadece havada değil, yerdeki üstünlüğü de kaybettirdi.

Almanların Masabaşından Ordu Yönetimi

Hitlerin yanılmaz, yenilmez bir varlık edasında olması, hatta bir zamanların postacı onbaşı olduğunu unutması, sahadaki komutanlara rağmen, sahaya hiç gitmeden sahada uygulanacak savaş kararları alması, savaş meydanlarında Alman ordularının yenilmesine sebep olmuştur.

Düşünün ki Almanların efsane komutan olarak kabul ettiği Çöl Tilkisi General Rommel savaş tarihinin en büyük çıkarmalarından biri olan Normandiya çıkarmasında ordusunun başında yoktu. Bu general cepheyi bırakarak karısının doğum gününü kutlamaya gitmişti. Zaten sonrasında Hitlere suikast suçuyla bu general öldürülmüş, fakat halkın tepkisinden dolayı bir kahraman gibi defnedilmiştir.

Naziler Savaşı Neden Kaybetti?

YouTube video

Almanlar 2. Dünya Savaşında Neden Yenildi? adlı konumuza son verirken, Naziler II. Dünya Savaşını neden kaybetti? ile alakalı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu