Dini Bilgiler

Başka Dinlerin İbadetlerini Yapmak Caiz mi?

İbrahim dedi: "O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek nesnelere mi tapıyorsunuz?

Başka Dinlerin İbadetlerini Yapmak Caiz mi?

Başka Dinlerin İbadetlerini Yapmak Caiz mi? İman esasları hususunda İslam dininin emirleri çok nettir. Bu hususta hiçbir boşluk ve muallakta kalan bir mesele yoktur. Ameli hususlarda bir takım esneklikler olsa da, imanı ilgilendiren akaid ilmine giren meselelerde bir esneklik yoktur.

Şayet bu hususta örnek verecek olursak, bir adam gece gündüz ibadet yapsa, gündüzlerini oruçla gecelerini nafile namazla geçirse, inzivaya çekilip, kimseye bir zarar vermese, üstelik ömrü iyilik, hayır ve hasenatla dolu olsa ve bütün bunların karşılığında haşa sümme haşa sadece “Allah iki tanedir” derse, dinden çıkar, kâfir olur. Yaptığı ibadetin iyiliğin ve hasenatın hiçbir hükmü olmaz.

İslam Dininde Öncelik Nedir?

İslam iki cüzden müteşekkildir. Biri amel diğeri ise imandır. Bu iki cüzden önce geleni imandır. Önce iman sağlam ve sahih olmalı, eksiksiz kusursuz, şeksiz ve şüphesiz olmalıdır. Sonrasında ise amel gelir. İmandaki şek veya şüphe, Allaha şirk koşma gibi durumlar imanı bozar, böyle bir durumda, amel insana fayda etmez.

İnsan büyük günahlar işleyerek, küfre düşmez, kâfir olmaz. Büyük ve küçük günahlar insanı günahkâr yapar. Yani ameli konularda insanın işlediği hata veya günah insanı dinden çıkarmadığı halde, imanla ilgili meseleler hakkında söylediği söz ve alacağı tutum insanı dinden çıkarır.

Bu durumda Müslümanın her hâlükârda önceliği iman olmalıdır. İmanı muhafaza olmalıdır. Ve hiçbir şüphe barındırmadan, Allaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ve yine onun ayetlerle sabit olan helal, haram ve hükümler hakkındaki emirlerinin aksini iddia etmeden imanı koruma önceliğiyle yaşaması gerekir.

İslam Dininden Nasıl Çıkılır?

İslam dininden çıkmak için bir nümayiş veya tören gerekmiyor. “Allah’a inanmıyorum” demen kâfidir. Veya “Ben Putperest oldum” veya “Ben Hristiyan oldum” demen kâfidir. İslam dinine göre bir Müslümanın dinden çıkıp başka bir dine girmesi durumunda, o insana mürtet denir. Mürtet olanın İslam fıkhına göre cezası ölümdür.

Bu cezayı ancak İslam devleti verir ve tatbikini de İslam devleti yapar. Kişi kendi başına ne hüküm verebilir ne tatbikini yapabilir. Ancak mürtet birileri hüküm verse de vermese de yaptığı fiilden dolayı mürtettir.

1400 sene boyunca İslam tarihinde mürtet olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yani İslam’ı gerçek manasıyla bildikten sonra, hiç kimse İslam’dan ayrılıp başka bir dine tabi olmamıştır. Şimdilerde dinsizlik, deistlik veya buna benzer kavramların yüksek reklamlarla ve çok popüler bir şeymiş gibi gösterilmesi neticesinde son yirmi yılda insanların hızla deist olması tabi ki bir tevafuk değildir.

Deizm gibi şişirme akımlara kapılan ve bu tuzağa düşen gençlerin kahir ekseri, İslam’ın hiçbir hükmünü bilmeyen, zaten İslam’dan uzak yaşayan gençliktir. Çok üzücü bir durumdur. Gençler ellerimizin arasından kayıp giderken, onlar için hiçbir şey yapamıyoruz.

Başka Dinlerin İbadetlerini Yapmak Caiz mi?

Putperestlerin İbadetini Yapmak Küfür mü?

Putperestlerin ayinlerini yapmak küfürdür. Bu ayin ve ritüel ister saygı duruşu olsun, ister puta secde etmek olsun, ister esas duruşa geçmek olsun veya Hindistan Hinduları gibi yoga yapmak olsun, hangi Müslüman isteyerek, bilerek ve hiçbir zorlama olmadan bu tür ritüelleri gerçekleştirirse, putperestlerin ibadetlerini yerine getirdiği için, onların kutsal günlerine saygı duyduğu ve kutsallarını tazim ettiği için dinden çıkar kafir olur.

Müslümanlar, İslam’dan başka hiçbir dinin özel günlerine, bayramlarına heves etmez, kutlamaz ve tazim göstermez. Ancak imanında bir nakıslık olan, olgunlaşmamış ham veya cahil Müslüman İslam’dan başka dinlerin özel günlerine veya bayramlarına tazim gösterir ve kutlar.

Çünkü İslam’dan başka dinin ibadetlerini yapmak şöyle dursun, evet, yanlış duymadınız, İslam’dan başka dinlerin özel günlerini bayramlarını veya yortularını kutlamak, önemsemek onlara karışmak ve sevip beğenerek onlara katılmak bile insanı küfre götürür.

Her ne kadar yukarıda putperestlerden yola çıkmış olsak da, bu hüküm İslam’dan başka bütün dinler için geçerlidir. Sadece putperestlerin ayinlerini yapmak değil, Hristiyan ayinlerini Yahudilerin yortularını, ateşperestlerin veya dinsizlerin özel günlerini kutlamak ve saygı göstermekte insanı küfre düşürür.

Bir Müslüman, Hindu ibadeti olan yogayı ve yogadan kimi hareketleri yaparak, “Bu beni dinlendirdi” veya “ Bu bana iyi geldi” diyemez. Bunu yapan küfre düşer. Ve yine bir Müslüman Hristiyan ibadetlerini yapamaz. Kiliseye gidip mum yakamaz, kilisenin ayinine veya kilisenin duasına icabet edemez. Bunları yapan, putperestlerin putuna tazim göstermiş gibi dinden çıkar.

Yine bir Müslüman; Yahudilerin ağlama duvarına giderek, Yahudiler gibi sallana sallana dua edip ağlayamaz. Bu bir Yahudi ibadetidir, Bunu yapan dinden çıkar. Nitekim Resulullah sav bize namazda iken sallanmamamızı, dimdik durmamızı emreder ve sallanmanın Yahudilerin ritüellerinden bir ritüel olduğunu onlara benzemememizi emreder.

Bu durumda konuyu toparlamak gerekirse, hiçbir Müslüman boynuna haç takamaz, kilisede mum yakamaz, Yahudiler gibi salınarak Yahudi dualarını okuyamaz, şakadan olsa bile Hristiyanlar gibi (haşa) Teslis inancını ikame ederek Allah üçtür diyemez. Boynuna bir Hristiyan alameti olan haçı takamaz. Herhangi bir putun önünde, o putu tazim etmek ve saygı göstermek için, esas duruşta bekleyemez. Putlara eğilemez, Hiçbir dinin özel gününü, yortusunu veya bayramını kutlayamaz.

Tüm bu hükümler, İslam âlimleri tarafından kabul edilmiş, doğrulanmış ve hiçbir surette esnetilmemiş hükümlerdir. Akait yani inanç meselesi şakası olmayan bir meseledir. Bu yüzden imanı ilgilendiren meselelerde şaka yapılmaz, şakacıktan yaptım denemez, şakası yapılmış olsa bile o şaka ciddi yapılmış sayılır. Çünkü kati hükümle nikâhın, talakın ve riddenin (küfrün) şakası olmaz.

Allah tüm Müslümanları, onları küfre düşürecek fiillerden, imanlarını tahrip edecek meselelerden, asrın ve zamanın fitnesinden, Müslüman için en değerli şey olan imanın elinden gitmesinden korusun. Allah tüm Müslümanların dünyasını da ahiretini de abat eylesin.

Saygı Duruşu Bir İbadet mi?

YouTube video

Başka Dinlerin İbadetlerini Yapmak Caiz mi? adlı konumuza son verirken, putperest ayinleri ile alakalı başka videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.