Hayvanlar Alemi

Kanguru Hayvanı Nedir ve Kanguru Helal mi?

Karnındaki kesesiyle ilginç bir hayvan olan kangurunun özellikleri nelerdir? Kanguru eti caiz mi, yenir mi?

Kanguru Hayvanı Nedir ve Kanguru Helal mi?

Kanguru Hayvanı Nedir ve Kanguru Helal mi? Kangurular ne yazık ki ülkemizde yaşamıyor; fakat güçlü ve ön bacaklarına nispeten çok gelişmiş arka bacaklarıyla uzun atlayışlar yapması ve sıçrayarak koşması her zaman dikkatimizi çekmiştir. Avustralya’ya özgü olan kangurular, Yeni Gine’de de bulunabiliyor. Adını Avusturalya yerlilerinden alan kangurular yine bu ülkenin milli bir sembolü haline gelmiştir.

Dişilerin karınlarının altında torba şeklinde keseleri vardır. Kangurular iki ayak üzerinde dururlar, arka ayakları oldukça büyük ve güçlüdür. Kuyrukları yere dokunmaz ve denge organı olarak kullanılır. Hepsi bitkilerle beslenirler.

Bazıları bir tavşan kadarken, en büyüklerinin boyu yaklaşık iki metreye, ağırlıkları ise doksan kiloya kadar ulaşır. Gebelikleri kısadır ve türlere göre 29 ila 38 gün arası değişir. Ortalama yaşam süreleri on beş yıldır.

Kangurunun Özellikleri Nelerdir?

Olağanüstü bir mesafeyi atlayabilme yeteneğine sahip olan kangurular; bitkiler, fındıklar ve meyvelerle beslenirler. Dişi kanguruların yavrularını taşımak için önlerinde derin bir kese vardır. Bebek kanguru joey olarak adlandırılır ve bu kesenin içinde yaşar. Yine kesenin içinde süt emer ve gelişir.

Kanguruların üç ana türü vardır. Kanguru türlerinin en büyüğü ve en bilineni kırmızı kangurudur. İkinci tür Doğu kangurudur. En ağır kanguru türü olarak bilinir. Üçüncü tür Batı gri kangurudur. Çok sayıda bulunabilir ve Avustralya’nın renk hayvanı ve amblemi olarak kullanılmaktadır. Kangurular, sırayla kullandıkları geniş, düzayaklara sahiptir.

 Kangurular konvansiyonel bir şekilde hareket etmemesine rağmen, genellikle korktuklarında ya da yaklaşan avcılar tarafından kovalandıklarında yüksek hızlarda koşarken görülebilirler. Kangurular ticari olarak yetiştirilmemiş olsalar da, vahşi kangurular genellikle etleri ve kürkleri için katledilmektedir.

Kanguruların boynu incedir, ön pençeleri azgelişmiş gözükürken, atlama bacakları çok güçlü ve masiftir. Tabanda kalın ve ucuna doğru sivrilen kuyruk, zıplarken bir dengeleyici görevi görür ve büyük bireylerde kavgalar ve oturma sırasında vücudun desteği olur. Tatmin edici bir işlev yürütmez.

Kanguru kuyruğunun uzunluğu türlere bağlı olarak 15 ila 107 cm arasında değişmektedir. Kanguruların diğer türlerinde kuyruk daha kısa ve kalındır ve ayrıca daha az tüylüdür. Kaslı uyluklar memelilerin dar pelvisini destekler. Daha uzun kemiklerde, alt bacak kasları daha az gelişir ve ayak bilekleri ayağın yana doğru dönmesini engelleyecek şekilde düzenlenir.

Dinlenme ya da yavaş hareket sırasında, hayvanın vücudunun ağırlığı uzun, dar ayaklar üzerinde dağıtılarak bir durma kaybı etkisi yaratır. Ancak, bir sıçrama sırasında, kanguru sadece iki ayak üzerinde durur.  Bazı durumlarda ayağın ilk parmağı tamamen kaybolur.

Bu memeliler sadece zıplamakla kalmazlar, aynı zamanda dört uzuvda da yavaşça yürüyebilirler, bu durumda ayaklar çiftler halinde hareket ederler ve dönüşümlü olarak değil. Büyük ve orta büyüklükteki hayvanlar arka ayaklarını öne doğru kaldırdıklarında, kuyruk ve ön pençelere yaslanırlar. Zıplarken, kangurular 40-60 km/s hıza ulaşabilir.

Kanguru Hayvanı Nedir ve Kanguru Helal mi?

Kanguru Çeşitleri Nelerdir?

Keseli kemirgenler sınıfına giren kangurular kendi içlerinde türlere ayrılırlar, Daha çok guruplar halinde yaşayan ve yine guruplar halinde beslenen kanguruların aşağıda türlerini ve bu türlerin genel özelliklerini sizin için sıraladık:

Kırmızı Kanguru: çoğunlukla düz bölgelerde yaşıyor. Bu en büyük ve en ünlü türdür. Bazıları iki metreye kadar uzunluktadır ve 80 kilo ağırlığındadır. Genelde eti için beslenilen ve ticareti yapılan tür bu türdür. Çünkü ebat ve ağırlık olarak en gelişmiş olan ve en çok et tutan tür yine bu türdür.

Gri Orman Kanguru: ormanlık alanlarda yaşıyor. Bunlar biraz daha küçüktür, ancak büyük çeviklik bakımından farklılık gösterirler. Gri devasa kanguru gerekirse 65 km / s hıza kadar zıplayabilir. Daha önce, yün ve et yüzünden avcılık onlara yayılmıştı ve sadece çeviklikleri sayesinde zamanımıza kadar hayatta kaldılar. Ancak nüfusu önemli ölçüde azaldı, bu yüzden şimdi devlet koruması altındalar. Şimdi milli parklarda kendilerini güvende hissediyorlar ve sayıları artıyor.

Ahşap Kanguru: çok sayıda ormanda bulunabilir. Pençeleri iyi gelişmiştir, uzun kuyruklar kavrama yeteneğine sahiptir ve arka ayaklarını birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler, bu da onlara ağaçlara mükemmel tırmanma fırsatı verir. Bu nedenle, sadece aşırı ve zor durumlarda kaldıklarında yere inerler.

Halka Kuyruklu Kanguru: veya alternatif olarak Sarı ayaklı kaya kanguru veya sarı ayaklı kanguru, kanguru familyasından memeliler. Bu kanguru türü, diğer hayvanlardan ve insanlardan kaçınarak kayalık bölgelere yerleşmeyi tercih eder.

Kanguru Eugenia: kanguru ailesinden bir memelidir. Bu, aksi takdirde filozot Eugenia, kanguru Derby veya tamnar olarak adlandırılan küçük bir türdür, Doğu ve Batı Avustralya’nın güney bölgelerinde yaşar.

Kısa Kuyruklu Kanguru: veya Quokka, en ilginç kanguru türlerinden biridir. Quokka, Setonix cinsinin tek ve tekidir. Bu küçük zararsız hayvan, bir kediden biraz daha büyüktür ve jerboa benzemektedir. Bir ot obur olan bu kanguru, sadece bitkisel gıdalar yer.

Kanguru Sıçanları: kanguru ailesinin küçük kardeşleri – Avustralya’nın bozkır ve çöl genişliklerinde yaşıyorlar. Daha çok jerboa gibidirler, ancak yine de gerçek keseli kangurulardır ve minyatür ebatlarda bulunurlar. Bunlar oldukça sevimli, ancak gece yaşam tarzına öncülük eden utangaç yaratıklardır. Guruplar halinde mahsullerde önemli hasara neden olabilirler, bu nedenle çiftçiler genellikle mahsullerini korumak için onları avlarlar.

Kanguru Nasıl Doğar?

Avustralya ovalarının hâkimi olan bu hayvanlar, hayata çok cılız olarak başlarlar. Yeni doğmuş iki kanguru yavrusu bir çay kaşığına sığabilir. Dişilerin hamilelik dönemleri türlere göre 29 ile 38 gün arasında değişir. Genelde tek yavru doğururlar. Dişi kanguru doğumunun yaklaştığını hissedince torbasının iç kısmını güzelce yalayarak temizler.

Yeni doğan kanguru yavrusu (joey), insan yarım parmağı veya bir bal arısı büyüklüğündedir. Boyu 2,5 santimetreden küçük ve bir gramdan hafiftir. Minik kanguru yavrusu sıvı bir kese içinde dünyaya gelir. Doğumdan sonra bu keseyi yırtar ve bir ile beş dakika arasında annesinin kesesinin içine tırmanarak girer ve dört meme ucundan birine yapışır.

Yeni doğmuş yavru kanguru kör, sağır ve tüysüzdür; içgüdü ve koku alma hissi ile annenin tüylerinden tırmanarak keseye ulaşır. Bu sırada anne kendi kanlı postunu yalamakla meşgul olduğundan yavrusuna yardım etmez. Yavru bu kesede kendini iyice emniyette hissedinceye kadar ana kanguru sükûnetini muhafaza eder.

Memeye yapışan yavru, süt emecek güçte değildir. Anne, güçlü kaslarıyla ağzına süt pompalar. Yavru, süt emerken de nefes alabilir. Gırtlağının bir uzantısı buruna ait bir geçitle birleşmiştir. Bu geçitten hava direk olarak akciğerlere gittiğinden, yavru boğulmadan hem sütünü içer, hem de hava teneffüs eder.

Dokuz ay içinde, yavru kese içindeki gelişimini tamamlar. Zamanın çoğunu kesenin içinde süt emerek ve bol bol uyuyarak geçirir. Gelişimi gayet yavaş olur. Üç aylıkken vücudu kıllanmaya, dört aylıkken gözleri açılmaya başlar. Beş aylık olunca başını keseden çıkarıp rastladığı otları yemeye başlar. Bu gelişim dönemi içinde zaman zaman keseden çıkarak annesi ile otlar.

Keseye başı önde girer ve içerde dönerek normal duruma gelir. Kanguru sütünün bileşimi, yavrunun gelişme süresine göre değişir. İlk dönemlerde berrak bir sıvıyken, sonraları koyulaşmaya başlar. Dişi kangurular bazen yavrularını emzirirken, ikinci bir yavru daha doğururlar. İki yavru da aynı kesede barınmaya başlar ve süt salgısında enteresan bir olay ortaya çıkar.

Bir memeden yeni yavru için renksiz, berrak süt salgılanırken, diğer memelerden ise yaşlı yavru için koyu ve yağlı süt salgılanmaya devam eder. Kangurunun süt salgı bezlerinde aynı anda birbirinden tamamen farklı iki bileşikte süt salgılanması, yüce Allah’ın sonsuz merhametini gösteren sayısız delillerden sadece biridir.

Kanguru Hakkında Sık Sorulan Sorular

YouTube video

Kangurular Nasıl Beslenir?

Kangurular doğada bulunan hemen hemen her tür bitkileri yiyebilirler. Kangurular, koyun ve keçi gibi sürüler halinde sabahtan akşama kadar otlarlar. Hatta bir kanguru bir koyundan daha fazla ot yemektedir. Fakat doğada bulunan fındık, meyve gibi yiyecekleri yemeyi çok severler. Tipik bir ot oburlardır. Onların bu özelliği kanguruların neredeyse bütün cinslerini temiz niteliğine sokmaktadır.

Kanguru Eti Haram mı?

Hakkında ayet ve hadislerde hükmü bulunmayan hayvanlar İslam âlimlerince, pis ve iğrenç olup olmadıklarına, leş ve pislik yiyip, yememelerine göre ele alınmış ve buradan hareketle, yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen, pislik ve leş yemeyen hayvanların etlerinin dini ölçüler içinde helal olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu yüzden yenilecek hayvanların otçul olması, tek tırnaklı olması ve geviş getirmesi aranan meziyetlerdendir. Kanguruda otçul bir hayvandır. Et ve türevlerini yemez. Geviş getirir. Bu özellikleri kanguru etini helal kılar.

Kangurular Nasıl Yaşar?

Kangurularla çoğu zaman sürüler halinde rastlanır. Avustralya’nın medenileşmediği çağlarda bin başlık sürüler hiç de ender değildi. Fakat bugün yüz başlık sürülere bile zor rastlanır. Belli bir yuvası olmayan kangurular çok uzak mesafelere yolculuk ederler. Sığırlar gibi yere uzanıp uyurlar. Bitkilerle beslenirler. Ortalama hayat süreleri on beş yıldır.

Kangurular Ne kadar Yükseğe Atlar?

Kangurular arka ayaklarına atlayarak hareket eden en büyük memelilerdir. Çok hızlı ve çok zıplayabilirler. Normal atlama uzunluğu 2-3 metre yüksekliğinde ve 9-10 metre uzunluğundadır. Saatte 65 kilometre hıza ulaşabilirler.

Ancak, onları hareket ettirmenin tek yolu atlama değildir. Bacaklarını birlikte hareket ettirirken ve sırayla değil, dört uzuvda da yürüyebilirler. Orta ve büyük kangurularda, arka uzuvlar yükseldiğinde ve öne doğru uzandığında, hayvan kuyrukta ve ön ayaklarda durur. Büyük türlerde, kuyruk uzun ve kalındır; hayvan oturduğunda bir destek görevi görür.

Anne Kanguru ve Kesede Yavrusu

YouTube video

Kanguru Hayvanı Nedir ve Kanguru Helal mi? adlı konumuza son verirken kanguru özellikleri hakkında başka videolar izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.