Dini Bilgiler

Sadaka ve İnfak Aynı Şey mi Faydaları Nedir?

İnfak, sadakanın ötesine geçen bir kavramdır. İnfak, sadece mal varlığından verilen bir bağışı ifade etmez...

Sadaka ve İnfak Aynı Şey mi Faydaları Nedir?

Sadaka ve İnfak Aynı Şey mi Faydaları Nedir? Sadaka ve infak, insanların ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve toplumları daha adil ve yardımsever bir yer haline getirme amacıyla gerçekleştirdikleri önemli eylemlerdir. Bu kavramlar, pek çok kültürde ve dinde büyük bir öneme sahiptir ve insanları daha fazla bilinçlendirerek ve harekete geçirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olur.

Sadaka, maddi veya manevi olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için verilen bir tür bağıştır. İnsanlar, mal varlıklarından bir kısmını fakirler, yetimler, muhtaçlar ve toplumun diğer zayıf gruplarına yardım etmek amacıyla sadaka verirler.

İnfak ise, sadakanın ötesine geçen bir kavramdır. İnfak, sadece mal varlığından verilen bir bağışı ifade etmez, aynı zamanda zaman, enerji ve emek gibi kaynakların da paylaşılması anlamına gelir. Bu, insanların maddi yardımın ötesinde ihtiyaç sahiplerine rehberlik etmek, eğitim vermek veya toplumsal projelerde gönüllü olarak yer almak gibi farklı şekillerde yardım etmelerini içerir.

Sadaka ve infak, insanların toplumlarına daha fazla katkıda bulunmalarına ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmelerine yardımcı olur. Bu bağışların ve yardımların toplumsal dengesizlikleri azalttığı, ihtiyaç sahiplerine umut ve destek verdiği ve insanların daha büyük bir amaca hizmet etmeye teşvik ettiği bilinmektedir.

Bu makalede, sadaka ve infak kavramlarının önemini, tarihsel ve kültürel bağlamını ve günümüzdeki etkilerini inceleyeceğiz. Bu sayede, bu önemli kavramların toplumlarımızı nasıl daha iyi bir yere dönüştürebileceğini anlamamıza yardımcı olacak bir perspektif sunacağız. Öte yandan sadaka vermek hakkında geniş bilgi edinmek isterseniz Sadaka Nedir Ne Zaman Verilir? Adlı konumuza göz atabilirsiniz.

İnfak Nedir?

İnfak, genellikle sadakanın ötesine geçen bir kavram olup, mal varlığının yanı sıra zaman, enerji ve emeğin de ihtiyaç sahiplerine veya topluma adanması anlamına gelir. İnfak, yardım etmek isteyen kişinin sadece maddi kaynaklarını değil, aynı zamanda bilgi, beceri, deneyim ve çaba gibi diğer kaynaklarını da paylaşmayı içerir.

İnfak, yardımın daha kapsamlı bir şekilde sunulmasını ve sürdürülmesini sağlar. Bu, bir kişinin sadece para veya malzeme yardımı yapmak yerine, ihtiyaç sahiplerine rehberlik etmek, onlara becerilerini öğretmek veya toplumsal projelerde gönüllü olarak çalışmak gibi farklı şekillerde yardım etmesini içerebilir. İnfak, insanların toplumsal sorunları çözmek için aktif bir rol oynamalarına olanak tanır ve sadece maddi destekle sınırlı kalmaz.

İnfak kavramı, çeşitli kültürler ve dinlerde farklı biçimlerde vurgulanabilir. İslam dininde, infak, mal varlığından verilen sadakanın yanı sıra zaman, emek ve bilgi gibi kaynakların da ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasını teşvik eder. Bu, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve yardımlaşma kültürünü desteklemeye yönelik bir öneme sahiptir.

Genel olarak, infak, insanların kendi yeteneklerini ve kaynaklarını kullanarak toplumlarına daha fazla katkıda bulunmalarına ve daha iyi bir dünya inşa etmeye çalışmalarını teşvik eden, sadakayı da içine alan önemli bir kavramdır.

Sadaka Nedir?

Sadaka, genellikle maddi veya manevi yardım amacıyla verilen gönüllü bir bağış veya destek türünü ifade eder. Sadaka, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, toplumsal dayanışmayı teşvik etmek ve daha adil bir toplum oluşturmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu yardım, parasal olarak ifade edilebileceği gibi, yiyecek, giyecek, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim veya manevi destek gibi çeşitli biçimlerde olabilir.

Sadaka, pek çok kültür ve dini öğretide önemli bir rol oynamaktadır. İslam dininde, sadaka vermek, kişinin Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur ve toplumun ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi teşvik edilir. Hristiyanlıkta da sadaka, yardımseverlik ve merhametin bir ifadesi olarak kabul edilir.

Sadaka veren kişi, genellikle gönüllü olarak ve karşılık beklemeden yardımı yapar. Bu yardım, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara veya acil yardıma ihtiyacı olan diğer kişilere yönlendirilebilir. Sadaka, bireylerin toplumlarına katkıda bulunmalarına ve toplumlarını daha iyi bir yer haline getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda manevi tatmin sağlayarak, insanların yardımseverlik duygularını güçlendirir.

Sadaka Ve İnfakın Farkı Nedir?

Sadaka ve infak, toplumda yardımseverlik ve dayanışmanın önemli iki yönünü temsil eder. Sadaka, genellikle maddi veya manevi yardımın özüdür. Bu bağlamda, kişiler parasal veya malzeme desteklerini ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak sunarlar. Örneğin, fakirlere yiyecek, giyecek veya para vermek sadakanın bir parçası olabilir.

Öte yandan, infak daha kapsamlı bir yardım biçimini ifade eder. İnfak, sadece malzeme yardımını değil, aynı zamanda zaman, enerji, emek ve bilgi gibi kaynakları da içerir. Bu, kişilerin gönüllülük, eğitim verme veya toplumsal projelerde çalışma gibi farklı yollarla topluma katkı sağlamalarını içerir. Bu bağlamda, infak sadece ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda toplumların daha iyi bir yer haline gelmesine de katkıda bulunmayı hedefler.

Her iki kavram da kültürel ve dini bağlamlarda önemlidir. Özellikle İslam dininde, sadaka verme ve infak etme, kişisel manevi büyüme ve toplumsal dayanışma konularında vurgulanır. Ancak infak, daha geniş bir kapsam sunar ve bireyleri sadece maddi yardım değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve zamanlarını da toplumlarına adama konusunda teşvik eder. Sonuç olarak, sadaka ve infak, insanların yardımseverlik duygularını güçlendiren ve toplumsal refahı artırmaya yönelik önemli kavramlardır.

Sadaka Ve İnfakın Önemi Nedir?

Sadaka ve infak, İslam dini başta olmak üzere birçok din ve kültürde önemli kabul edilen kavramlardır ve toplumsal, manevi ve kişisel düzeyde pek çok öneme sahiptir. İşte sadaka ve infakın önemini vurgulayan bazı noktalar:

Maddi Yardıma İhtiyacı Olanlara Destek Olma: Sadaka ve infak, maddi yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin en temel yollarından biridir. Bu kavramlar, yoksulları, yetimleri, muhtaçları ve diğer ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla kullanılır. Bu yardımlar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirme: Sadaka ve infak, toplumlar arasında dayanışma ve yardımlaşma kültürünü teşvik eder. İnsanları birbirlerine yardım etmeye teşvik ederek toplumların daha adil ve eşit bir yapıya sahip olmasına katkı sağlar.

Moral ve Maneviyatı Artırma: Sadaka verme ve infak etme, kişilerin maneviyatını artırabilir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, insanlara kendilerini daha iyi hissetme ve iç huzura kavuşma fırsatı sunar.

Allah’ın Rızasını Kazanma: İslam’a göre sadaka ve infak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın bir yoludur. Müslümanlar, bu eylemleri Allah’ın rızası için yaparlar ve bu sayede manevi bir ödül elde edebileceklerine inanırlar.

Kişisel Gelişimi Teşvik Etme: Sadaka vermek ve infak etmek, kişisel gelişimi teşvik edebilir. Bu tür yardımlar, kişilerin cömertlik, merhamet, sabır ve şükran gibi erdemlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Toplumları Daha İyi Bir Yere Dönüştürme: Sadaka ve infak, toplumları daha iyi bir yer haline getirme amacı taşır. Bu yardımlar, eğitim, sağlık hizmetleri ve toplumsal projeler gibi alanlarda büyük fayda sağlayabilir ve toplumların gelişmesine katkıda bulunabilir.

Mamafif sadaka ve infak toplumların dayanışmasını ve insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini teşvik eden önemli kavramlardır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, hem manevi hem de toplumsal düzeyde olumlu etkiler yaratabilir ve insanların daha iyi bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlayabilir.

Sadaka Vermenin Dünya Ve Ahiret Ödülleri Nelerdir?

Sadaka vermenin dünya ve ahiret ödülleri, İslam’a göre önemli bir konsepti yansıtır ve bu iki düzeyde de farklı faydaları bulunur:

Dünya Ödülleri:

 1. Manevi Tatmin: Sadaka vermek, insanlara manevi tatmin sağlar. Başkalarına yardım etmek, kişinin iç huzurunu artırır ve kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

 2. Toplumsal Denge: Sadaka ve infak, toplumsal dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, toplumun daha adil ve eşit bir yapıya sahip olmasına katkı sağlar.

 3. Dua ve İyilik Geri Dönüşü: İslam’a göre, sadaka veren kişi için dua edilir ve iyilik geri döner. Sadaka vermek, insanların hayatlarında daha fazla olumlu olayın gerçekleşmesine neden olabilir.

Ahiret Ödülleri:

 1. Allah’ın Rızası: İslam’a göre, sadaka vermek Allah’ın rızasını kazanmanın bir yoludur. Sadaka veren kişi, Allah’ın hoşnutluğunu kazanır ve ahirette ödüllendirilir.

 2. Cennet: Sadaka vermek ve infak etmek, İslam’a göre cenneti kazanma yolunda önemli bir adımdır. Bu eylemler, kişinin ahirette cennetlik olmasına katkıda bulunabilir.

 3. Kurtuluş: Sadaka vermek, kişinin kötülüklerinden arınmasına ve günahlarının bağışlanmasına yardımcı olabilir. İslam’a göre, sadaka veren kişi kurtuluşa erebilir.

 4. Sadaka-i Cariye: İslam’da “sürekli sadaka” olarak adlandırılan bir kavram vardır. Bu, kişinin öldükten sonra bile sadaka vermenin ödüllerini almaya devam edebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir kişi tarafından yapılan bir hayır işi veya yardımın uzun vadeli etkileri devam edebilir.

Sadaka vermek sadece dünya hayatında değil, aynı zamanda ahirette de büyük ödüller getiren önemli bir ibadettir. Bu nedenle, Müslümanlar sadaka verme ve infak etme eylemlerini manevi ve ahiretsel kazançlar için önemli bir fırsattır.

Sadaka Ve İnfakın Manevi Faydaları Nelerdir?

Sadaka ve infak, manevi boyutta birçok fayda sunan önemli kavramlardır. Bu yardım eylemleri, kişinin içsel dünyasını zenginleştirme ve Allah’a yakınlaşma yolunda büyük bir rol oynar. İslam’a göre, sadaka vermek ve infak etmek, takva duygusunu güçlendirir ve imanı pekiştirir.

Aynı zamanda bu eylemler, maddi bağlara olan bağımlılığı azaltarak kişinin daha mütevazı bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olur. Başkalarına yardım etmek, iyilik ve merhamet duygularını geliştirir, kişinin kendisini daha iyi hissetmesine neden olur ve iç huzur sağlar.

Sadaka ve infak aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü teşvik eder, toplumların daha adil ve eşit bir yapıya sahip olmasına katkı sağlar. Tüm bu manevi faydalar, kişilerin daha bilinçli ve iyiliksever bireyler olarak gelişmelerine olanak tanır.

Sadaka Ve İnfakın Faydaları Hakkında 40 Bilgi

 • İhtiyaç sahiplerine yardım eder.
 • Toplumsal dayanışma teşvik eder.
 • Allah’ın rızasını kazanma fırsatı.
 • İç huzur ve mutluluk sağlar.
 • Maddi bağları zayıflatır.
 • Mütevazı bir yaşam tarzı teşvik eder.
 • Merhamet ve şefkat duygularını geliştirir.
 • Kişisel gelişimi destekler.
 • Takva duygusunu güçlendirir.
 • Toplumları daha adil yapar.
 • İyilik ve sevgi yayılır.
 • Bencillik duygularını azaltır.
 • Dini görevleri yerine getirme.
 • Cömertlik erdemini teşvik eder.
 • Duaların kabul edilmesine katkı sağlar.
 • Fakirlerin umutlarını artırır.
 • İnsanların birbirine yardım etmesini sağlar.
 • Ahiret hayatını olumlu etkiler.
 • Sadaka-i cariye ile uzun vadeli faydalar.
 • İslam’ın temel öğretilerinden biridir.
 • Sosyal adaleti destekler.
 • Maddi sıkıntıları hafifletir.
 • Şükran ve minnet duygularını artırır.
 • Ahlaki değerleri güçlendirir.
 • Toplumda pozitif etkiler yaratır.
 • İslam’ın güzelliklerini yansıtır.
 • Kötülüklerden arınmaya yardımcı olur.
 • Toplumsal refahı artırır.
 • Dua ve sevap kazanma şansı.
 • Kişinin manevi gelişimine katkı sağlar.
 • Kendine güveni artırır.
 • Ahirette cennet ödülü.
 • Yardımseverlik öğretisi olur.
 • Toplumları daha uyumlu yapar.
 • Dünyada ve ahirette ödüller.
 • Kötü niyetleri azaltır.
 • Sosyal sorumluluğu teşvik eder.
 • İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir.
 • İyilik zinciri oluşturur.
 • İnsanların sevgi ve saygısını kazanır.

Sadaka Ve İnfakın Topluma Katkıları Nelerdir?

Sadaka ve infak, topluma pek çok olumlu katkı sağlayan önemli yardım biçimleridir. İhtiyaç sahiplerine maddi destek sunarak yoksulluğun azalmasına yardımcı olurlar. Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel alanlarda toplumun gelişmesine katkıda bulunurlar.

Ayrıca, insan haklarının korunmasını teşvik ederler ve toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar. Acil durumlarda hızlı ve etkili kriz ve felaket yardımı sağlama kapasiteleri vardır. Sadaka ve infak aynı zamanda çevre koruma, çocukların korunması, mültecilere yardım ve sosyal hizmetler gibi geniş bir yelpazede sosyal sorunların çözümüne katkı sağlarlar.

Toplumun genel refahını artırır, ahlaki değerleri teşvik eder ve insanları toplumsal sorunlar hakkında daha bilinçli hale getirirler. Sonuç olarak, sadaka ve infak, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve insanların refahını artırma amacı taşıyan güçlü araçlardır.

Sadaka ve İnfak Aynı Şey mi Faydaları Nedir?

Sadaka Ve İnfak Hakkında 20 Hadis

Sadaka ve infakla ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. İşte bu konuda kaynaklarıyla beraber 20 hadis:

 • İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka ve infak sadaka olarak kabul edilir. Ancak sadaka infak olunca artık sadaka denmez, fakat sadakanın yerine konur.'” (Tirmizi, Zekât, 12)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Allah’ın verdiği mala en çok infak edeni görmek istiyor.’ Ben de: ‘Ya Resûlallah! Onu veren kimdir?’ dedim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da: ‘Senin malının infakıdır’ buyurdular.” (Buhari, Cihad, 50)

 • İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Bir kimse sadaka verir de hemen sol eli sağ elinin verdiğini bilmemek ve sağ eli de verilen sadakayı bilmemek şartıyla, onu alırsa Allah Teâlâ onu bereketlendirir ve artırır.’ Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu ayeti okudu: ‘Onlar, verdikleri zaman ne incitirler ne de azarlarlar. Bunun karşılığı var, onlar için Rab’leri katında bir ecir ve bir üstün mükâfat vardır.’ (Bakara, 2/262-263)” (Buhari, Zekât, 5)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka veren kişiye üç gün ve gecesi devamlı sadaka yazılır. Bir şey yemeyecek kadar bir şey verirse, yemeği tamamlanana kadar devamlı sadaka yazılır. Bir şey içmeyecek kadar bir şey verirse, içeceği tamamlanana kadar devamlı sadaka yazılır.'” (Müslim, Birr, 106)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Her kim bir iyilik yapar da Allah ona on misli sevap verirse, Allah Teâlâ ona en az yedi yüz sevap verir. Her kim bir günah işler de Allah ona bir günah yazar ve ona karşılık bir sevap vermezse Allah Teâlâ ona bir günah yazar ve ona karşılık sevabını da verir.’ Şu ayeti okudular: ‘Kim bir kötülük yapar da onun karşılığını görürse işte onun özrü olmayan cehennem azabı vardır.’ (Nisa, 4/30)” (Buhari, Rikak, 22)

 • Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sizden birinizin şüphesiz ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmemelidir.’ (Buhari, Edeb, 36)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘İnsanın sadaka vermesi için ona geçimini ayırdığı altının üzerine dikilmiş bir dağda dursa Allah onu kabul etmez, yere geri çevirir.'” (Buhari, Zekât, 30)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Bir kimse malını Allah yolunda infak etmek için sabah akşam düşünürse, cennetin kapıları ona ‘Selam olsun size, işte bu mal!’ derler.” (Tirmizi, Zekât, 12)

 • Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka verin! Çünkü Allah sizin sadakanızı sağ elinizle sol elinize verdiğiniz zaman onu sağ elinize vermezsiniz.'” (Buhari, Zekât, 19)

 • Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka, ağacın gölgesi gibidir. O, kişinin kendiyle arasına (güneşten) engel olur.’ ” (Tirmizi, Birr, 27)

 • Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadakanın her iki kapısında, sağ ve sol kulaklarda oturan her iki şeytan, sadakanın bu kulun üzerine gelişini görürler. Şu kul korkakça, yüksek sesle kendisine: ‘Bak vallahi! Ben bu işi yapmam. Yoksa size zerre kadar sadaka vermeyeceğim.’ dedi mi, her iki şeytan ondan uzaklaşır. O da sadakasını vermez. Yoksa kendisine: ‘Ver vallahi! Muhakkak ki bu işi yaparım. Çünkü Allah, insanlara borcunu ödemiştir. İnsanların amelleri malumudur.’ dedi mi, her iki şeytan ona şöyle seslenir: ‘Sadaka verilmesi gereken bir kimse üzerinde duruyor. O kimse vermesin. Yoksa insanlara borcunu ödememiş olur.’ Bu kimse de sadakasını verir. O zaman her iki şeytan da kaçar.” (Buhari, Zekât, 20)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Her müslümanın her ayının bir gününde sadaka vermesi lazımdır.’ Ashab: ‘Ey Allah’ın Resûlü, bir günlük yetim çocuklarımız var, bizimle orada bulunmazlar.’ dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): ‘Eğer onlara yemek verirseniz, bu da bir sadakadır. Eğer giydirirseniz, bu da bir sadakadır. Eğer elinizi uzatır, size selam verirlerse, bu da bir sadakadır.’ buyurdu.” (Buhari, Zekât, 73)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Biriniz sadaka verince sol eli sağ eline vermesin. Sağ el, verenin sadakasına şahit olsun.’ Sonra (bunu) öğrencilere verip vermemesini sordu. Onlar: ‘Hayır, vermezselerse veririz.’ dediler. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) başını kaldırmışken iki elini birleştirip: ‘Kim Allah’ın emrini yerine getirirse, O da Allah’ın emrini yerine getirir.’ buyurdu.” (Buhari, Zekât, 15)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Bir kimse sadaka verince onun sağ tarafında, sol tarafında, üstünde ve altında olmak üzere yedi kat gök vardır. İşte onun o sadakası o yedi kat gökten birine düşer ve ona geri dönmez. Ancak o sadakanın yerine düştüğü yerde bir miktar ot ve ekin biter. Sonra bir kimse gelir de o ekinlerden yararlanır. Bu da o sadakanın yerine düştüğü yer olur.’ ” (Müslim, Birr, 112)

 • İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Bir kimse malının bir kısmını sabah verirse, akşam da bir kısmını verirse, hatta malını gece verirse, sabahın gelmesiyle gelen hayır sevapları silmez. Ancak bu hayır sadakanın yerine yerleştirilir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘(Sabah verdiğiniz sadakaları) üstüne üstlük verseniz de kabul edilmez. Zira sizin sadakalarınız da böyle, başkalarının sadakaları gibi kabul edilir.’ (Bakara, 2/267)” (Buhari, Zekât, 62)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Bir kimse Allah yolunda sadaka verir de sağ eli verdiğini sol eli bilmemek şartıyla sol eline verirse Allah Teâlâ bu sadakayı sağına verir.’ ” (Buhari, Zekât, 14)

 • Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka, hafifletilen bir musibetin yanı sıra, Allah’tan bir mükâfatı da gerektirir. Allah Teâlâ, sadakayı kabul eder de sahibine mükâfatını verirse, sadaka miktarı kadarı kulun hakkında örtülür. Şu halde siz de fakirlerinizi örtün, yoksa zulmedersiniz.’ ” (Tirmizi, Zekât, 22)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Her kim Allah’ın rızasını ve âhiret sevabını kazanmak için bir dirhem sadaka verirse sağ eliyle verdiğini sol eline gizlerse onu yüz kat daha fazlasıyla karşılanır ve bir sadakanın yerini alır.’ Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu ayeti okudu: ‘O, kimse sağ elinin verdiklerini sol eline haber vermesin.’ (Bakara, 2/271)” (Buhari, Zekât, 16)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Her müslümanın her gününün bir güzel sadakası vardır. Her bir kemik için de bir sadaka vardır. Her secde bir sadakadır. Her ‘La ilahe illallah’ demek de bir sadakadır. Her ‘Allahu ekber’ demek de bir sadakadır. Her ‘Elhamdülillah’ demek de bir sadakadır. Her ‘La havle ve la kuvvete illa billah’ demek de bir sadakadır. İnsanların her birinize kölesi olduğu bir sefer vardır. Her bir kimseye, onun hakkını ödemeye güç yetiremeyeceği yüz sefer vardır. (Bu yüz seferler) Kur’an okumak ve zikretmekle yerine getirilir. Allah, sadaka verene de, infak edene de yetişir. İyi halde insanları hidayete erdirir. Yolda kalan kimseye yardım edeni de yardıma muhtaç eder. Sabah ve akşam namazlarına devam eden kimseyi de korur. Allah’a dua edin, O’ndan yardım isteyin. Çünkü Allah size cevap verir. Allah’tan başka kim size cevap verir? (Allah) Hak ile batılı ayırt eder. Allah yolunda infak eden bir kimsenin yaptığı hayır, ona yüz katıyla verilir. Bu hatta oturuşunu ve bu kalkışını bile örtmez. Aç kalan bir kimseye, karnını doyurana da bir sadaka vardır. Allah’ın sözü bir sadaka, Allah yolunda savaşan kimseye bir sadakadır. Biriniz karnını doyurduğu kimseye de sadaka vermiş sayılır.'” (Müslim, Zekât, 67)

 • Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ‘Sadaka vermeyi düşünüyorsanız bunu gizlice yapmanız daha iyidir. Akrabanıza vermek de sadakadır. Ona verirseniz daha da sevabınız olur.’ ” (Tirmizi, Zekât, 13)

Yukarıdaki hadislere istinaden denilebilir ki, sadaka vermek veya infak etmek Müslüman için önemli bir meziyet olduğu gibi, yüksek ahlak ve erdem sahibi olma yolunda önemli bir adımdır. Sadaka kardeşliği ve arkadaşlığı ve insanlığı pekiştiren fakirliği yok eden önemli bir ibadettir.

Sadaka Ve İnfakın Ahlaki Değerlere Katkısı Nedir?

Sadaka ve infak, ahlaki değerlere önemli katkılarda bulunurlar. İhtiyaç sahiplerine yardım etme eylemi, cömertlik erdeminin bir ifadesi olarak kabul edilir ve bu erdemi geliştirir. Aynı zamanda merhamet duygusunu güçlendirir, insanların başkalarının zor durumlarını anlamalarına ve empati yapmalarına yardımcı olur.

Sadaka verme ve infak, kişilerin sahip olduklarını paylaşma alışkanlığını artırır, bencillik duygularını azaltır ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bu eylemler ayrıca şükran duygusunu teşvik eder, insanları sahip oldukları nimetlere daha fazla değer vermeye teşvik eder.

Sadaka ve infak toplumsal sorumluluğu artırır ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. İyilik yapma isteğini artırır ve insanların toplumsal uyum içinde yaşamalarına olanak tanır. Nitekim sadaka verme ve infak, ahlaki değerleri güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden önemli birer araçtır.

İnfak Hakkında Kıssadan Hisse

YouTube video

Sadaka ve İnfak Aynı Şey mi Faydaları Nedir? adlı konumuza son verirken, sadaka ve infak ile alakalı farklı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.