Hayvanlar Alemi

Kunduzun Yaşamı ve Kunduza Dair 26 Özellik

Bir törpü vazifesi gören ağaçları kemirmezse, ölene kadar sürekli uzayan ön dişleri yüzünden ölen kunduzlar

Kunduzun Yaşamı ve Kunduza Dair 26 Özellik

Kunduzun Yaşamı ve Kunduza Dair 26 Özellik; fare, nutria ve diğer kemirgenlerden onu ayıran en büyük özelliği yassı ve geniş kuyruğudur. Yüzerken dümen görevi gören bu kuyruk kırk santimetre civarında olup, üzeri pullu bir deriyle kaplıdır. Kunduzları yuva yaparken, kuyruklarını bir duvarcı malası gibi kullanma hususunda da çok ustadır.

Kuyruk hariç yetmiş santimetre uzunluğu olan ve ortalama otuz kilo ağırlığa ulaşan kunduzlar, hayvanlar arasında su üzerine yuva yapan en iyi mühendislerdendir. Kunduzlar bireysel değil, toplumsal hayat yaşarlar. Kısa kulakları ve yuvarlak başları vardır. Su kenarlarında yaşar, yuvalarını da su kenarlarına yaparlar.

Onları sık göremezsiniz; çünkü onlar gece hayvanıdır. Geceleri faaliyet gösterir, gündüzleri ise genelde uyur veya yuvalarına taşıdıkları ağaç kabuklarıyla beslenirler. Kunduzların yaşayan iki türü bulunmaktadır. Bunlardan birincisine Eski dünya kunduzu, diğerine ise yeni dünya kunduzu denir.

Kunduz Nedir?

Uzun zaman önce Asya’nın kuzeyinde ve nehirlerin geçtiği ülkelerde, Kanada ve Avrupa’da, ayrıca yine tuna nehrinin geçtiği bölgelerde ve yine Britanya adalarında bulunurlardı. Şimdilerde ise nesli tükenmekle karşı karşıya olan kunduzlar, Polonya ve Rusya’nın bazı nehirlerinde nesilleri koruma altına alınmıştır.

Kunduzları vahşi diğer hayvanların tehdidi ile beraber insan faktörü de etkilemiştir. Çünkü Amerika ve Avrupa’nın kimi bölgelerinde kunduzlar, birer av hayvanı gibi avlanarak tüketilmektedir. Bazı bölgelerde kürkü popülaritesini korurken, bazı bölgeler için eti özel bir menüdür.

Kunduzlar; Kemiriciler takımının Kunduzgiller familyasından kemirgen, memeli bir hayvandır. Ömrü ortalama on beş yıl olan kunduzların ayakları perdeli ve beş parmaklıdır. Postu uzun tüylü ve esmer, tüyleri ise sık ve incedir. Yaşamının büyük çoğunluğu suda geçer.

Kunduz otobur bir hayvandır. Güçlü çenesiyle ağaçların gövde ve kabuklarını kemirir. Bu nedenle ağaçlar için zararlıdır. Yuvasını akarsulara yığdığı çamur setlerinin üstünde yapar. Bu özelliği nedeniyle kunduzlar iyi bir su mühendisidirler. Gebeliği 105-107 gün sürer.

Kunduz Türleri Nelerdir?

Nehirlerin, akarsuların, göletlerin ve bataklıkların yanında yaşayan kunduzlar, çubuk ve çamurdan bölgelerini belirleyip yuvalarını inşa ederler. İnce ağaçları kemirip devirmeleriyle ünlenen bu hayvanlar, keskin dişleriyle devasa ağaçları da yerle bir edebilirler. Yetişkin bir kunduz bir yılda yaklaşık iki yüz tane ağacı kemirip devirebilir. Aşağıda kunduz türlerine açıklamalarıyla beraber yer verilmiştir:

 • Eski Dünya Kunduzları

Avrupa kunduzları da denen bu ırk daha çok sulak arazilerde doğup yaşarlar. Avrupa kıtasının en iri kemirgenleri olarak bilinmektedirler ve boyları bir metreye kadar çıkabilir. Ayrıca sayıları gitgide azalmakta olan bir ırktır.

 • Yeni Dünya Kunduzları

Kanada ve Kuzey Amerika kunduzları olarak bilinirler. Eski dünya kunduzlarından daha küçük bir yapıya sahiptirler ve boyları ortalama seksen santim civarındadır. Kuyruklarını su üzerinde dümen olarak kullanabilme kapasiteleri vardır.

Kunduzun Özellikleri Nelerdir?

İşitsel organlarının küçük boyutlarına rağmen, hayvanın işitme duyusu mükemmeldir. Burun delikleri suya batırıldığında, hayvanın kulakları kapanır, gözler üçüncü bir perde tarafından yaralanmalardan korunur. Kunduzun dudakları da boğulmaması için özel olarak tasarlanmıştır, kemirdiği zaman su ağız boşluğuna girmez.

Büyük hacimlerde akciğerler su yüzeyinde görünmeden hayvanın yüzmesini sağlar. Kunduzların diyeti bitkisel gıdalara dayanır: yumuşak ağaçların kabuğu ve sürgünleri; yaz aylarında, otsu bitkiler bu diyetin büyük bir bölümünü oluşturur.

Kunduzun güçlü kemirgen dişleri, çeşitli ahşap yemlerle başa çıkmasına izin verir. Genellikle söğüt, huş, kavak, kavak, daha az ıhlamur, kuş kirazını tercih ederler. Meşe palamudu, bitki tomurcukları, ağaç kabuğu ve yaprakları severler.

Dişiler; kunduz ailesine egemendir, büyüklüğü de erkek kunduza oranla daha büyüktür. Evlilik süresi kışın Ocak ortasından Şubat ayına kadar geçer. Kunduzlar bir tehlike sezdiğinde kuyruğunu suya, ya da yere vurarak ses çıkarır, arkadaşlarına haber verir. Kuyruk, ağaç keserken, hayvanın dayanmasına da yarar. Aşağıda kunduzların diğer özelliklerini maddeler halinde sıraladık:

 • Kunduzlar suyu yükseltmek için bent yapabilir.
 • Çift halinde veya toplu halde yaşarlar.
 • Yuvalarını suyun içinde yaparlar.
 • Kunduzların arka ayakları perdeli ve geniştir.
 • Yuvaları çalı çırpı ve çamurdan oluşur.
 • Yuvalar iki katlıdır, her katta bir oda olur.
 • Gözleri iyi görmez. Görme yetenekleri azdır.
 • Alt odalar yiyecek deposu olarak kullanılır.
 • Yuvalarına sadece suyun içinden girilebilir.
 • Çok iyi işitirler. Duyma becerileri çok iyidir.
 • Bu bentler üç yüz metre uzunluğunda olabilir.
 • Kunduzun kürkü çok değerlidir.
 • Su altında yaklaşık on beş dakika kalabilirler.
 • Kunduzlar mükemmel yüzücüdür.
 • Kunduzun eti bazı bölgelerde yenilmektedir.
 • Dokunma duyuları çok gelişmiştir.
 • Ağaç kütüklerini kemirerek devirebilirler.
 • Ortalama on beş yıl yaşarlar.
 • Hem suda hem de karada yaşayabilirler.
 • Ön keskin dişlerinin dış mineleri turuncudur.
 • Kunduzlar çok iyi koku alırlar.
 • Suyun içinde kulaklarını ve burunları kapatırlar.
 • Kürkü suyun cilde ulaşmasını engeller.
 • Dünyada en güçlü dişlere sahip hayvanlardandır.
 • Dişleri hayatları boyunca sürekli büyürler.
 • Kemirme dişleri törpüleyerek uzamasını engeller.

Kunduzlar Nasıl Yuva Yaparlar?

Bir ev inşa etmeden önce, kunduzlar dikkatlice bir yer seçerler. Genellikle güvenilir bir besin kaynağına yakın bir yer seçerler. Kunduzlar, kızılağaç, titrek kavak, söğüt ve pamuk ağacı dâhil olmak üzere çeşitli ağaçların yapraklarını, kabuğunu ve dallarını yerler. Eğrelti otları, çimenler ve ev bitkileri, özellikle fasulye ve mısır da diyetlerinin bir parçasıdır.

Kunduzlar evlerini kıyıya yakın inşa edebilir veya kulübelerini suyun daha uzaklarına inşa edebilirler. En önemli faktör, evlerinin en az iki metre derinliğinde bir alanın üzerinde durmasıdır. Bu, evlerinin zemininden bir kapıdan çıkarken görünmeden suya dalmalarını sağlar.

Kunduz iki katlı yuva yapar ve yuvaları oldukça ilgi çeker. Ağaçları dişleri ile keserek, yuvalarında engel yapan hayvanlardır. Kunduzlar, nehre veya gölete erişimlerini sağlayan bir su kapısının etrafına kütükler, çubuklar ve çalılar yığarak evlerini inşa etmeye başlarlar. Duvarlar inşa edildikten sonra, kunduzlar yalıtım olarak çamur kullanırlar. Her yıl evlerine daha fazla çubuk ve çamur ekleyerek, sağlam bir kale oluşturuyorlar. Duvarlar bir metre fit kalınlığında olabilir ve içeridekiler için güvenli bir ortam sağlar.

Kunduzlar, goller ve nehirlerin içinde baraj inşa ederler. Bu barajların içinde de kendilerine ev inşa ederler. Evlerini yüzdürmek içinde kanallar inşa ederler. Yuvalarını ıslak yerde mükemmel yapan hayvanlardır. Hiç bir hayvan kunduzlar kadar iyi inşa yeteneğine sahip değildir.

Kunduzlar, evlerini inşa etmek için kullanılan ağaçları ve uzuvları kesmek için dişlerini kullanırlar. Düşen ağaçlar ve uzuvlar güçlü çenelerinde tutulur ve inşaat alanlarına sürüklenir. Kunduzlar suyun altına dalarlar ve yumuşak çamuru almak için ön ayaklarını kullanırlar. Evlerinin üzerine kucak dolusu çamur bırakırken vücutlarını dengelemek için kuyruklarını kullanarak dik durdukları yüzeye doğru yüzerler.

Kunduzun Yaşamı ve Kunduza Dair 26 Özellik
Ağaç Kemiren Bir Kunduz

Bir kunduz evinin içi, tüm aileyi barındıran büyük bir odadan oluşur. Bu oda iki metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğindedir. Zemin ince bir ağaç kabuğu, çimen ve kök tabakasıyla kaplanmıştır. Daha fazla alana ihtiyaç duyulursa, kunduzlar evlerini genişletmek için bir duvardaki dalları ve çamuru keser.

Kunduzlar esas olarak gececidir. Karakteristik olarak kubbe şeklindeki yuvaları, çamurla sıvanmış dallardan yapılmıştır. Bataklıklarda, göllerde ve küçük nehirlerde, kunduzlar yuvalarını inşa edebilir ve büyük nehirlerde ve göllerde, ağaç köklerinin veya sarkan çıkıntıların altında su altı girişi olan yerleri kazarlar.

Kunduzlar evlerini yapacakları yerde bir gölet yoksa nehir boyunca baraj inşa ederler. Barajlar hem yiyeceklerine kolay ulaşmada yardımcı olur hem de soğuk kış aylarında evleri sıcak korunaklı olur. Kunduz kulübeleri, barajlarına benzer şekilde inşa edilmiştir.

Locaların su altı girişleri vardır, bu da diğer hayvan türlerinin girmesini neredeyse imkânsız hale getirir. Köşk içindeki iki den alanı, bir kurulama alanı ve bir yaşam alanı olarak belirlenmiş başka bir alan sağlar.

Kunduz Bentleri Nasıl Yapılır?

Kunduzlar bent yapma işinde insanı şaşırtan bir ustalık gösterirler. Uzunluğu üç yüz metreyi geçen kunduz bentlerine rastlanmıştır. Hayvanlar bent yapmak için kestikleri ağacı, kolayca dereye taşıyamazlarsa kanallar açarlar, ağaçları bu kanallarda yüzdürerek getirirler.

Ağaç kütükleri yerleştirildikten sonra aradaki boşluklar küçük dallarla, taşla, çamurla doldurulur. Kunduzlar çamuru ön ayaklarıyla göğüsleri arasında tutarak taşırlar. Bent yapılacak suyun akıntısı çok azsa, bent iki kıyı arasında dümdüz yapılır, akıntı çoksa, bendi akıntı yönüne doğru dışbükey yaparlar. Bentlerin bozulan yerleri durmadan onarılır.

Kunduzlar ağaç kabuğu, tomurcuk, küçük dallar yerler. Her kunduz çiftinin yılda ortalama dört yavrusu olur. Yavrular iki yıl anne ve babalarıyla kaldıktan sonra birer eş bulup çiftleşirler, kendilerine ayrı bir yuva yaparak orada yaşarlar.

Kunduzlar son derece faydalı hayvanlardır. Yaptıkları bentler sayesinde suların yağış mevsimindeki başıboş akışını önlerler. Böylece, bitki yetişmesi bakımından çok faydalı olan toprağın üst kesiminin akıp gitmesi önlenir. Kunduzun bütün bu faydalarına karşılık zararı yok gibidir. Üstelik kürkü çok değerlidir. Eti, kuyruğu da dâhil olmak üzere, yenir. Gene kunduzdan çıkarılan kahverengi bir maddeden kokuculukta faydalanılır.

Kunduzlar bizde yurdumuzun Ege Bölgesinde yaşar. Amerika’da bu hayvanların büyük faydası anlaşıldığından avlanmaları sınırlandırılmıştır. Üstelik özel tuzaklarla yakalanan kunduzlar, kunduz bulunmayan bölgelere taşınmakta, böylece hayvanların çoğalması sağlanmaktadır.

Kunduz Eti Helal mi?

Avrupa’nın kimi ülkelerinde ve Amerika’da kunduz eti gayet popüler bir yiyecektir. Özellikle kunduz eti yemek için kunduz avlanılır ve barbeküsü yapılır. Fakat Müslümanlar için kunduz eti haramdır. Sadece Hanefi fıkhına göre haram değil, ehlisünnetin diğer üç mezhebine göre de haramdır. Kunduz eti yenmez. Üstelik ölen bir kunduz mundar sayıldığından ve dahi habis ve pis hayvan sayıldığından, kürkünün ticareti de haramdır.

Nasıl ki domuzun eti yenmez ve derisinin ticareti yapılamazsa, domuzun, derisi de eti gibi haramsa, çok değerli kürkü bulunan kunduzun kürkü de satılamaz, ticareti yapılamaz. Dört mezhebe göre kunduzun ticareti de yapılamaz haramdır.

Kunduzlar Nasıl Beslenir?

Kunduzlar ot obur canlılardır. Et ve türevlerini yemezler. Bu canlıların beslenmeleri daha çok ağaç kökleri, kabuklar ve özler üzerine kuruludur. Çalılar ve su bitkileri en çok sevdikleri gıdalar arasında yer alır. Yapraklarla da beslenen bu canlıların beslenme açısından tükettikleri besinlerin birçoğunu su bitkileri oluşturuyor. Göl, akarsu ile nehir kenarlarında bu bitkileri rahatlıkla bulabilirler.

Bu canlılar genel olarak sert ve kabuklu gıdalarla beslendiklerinden çene ve dip yapıları çok fazla gelişme göstermiştir. Özel kas sistemleri ile kuvvetli bir kemirme özelliklerine sahip oldukları söylenebilir. Bir kunduzun ortalama 20 tane dişi vardır bu da beslenmesi açısından son derece önemli bir sayıdır.

Bu canlıların en önemli yanları ise su altında buldukları bir bitkiyi yiyebilmek için yaklaşık altı dakika suyun altında kalabilme kabiliyetine sahiptirler. Aynı zamanda beslenme dışında ise su altında on beş dakika kalabilme becerilerinin olduğu söylenebilir. Çene ve diş yapılarının sağlam olması ağaçları rahatlıkla kemirmelerinde çok etkilidir. Kunduzlar kemirmeyi terk ettiklerinde, dişleri uzar ve ölürler.

Vahşi Kanada Kunduzu Avı

YouTube video

Kunduzun Yaşamı ve Kunduza Dair 26 Özellik adlı konumuza son verirken, kunduz avı veya kunduz yemeği ile alakalı videolar izlemek isterseniz, burayı tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu